„Димитрие Чуповски“ бр.13, 1000 Скопје +38923244000 ic@mchamber.mk

Собрание

Согласно Законот за стопанските комори и Статутот на Сопанската комора на Северна Македонија, Собранието на Комората е највисок орган на Комората.

Собранието на Комората има 85 членови.
Седниците на Собранието ги свикува и на нив претседава претседавачот на Собранието.
Претседавач на Собранието на Стопанската комора на Северна Македонија, е д-р Ристо Јаневски, ОКТА АД Скопје.

Членови на Собранието на Стопанската комора на РепубликаСеверна Македонија, во мандатниот период 2020-2025 година:

⮞ 

Атанас Киров, ДИМКО МИТРЕВ, Велес

⮞ 

Асмир Јахоски, ПУЦКО ПЕТРОЛ, Скопје

⮞ 

Анета Антова Пешева, УЛТРА, Скопје

⮞ 

Александар Чадиковски, ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ, Скопје

⮞ 

Александар Цветанов, МАКПРОГРЕС, Виница

⮞ 

Александар Манев, ФАКТОР ПОРТАЛ ДОО, Скопје

⮞ 

Акад. Абдулменаф Беџети, ЈУГОИСТОЧНО-ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, Тетово

⮞ 

Ајдован Адемоски, СИТИ ПЛАЗА, Скопје

⮞ 

Аврам Стојчевски, ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА, Скопје

⮞ 

Александра Билбиловска, ПИВАРА СКОПЈЕ, Скопје

⮞ 

Александар Јањиќ, СВИССЛИОН, Скопје

⮞ 

Александар Пајковски, ДУНА, Скопје

⮞ 

Благој Христов, МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ, Скопје

⮞ 

Билјана Дескоска, АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА, Кавадарци

⮞ 

Благоја Устијановски, ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, Скопје

⮞ 

Влатко Ѓорѓиевски, МИК СВЕТИ НИКОЛЕ, Свети Николе

⮞ 

Владимир Златковски, ВИНЕРБЕРГЕР ДООЕЛ ВИНИЦА, Виница

⮞ 

Владимир Граматиков, ТАВ МАКЕДОНИЈА, Скопје

⮞ 

Весна Петровска, ОКИТЕКС, Скопје

⮞ 

Весна Ѓорчева, ОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА А.Д. Скопје- Виена Иншуренс Груп, Скопје

⮞ 

Верица Хаџи Василева-Марковска, ААГ-АНАЛИЗИС ЕНД АДВАЈЗОРИ ГРУП ДОО, Скопје

⮞ 

Гоце Серафимовски, АЛФИ БИ КОМПАНИ, Куманово

⮞ 

Герасим Кујунџиев, ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ, Возарци

⮞ 

д-р Ристо Јаневски, ОКТА, Скопје

⮞ 

д-р Кочо Анѓушев, БРАКО, Велес

⮞ 

д-р Драгана Чифлиганец, Адора Инженеринг, Скопје

⮞ 

д-р Анита Блажевска, ФИЛИП МОРИС СКОПЈЕ (ТУТУНСКИ КОМБИНАТ ПРИЛЕП), Скопје

⮞ 

Димитар Кочовски, ТЕ-ТО АД СКОПЈЕ, Скопје

⮞ 

Душан Пецовски, РЕПЛЕК ФАРМ, Скопје

⮞ 

Дарко Николоски, МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ, Прилеп

⮞ 

Ѓорѓе Матевски, БУТЕЛ АД, Скопје

⮞ 

Ивица Карапетров, БУЧИМ, Радовиш

⮞ 

Ирена Јакимовска, КОМФИ АНГЕЛ, Прилеп

⮞ 

Иле Николов, АКТИВА, Штип

⮞ 

Игор Давков, СКОПЈЕ ИСТ ГЕЈТ, Скопје

⮞ 

Ивица Талевски, САСА, Македонска Каменица

⮞ 

Иван Петровски, ФЕРШПЕД, Скопје

⮞ 

Јанис Јанопулос, ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС, Скопје

⮞ 

Кирил Величковски, ИМПЕРИАЛ ТОБАКО ТКС, Скопје

⮞ 

м-р Павле Гацов, ПРО АГЕНС, Скопје

⮞ 

м-р Марина Бадаровска Мишевска, Друштво за угостителство, туризам и услуги МАКОТЕН (Казино-Хотел Фламинго), Гевгелија

