Семинар 20.03.2023 Еднодневен „он-лајн“ семинар на тема:НОВИТЕ ПРАВИЛА НА МАРКЕТИНГОТ НА СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ: КАКО ДА ПРОДАВАТЕ НА ГЕНЕРАЦИЈАТА ЗЕД

Стопанска комора на С.МакедонијаСтопанската комора на Северна Македонија на 20 март (понеделник) 2023 година организира еднодневен „он-лајн“ семинар на тема: НОВИТЕ ПРАВИЛА НА МАРКЕТИНГОТ НА СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ: КАКО ДА ПРОДАВАТЕ НА ГЕНЕРАЦИЈАТА ЗЕД. Интерактивниот семинар се фоксуира на запознавање со потребата од нов начин на комуникација прилагоден на потребите на генерациите кои допрва стануваат потрошувачи на брендовите, како и едукација за трендовите и техниките кои се релевантни за оваа целна публика. Претставниците на „Генерација Зед“ се сметаат за напредни корисници на технологија и „digital natives“ уште од најрана возраст, со што и нивните очекувања од комуникацијата на брендовите се на многу повисоко ниво од нивните претходници. Во еднодневниот семинар ќе биде опфатено детално запознавање со оваа публика, нивните навики, интереси и очекувања во комуникацијата со брендови, а потоа ќе бидат разработени предлози за пристап во комуникацијата со нив. 
Која е целта на семинарот?

Семинарот има за цел да ги запознае посетителите со навиките и начинот на консумирање на информации од страна на „Генерацијата Зед“, како и да ги подготви како комуникациски од аспект на концепти на кампањи, креатива и копирајт да ѝ пристапат на оваа публика.
На овој семинар ќе бидат дискутирани можностите за пристапување кон оваа целна публика, методи кои будат лојалност кај нив, како и примери на случаи од регионални и светски брендови кои успешно развиваат комуникација и ја конвертираат во потрошувачи оваа целна публика. Посетителите ќе имаат можност за практична работа базирана на споделеното теоретско знаење, како и ќе добијат директен фидбек од предавачот за сработените вежби.
 

За кого е наменет семинарот?

Овој семинар е наменет за претставници на маркетинг и PR секторите во компаниите, како и лица задолжени за екстерна комуникација. Семинарот е на почетничко ниво – за посетители кои не се запознаени со тематиката или имаат само мало почетно знаење.

Начин на работа:


Овој еднодневен семинар е организиран според принципот на обука, каде што учесниците преку предавања и практични вежби ќе се стекнат со нови вештини и алатки кои можат веднаш да ги применат во секојдневната работа.
 

ПРОГРАМА
ПРВ ДЕЛ:

Запознавање со Генерација Зед:
o    Познавање на технологија;
o    Интереси, навики, разлики од стандардниот „милениал“ потрошувач;
o    Начин на комуникација и критериуми за квалитет. 

ВТОР ДЕЛ:
Зошто маркетингот кон Генерација Зед се разликува од сè што сте правеле досега?
o    Како Генерација Зед комуницира со брендовите;
o    Кои се разликите од стандардната комуникација и комуникацијата со Генерација Зед;
o    Што Генерација Зед очекува од еден бренд;
o    Како да избегнете да бидете „#cancelled“

Практична примена: оценување на примери на комуникација на локални брендови, изработка на објава со прецизно зададена цел.

ТРЕТ ДЕЛ:
Развој на комуникација за Генерација Зед:
•    Совети за привлекување на внимание на Генерација Зед;
•    Совети за задржување на внимание на Генерација Зед;
•    Студии на случај – успешни примери од регионот и светот.

Практична примена: осмислување на пример кампања со Генерација Зед како целна публика.

- Прашања и коментари.

Предавач: 

Ива Дујак e доктор на науки од областа на маркетингот, со специјализација дигитален маркетинг. Партнер и креативен директор на маркетинг агенцијата Brand Union, каде е задолжена за стратешки развој и комуникација на бројни локални интернационални брендови. Автор на наградуваните блогови This is Not a Social Meda Blog и Skopje Casual, организатор на Creative Talks Mk,  со искуство во предавање на тема маркетинг и дигитален маркетинг на Економскиот Факултет Скопје, Економски Факултет Штип, бројни невладини организации и академии.
За време на семинарот учесниците е потребно да бидат вклучени на лап топ или персонален компјутер за да можат да го следат истиот.


