Семинар 20.03.2023 Еднодневен „он-лајн“ семинар на тема:НОВИТЕ ПРАВИЛА НА МАРКЕТИНГОТ НА СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ: КАКО ДА ПРОДАВАТЕ НА ГЕНЕРАЦИЈАТА ЗЕД

Стопанска комора на С.МакедонијаСтопанската комора на Северна Македонија на 20 март (понеделник) 2023 година организира еднодневен „он-лајн“ семинар на тема: НОВИТЕ ПРАВИЛА НА МАРКЕТИНГОТ НА СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ: КАКО ДА ПРОДАВАТЕ НА ГЕНЕРАЦИЈАТА ЗЕД. Интерактивниот семинар се фоксуира на запознавање со потребата од нов начин на комуникација прилагоден на потребите на генерациите кои допрва стануваат потрошувачи на брендовите, како и едукација за трендовите и техниките кои се релевантни за оваа целна публика. Претставниците на „Генерација Зед“ се сметаат за напредни корисници на технологија и „digital natives“ уште од најрана возраст, со што и нивните очекувања од комуникацијата на брендовите се на многу повисоко ниво од нивните претходници. Во еднодневниот семинар ќе биде опфатено детално запознавање со оваа публика, нивните навики, интереси и очекувања во комуникацијата со брендови, а потоа ќе бидат разработени предлози за пристап во комуникацијата со нив. 
Која е целта на семинарот?

Семинарот има за цел да ги запознае посетителите со навиките и начинот на консумирање на информации од страна на „Генерацијата Зед“, како и да ги подготви како комуникациски од аспект на концепти на кампањи, креатива и копирајт да ѝ пристапат на оваа публика.
На овој семинар ќе бидат дискутирани можностите за пристапување кон оваа целна публика, методи кои будат лојалност кај нив, како и примери на случаи од регионални и светски брендови кои успешно развиваат комуникација и ја конвертираат во потрошувачи оваа целна публика. Посетителите ќе имаат можност за практична работа базирана на споделеното теоретско знаење, како и ќе добијат директен фидбек од предавачот за сработените вежби.
 

За кого е наменет семинарот?

Овој семинар е наменет за претставници на маркетинг и PR секторите во компаниите, како и лица задолжени за екстерна комуникација. Семинарот е на почетничко ниво – за посетители кои не се запознаени со тематиката или имаат само мало почетно знаење.

Начин на работа:


Овој еднодневен семинар е организиран според принципот на обука, каде што учесниците преку предавања и практични вежби ќе се стекнат со нови вештини и алатки кои можат веднаш да ги применат во секојдневната работа.
 

ПРОГРАМА
ПРВ ДЕЛ:

Запознавање со Генерација Зед:
o    Познавање на технологија;
o    Интереси, навики, разлики од стандардниот „милениал“ потрошувач;
o    Начин на комуникација и критериуми за квалитет. 

ВТОР ДЕЛ:
Зошто маркетингот кон Генерација Зед се разликува од сè што сте правеле досега?
o    Како Генерација Зед комуницира со брендовите;
o    Кои се разликите од стандардната комуникација и комуникацијата со Генерација Зед;
o    Што Генерација Зед очекува од еден бренд;
o    Како да избегнете да бидете „#cancelled“

Практична примена: оценување на примери на комуникација на локални брендови, изработка на објава со прецизно зададена цел.

ТРЕТ ДЕЛ:
Развој на комуникација за Генерација Зед:
•    Совети за привлекување на внимание на Генерација Зед;
•    Совети за задржување на внимание на Генерација Зед;
•    Студии на случај – успешни примери од регионот и светот.

Практична примена: осмислување на пример кампања со Генерација Зед како целна публика.

- Прашања и коментари.

Предавач: 

Ива Дујак e доктор на науки од областа на маркетингот, со специјализација дигитален маркетинг. Партнер и креативен директор на маркетинг агенцијата Brand Union, каде е задолжена за стратешки развој и комуникација на бројни локални интернационални брендови. Автор на наградуваните блогови This is Not a Social Meda Blog и Skopje Casual, организатор на Creative Talks Mk,  со искуство во предавање на тема маркетинг и дигитален маркетинг на Економскиот Факултет Скопје, Економски Факултет Штип, бројни невладини организации и академии.
За време на семинарот учесниците е потребно да бидат вклучени на лап топ или персонален компјутер за да можат да го следат истиот.


За сите учесници на „он-лајн“ семинарот ќе биде обезбедено:

- Електронски работен материјал; 
- Електронски сертификат за присуство на семинарот.

Рок за пријавување: 16.03.2023 година.
 