⮞ 

м-р Зоран Милковски, ГД ГРАНИТ, Скопје

⮞ 

м-р Златко Леов, ЛЕОВ КОМПАНИ ДООЕЛ, Велес

⮞ 

м-р Живко Мукаетов, АЛКАЛОИД, Скопје

⮞ 

м-р Горан Павиќевиќ, СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД, Скопје

⮞ 

м-р Горан Антевски, РАДЕ КОНЧАР ТЕП, Скопје

⮞ 

м-р Виктор Мизо, КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА, Охрид

⮞ 

м-р Виктор Влашки, ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА АД Скопје, Скопје

⮞ 

м-р Ангелка Пеева Лауренчиќ, ИМАГЕ ПР, Скопје

⮞ 

м-р Анатол Кутревски, ПЕКАБЕСКО, Скопје

⮞ 

м-р Александар Гечев, ИГМ ТРЕЈД, Кавадарци

⮞ 

Марија Дуковска-Павловска, МАКСТИЛ, Скопје

⮞ 

Младен Дамев, СКОПСКИ ПАЗАР, Скопје

⮞ 

Михо Јаневски, ГРАДЕЖЕН ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА (ГИМ), Скопје

⮞ 

Мелита Гугуловска, САВА ОСИГУРУВАЊЕ, Скопје

⮞ 

Мартин Велковски, ФАКОМ, Скопје

⮞ 

Марика Караџова, ЕВРОПА, Скопје

⮞ 

Никола Пандев, ЖИКОЛ , Струмица

⮞ 

Никола Битрак, КОЛЕНКО, Скопје

⮞ 

Наташа Стојкоска, ВИТАМИНКА, Прилеп

⮞ 

проф. д-р Сашо Коруновски, УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Битола, Битола

⮞ 

проф. д-р Марјан Бојаџиев, УНИВЕРЗИТЕТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ, 1000 Скопје

⮞ 

проф. д-р Климе Попоски, СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БИТОЛА ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО ОХРИД - Катедра за осигурување, Охрид

⮞ 

проф. д-р Ирена Кикеркова, УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, Скопје

⮞ 

проф. д-р Дарко Лазаров, ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, Штип

⮞ 

проф. д-р Велимир Стојковски, ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, Скопје

⮞ 

проф. д-р Благица Новковска, УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ, Скопје

⮞ 

проф. д-р Атанас Кочов, МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ СКОПЈЕ, Скопје

⮞ 

проф. д-р Александар Стојков, УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ СКОПЈЕ, Скопје

⮞ 

проф.д-р Илијос Вилос, Технички Факултет Битола, Битола

⮞ 

Петар Спасески, АСП-ПАК, Охрид

⮞ 

Петар Денковски, ВЕРОПУЛОС, Скопје

⮞ 

Петер Верчко, ТАБ-МАК, Пробиштип

⮞ 

Снежана Андова, МОЖНОСТИ Штедилница, Скопје

⮞ 

Славчо Бујароски, СИГМА-СБ, Скопје

⮞ 

Сашко Блажевски, НЕЛТ СТ, Скопје

⮞ 

Сами Морина, БАС ТУТИ ФРУТИ, Скопје

⮞ 

Сашо Салтировски, ЕВН МАКЕДОНИЈА АД, Скопје

⮞ 

Тони Каранфиловски, ДЕТОИЛ, Куманово

⮞ 

Тони Златески, 93 ДЕ-НИ-Компани, Прилеп

⮞ 

Тодор Деловски, КНАУФ, Скопје

⮞ 

Харитон Гаџоски, БЛУ ЧИП, Скопје

⮞ 

Хамим Даути, ДАУТИ-КОМЕРЦ, Скопје

Контакт лице: м-р Антонета Манова Ставреска
Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба
Телефон: ++ 389 2 3244060
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: antoneta@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015
 • •    Отворен форум: Граѓаните против корупцијата - Зашто борбата против корупцијата е релевантна тема за приватниот сектор;
  •    Програма за работа на Стопанската комора на Северна Македонија во 2024 година;
  •    Финансиски план за 2024 година на Стопанската комора на Северна Македонија;
  •    Скрининг механизам за странски директни инвестиции;
  •    Кадровски прашања;

