„Димитрие Чуповски“ бр.13, 1000 Скопје +38923244000 ic@mchamber.mk

Надзорен одбор

Членови на Надзорниот одбор:

⮞ 

Ѓорѓи Петрушев, претседател, “МЛЕКАРА“, АД Битола

⮞ 

Блашко Ставровски, член, “АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА“, АД Кавадарци

⮞ 

Виолета Богатиновска, член, “EВН МАКЕДОНИЈА“, АД Скопје

⮞ 

Емилија Апостоловска, член, “КАМ“, ДОО Скопје

⮞ 

Огнен Цубалевски, член, “ОДВ ЕЛЕКТРИК“, ДООЕЛ Струга

⮞ 

Сања Танчевска, член, “ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ“, АД Скопје

⮞ 

М-р Тања Арсенијевиќ, член, “ОКИТЕКС“, ДОО Скопје

Контакт лице: Анета Ивановска
Менаџер во организациона целина за претставување на членките и вмрежување
Телефон: ++ 389 2 3244046
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: aneta.ivanovska@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015