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Брокерски настан, 15.04.2024
Меѓународни деловни средби “GreenTech Days meet Future of Building 2024” од областа на животната средина, енергијата, енергетската ефикасност градежништвото и инфраструктурата, од 17-19 април 2024 година, (xибриден настан), Виена, Австрија
Тренинг обука, 16.04.2024
Тридневна обука на тема: Вештини за теренски унапредувачи на продажбата
Online Бизнис средби, 17.04.2024
Покана за учество на меѓународни Б2Б средби што ќе се одржат на 25. Меѓународен економски саем Мостар 2024 година, на 17 и 18 април 2024 година во хибриден формат (на лице место и онлајн) - ЕЕН мрежа
Семинар, 17.04.2024
МОТИВАЦИЈА И ЗАДРЖУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ – КАКО СО Gen Z?
Семинар, 17.04.2024
ВЛИЈАНИЕ НА ХЕМИСКИ ШТЕТНОСТИ ВРЗ ЗДРАВЈЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ И БЕЗБЕДНОСТА НА РАБОТНО МЕСТО
Конференција, 17.04.2024
„InterConnect“ B2B SME Matchmaking Conference 2024
Семинар, 18.04.2024
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА – ПРИПРЕМАЊЕ, ОБРАБОТКА И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО ЗА ПОДДРШКА ПРИ НОСЕЊЕ ИНФОРМИРАНИ ОДЛУКИ НА ДРУШТВОТО
Online Бизнис средби, 18.04.2024
Меѓународни деловни средби “Meet4Business MEGRA 2024” во областа на градежништво, архитектура и енергија, од 18-19 април 2024 г., Горна Радгона, Р. Словенија, xибриден настан
Конференција, 18.04.2024
ПИТ Северна Македонија 2024: Lean. Green. Digital.
Семинар, 18.04.2024
КОИ УТВРДЕНИ НЕДОСТАТОЦИ ПРИ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР КАЈ БИЗНИС ОПЕРАТОРИ СО ХРАНА ПОДЛЕЖАТ НА ПРЕКРШОЧНА ОДРЕДБА- ГЛОБА?-ОПШТИ И ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА ХРАНА И ХИГИЕНА НА ХРАНА-
Семинар, 19.04.2024
КАКО ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ОСНОВОТ ЗА ОТКАЗ ОД СТРАНА НА РАБОТОДАВАЧОТ (ЛИЧНИ ПРИЧИНИ НАСПРОТИ ПРИЧИНИ НА ВИНА)? ДАЛИ Е ПОТРЕБНО ДА СЕ ОБРАЗЛОЖИ ОТКАЗОТ КОЈ ЕДНОСТРАНО ГО ДАВА РАБОТНИКОТ?НА КОИ ЕЛЕМЕНТИ МОРА ДА СЕ ВНИМАВА ПРИ СКЛУЧУВАЊЕТО НА СПОГОДБА?
Семинар, 19.04.2024
ПРИМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ ПРИ ЗАВЕДУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА ГОДИШЕН ОДМОР, РЕШЕНИЈА ЗА ГОДИШНИ ОДМОРИ И РЕШЕНИЈА ЗА ПРОПОРЦИОНАЛЕН ДЕЛ ОД ГОДИШНИОТ ОДМОР ПРЕКУ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ, ИСКУСТВА И СЛУЧАИ ОД ПРАКСА
Семинар, 22.04.2024
„КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ ЗА УСПЕХ ВО БИЗНИСОТ“
Семинар, 29.04.2024
-Суспензија на работник до конечна  судска одлука; - Прекувремена работа; - Право на дополнителна работа; - Одлагање од извршување на конечна одлука до донесување на судска одлука; - Празници, слободни денови и исплата на дневници
Семинар, 14.05.2024
САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ - ТРАНЗИЦИЈА ОД  ISO/IEC 27001:2013 на ISO/IEC 27001:2022
Повик, 15.05.2024
Повик за грантови за енергетска ефикасност за МСП до 10.000 евра - EENergy повик https://eenergy.grantplatform.com, Enterprise Europe Network
Брокерски настан, 16.05.2024
Покана за учество на меѓународни Б2Б состаноци од области на синиот раст, заштита на животната средина, одржлив туризам и социјална кохезија, во Шибеник, Хрватска на 16.05.2024 година
Конференција, 13.06.2024
Конференција и деловни средби: Продлабочување на економската соработка меѓу Грција и Северна Македонија
Брокерски настан, 18.06.2024
Покана за учество на брокерски настан “Tech4SmartCitie” - https://tech4smartcities-2024.b2match.io/ на 18 јуни 2024 година, Брисел, со физичко присуство - Enterprise Europe Network