 • •    Презентација на aнкетата за загубите кои ги претрпеа нашите членки во енергетската криза во 2022 година; 
  •    Извештај за активностите на СКСМ во 2022 година
  •    Финансиски извештај за работењето на Стопанска комора на Северна Македонија за 2022 година;
  •    Извештај за спроведување на Декларацијата за лојалност и високи професионални стандарди;
  •    Кадровски прашања

 • •    Буџетот на државата и даноците во 2023 година
  •    Програмски насоки за активностите на Стопанската комора на Северна Македонија во 2023 година
  •    Финансиски план на СКСМ за 2023 година

 • •    Декларација за општествен консензус за економски реформи, политики и мерки
  •    Одлука за пренамена на средства предвидени за организација на прославата 100 - години коморско организирање, во финансиска поддршка за дигитализација на процесите во компаниите
  •    Кадровски прашања

 • •    Излагање на г-дин Мајк Зафировски на тема лидерство и менаџмент
  •    Оценка на состојбите од мулти – кризата и предлог – мерки
  •    Оценка за состојбите изнесена од компаниите-членки
  •    Предлог - мерки за преземање од страна на Комората
  •    Предлог – Извештај за активностите на СКСМ во 2021 година
  •    Финансиски извештај за работењето на Стопанска комора на Северна Македонија за 2021 година
  •    Извештај на Надзорниот одбор за финансиското работење на Стопанската комора на Северна Македонија за 2021 година
  •    Ревизорски извештај за 2021 година
  •    Спроведување на Декларацијата за лојалност и високи професионални стандарди
  •    Предлог активности за спроведување на усвоената Декларација за отпочнување на постапка за пристапување на РС Македонија кон Европската Економска Област (EEO) како дел од напорите на шестте земји членки на ЦЕФТА од Западниот Балкан да пристапат во ЕЕО

 • •    Обраќање на Претседателот Азески во врска со 100 годишнината од постоењето на Стопанска комора на Северна Македонија
  •    Предлог – одлука за заокружување на концептот „Комора на иднината“
  •    Спроведување на Декларацијата за лојалност и високи професионални стандарди
  •    Информација во врска со законското решение за “Недела – неработен ден”
  •    Предлог – нацрт декларација за отпочнување на постапка за пристапување на РС Македонија кон Европската Економска Област (EEO) како дел од напорите на шестте земји членки на ЦЕФТА од Западниот Балкан да пристапат во ЕЕО

 • •    Програмски насоки за активностите на Стопанската комора на Македонија за 2022 година;
  •    Финансиски план на Стопанската комора на Македонија за 2022 година;
  •    Одлука за избор на членови на Надзорниот одбор на Стопанската комора на Северна Македонија;
  •    Одлука за утврдување на членарината на Стопанската комора на Северна Македонија;
  •    Правилник на Судот на честа при Стопанската комора на Северна Македонија;
  •    Одлуки за верификација на мандати на членови во Собранието на Стопанската комора на Северна Македонија;