За сите учесници на „он-лајн“ семинарот ќе биде обезбедено:

- Електронски работен материјал; 
- Електронски сертификат за присуство на семинарот.

Рок за пријавување: 16.03.2023 година.
 

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 28.03.2023
Еднодневен „он-лајн“ семинар на тема:МЕТОДОЛОГИЈА НА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСНИ И ИНФОРМАЦИОНИ РИЗИЦИ
Семинар, 29.03.2023
Напредна Ексел алатка: Power Query
Семинар, 29.03.2023
СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ  ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ
Семинар, 30.03.2023
ХИБРИДНИ ДОГОВОРИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И АНАЛИЗА НА СПЕЦИФИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ: РАБОТЕЊЕ ОД ДАЛЕЧИНА, ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА, ПРИПРАВНИЧКИ И ВОЛОНТЕРСКИ СТАЖ, ПРОБНА РАБОТА, СЕЗОНСКА РАБОТА, РАБОТА ВО СТРАНСТВО
Конференција, 30.03.2023
Регионална конференција на тема:  „КАКО ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ ПОГОЛЕМА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ЕКОНОМИИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН - ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНОСТИ“
Семинар, 31.03.2023
ПРАВА, ОБВРСКИ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ИЗРЕКУВАЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ МЕРКИ КАЈ СУБЈЕКТИ ПОВРЗАНИ СО ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ПРИЕМ НА ОРГАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ УВЕЗЕНИ ОД ДРУГИ ЗЕМЈИ
Семинар, 31.03.2023
ИЗМЕНИ И НОВИТЕТИ ВО ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА СО ЕНЕРГИЈА И ДРУГИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ШТО КОРИСТАТ ЕНЕРГИЈА
Online Бизнис средби, 04.04.2023
“Technology & Business Cooperation Days 2023” - 04– 06 април 2023 година во Хановер, Германија, xибриден настан
Саем, 06.04.2023
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН САЕМ ЗА ТУРИЗАМ - “EXPO TOURISM 2023”
Семинар, 06.04.2023
ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО  РАБОТНИТЕ ОДНОСИ (Законот за заштита на личните податоци,  „Сл. весник на РСМ, бр. 42 од 16.02.2020 година”)
Семинар, 11.04.2023
КОНТРОЛИНГ ВО МАГАЦИНСКОТО РАБОТЕЊЕ СО ОПТИМИЗАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ
Семинар, 25.04.2023
Бесплатно предавање на тема:   ПРЕДИЗВИЦИ И ИЗНАОЃАЊЕ НОВИ АЛАТКИ И МОЖНОСТИ ЗА ПОДДРШКА НА ФИРМИТЕ-РАНИ ЗНАЦИ НА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА ИНСОЛВЕНТНОСТ И КОРИСТЕЊЕ НА МЕДИЈАЦИЈАТА ВО РЕШАВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ СПОРОВИ
Семинар, 26.04.2023
Бесплатно предавање на тема:  ПРЕДИЗВИЦИ И ИЗНАОЃАЊЕ НОВИ АЛАТКИ И МОЖНОСТИ ЗА ПОДДРШКА НА ФИРМИТЕ-РАНИ ЗНАЦИ НА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА ИНСОЛВЕНТНОСТ И КОРИСТЕЊЕ НА МЕДИЈАЦИЈАТА ВО РЕШАВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ СПОРОВИ
Семинар, 27.04.2023
ДЕФИНИЦИЈА, СОДРЖИНА И ВИДОВИ НА ТУЖБА, ДОКАЗИ ВО ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА, УПОТРЕБА НА ВЕШТАЧЕЊЕ КАКО ДОКАЗ ВО ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА РАБОТНИТЕ СПОРОВИ И НИВНИТЕ ПОЈАВНИ ОБЛИЦИ, ПРОЦЕСНИ ПРАВИЛА СУШТИНСКИ ЗА РАБОТНИТЕ СПОРОВИ
Online Бизнис средби, 08.05.2023
„7th International B2B Software Days” - „виртуелни“ билатерални деловни средби, 8-10 мај 2023 година, Виена, Австрија