 • - Констатирање престанок на мандатот на м-р Антони Пешев од функцијата претседавач на Собранието на Стопанската комора на Северна Македонија поради избор на функцијата извршен директор на Стопанската комора на Северна Македонија;
  - Избор на претседавач на Собранието на Стопанската комора на Северна Македонија;
  - Одлука за избор на потпретседатели на Стопанската комора на Северна Македонија;
  - Одлука за разрешување на членови на Управниот одбор на Стопанската комора на Северна Македонија;
  - Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Стопанската комора на Северна Македонија;
  - Одлука за верификација на мандат на член во Собранието на Стопанската комора на Северна Македонија;
  - Декларација за лојалност и високи професионални стандарди.
 • - Извештај за активностите на Стопанската комора на Северна Македонија во 2020 година;
  - Финансиски извештај на Стопанската комора на Северна Македонија за 2020 година;
  - Арбитражни правила на Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Северна Македонија;
  - Одлуки за верификација на мандат на членови во Собранието на Стопанската комора на Северна Македонија;
  - Одлука за избор на заменици-претседатели на Стопанската комора на Северна Македонија;
  - Одлука за избор на потпретседатели на Стопанската комора на Македонија.
 • - Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Стопанската комора на Северна Македонија;
  - Статут на Стопанската комора на Северна Македонија – пречистен текст.
 • - Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Стопанската комора на Македонија;
  - Статут на Стопанската комора на Северна Македонија – пречистен текст.
 • - Програмски насоки за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2021 година;
  - Финансиски план на Стопанската комора на Македонија за 2021 година;
  - Заклучок за продолжување на крајниот рок за завршување на процедурите за избори и именувања на органите и телата на Комората;
  - Македонската економија во тековниот период и во постковид 19 периодот.
 • „Онлајн“ дебата за состојбите во енергетскиот сектор – СТАБИЛНА МАКЕДОНСКА ЕНЕРГЕТСКА СЛИКА Тематската расправа за состојбите во енергетскиот сектор е поттикната од искажаниот интерес за оваа тема од бизнис секторот, имајќи предвид дека енергетиката е значаен чинител во функционирањето на економијата, а особено во периодот кога компаниите се соочуваат со последиците од здравствената криза предизвикана од COVID-19. За таа цел, ја организираме оваа дебата со претседателот на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, м-р Марко Бислимоски, на невообичаен начин за одржување на седниците на Собранието на Комората, но вообичаен во овие услови на здравстевната состојба – истакна претседавачот на Собранието на Комората, Антони Пешев.
 • - 2020 – КОВИД 19 – состојби – анализи - предлози
  - Одлука за продолжување на извршување на функциите на потпретседателите на Стопанската комора на Македонија
 • - Извештај за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2019 година
  - Финансиски извештај на Стопанската комора на Македонија за 2019 година

  Избор на:
  - членови на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
  - член на Надзорниот одбор на Стопанската комора на Македонија
 • - Извештај за спроведените избори на избор на претставници во Собранието на Стопанската комора на Македонија за мандатниот период 2020 – 2025 година
  - Oдлука за верификација на мандатот на новоизбраните претставници (членови) во Собранието на Стопанската комора на Македонија
  - Избор на претседавач на Собранието на Стопанската комора на Македонија
  - Избор на претседател на Стопанската комора на Македонија
 • - Програмски насоки за активностите на Стопанската комора на Македонија за 2020 година;
  - Финансиски план на Стопанската комора на Македонија за 2020 година;
  - Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за утврдување на здруженијата според дејности во рамките на Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за распишување избори за избор на претставници од здруженијата според дејности во Собранието на Стопанската комора на Македонија;
 • - Извештај за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2018 година;
  - Финансиски извештај на Стопанската комора на Македонија за 2018 година;
  - Иницијатива за поведување постапка за пристапување кон изменување и дополнување на Статутот на Стопанската комора на Македонија
  - Одлука за избор на потпретседател на Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на здруженијата според дејности во рамките на Стопанската комора на Македонија;
  - Верификација на мандати на членови во Собранието на Стопанската комора на Македонија .
  - Одлука за верификација на мандатот на нов претставник од „ПИВАРА СКОПЈЕ“ АД – Скопје за член во Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија;
  - Известување за верифициран мандат на новиот претставник од „РУДНИК САСА“ ДООЕЛ – Македонска Каменица за член во Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија;
 • - Програмски насоки за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2019 година;
  - Финансиски план на Стопанската комора на Македонија за 2019 година;
  - Одлуки за престанок на мандат, за избор и за верификација на мандат:
  - Одлука за престанок на мандатот на членови на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за избор на потпретседател на Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за верификација на мандатот на нов претставник од „ПИВАРА СКОПЈЕ“ АД – Скопје за член во Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за верификација на мандатот на нов претставник од „РУДНИК САСА“ ДООЕЛ – Македонска Каменица за член во Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за верификација на мандатот на нов претставник од „КОЖУВЧАНКА“ ДОО – Кавадарци за член во Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија; - Одлука за верификација на мандатот на нов претставник од АД „БУТЕЛ – ПОГРЕБЕН СЕРВИС“ – Скопје за член во Собранието на Стопанската комора на Македонија;
  - Извозна диверзификација и модерна реиндустријализација како фундаментални процеси во забрзување на растот на македонската економија.
 • - Неданочните и парафискалните давачки како оптоварување за правните субјекти во Република Македонија;
  - Извештај за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2017 година;
  - Финансиски извештај на Стопанската комора на Македонија за 2017 година;
  - Одлуки за избор и за верификација на мандат:
  - Одлука за избор на член на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за верификација на мандат на нов претставник од „ФОД“ АД „ЕЛЕМ“ ДООЕЛ - Новаци, за член на Собранието на Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за верификација на мандат на нов претставник од АД „ЕЛЕМ“ Скопје – Подружница „РЕК БИТОЛА“ - Новаци, за член на Собранието на Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на здруженијата според дејности во рамките на Стопанската комора на Македонија.
 • - Програмски насоки за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2018 година;
  - Финансиски план на Стопанската комора на Македонија за 2018 година;
  - Избор на претседател и членови на Надзорниот одбор на Стопанската комора на Македонија;
  - Одлуки за верификација на мандат;
  - Избот на член на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија.
 • - Извештај за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2016 година;
  - Финансиски извештај на Стопанската комора на Македонија за 2016 година;
  - Одлуки за разрешување и за верификација на мандат:
  - Одлука за разрешување на член на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за верификација на мандат на ново-предложениот претставник од „СИЛК РОУД БАНКА“ АД – Скопје, за член на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за верификација на мандат на ново-избраниот претставник од Здружението на трговијата, за член на Собранието на Стопанската комора на Македонија;
  - Промоција на публикацијата на Стопанската комора на Македонија: „РАЗВОЈНИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ НА КОМОРСКИОТ СИСТЕМ ВО МАКЕДОНИЈА“ од авторите Бранко Азески и м-р Елена Милевска Штрбевска
 • - Извештај од спроведеното анкетно истражување за инспекцискиот надзор во компаниите;
  - Програмски насоки за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2017 година;
  - Финансиски план на Стопанската комора на Македонија за 2017 година;
  - Одлука за изменување и дополнување на Правилникот на Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за верификација на мандатот на ново-предложениот претставник од „Халк Банка“ АД – Скопје за член во Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија.
 • - Извештај за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2015 година;
  - Финансиски извештај на Стопанската комора на Македонија за 2015 година;
  - Одлуки за верификација на мандат:
  - Одлука за верификација на мандатот на ново-предложениот претставник од „ПАЛТЕКС“ АД – Делчево во Собранието на Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за верификација на мандатот на ново-предложениот претставник од „ЛТХ ЛЕАРНИЦА“ ДООЕЛ – Охрид во Собранието на Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за верификација на мандатот на ново-предложениот претставник од „ПИВАРА СКОПЈЕ“ АД – Скопје за член на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија;
  - Извештајот од спроведеното истражување на Стопанската комора на Македонија за дуалниот модел на средно стручно образование во Република Македонија.
 • - Реализација на активностите на коморите во 2015 за зголемување на конкурентноста на националните економии во регионот;
  - Програмски насоки за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2016 година;
  - Финансиски план на Стопанската комора на Македонија за 2016 година;
  - Одлуки за верификација на мандат:
  - Одлука за верификација на мандатот на ново-предложениот претставник од „ФЗЦ 11 Октомври“ АД - Куманово во Собранието на Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за верификација на мандатот на ново-предложениот претставник од „Охридска банка“ АД - Скопје во Собранието на Стопанската комора на Македонија.

   

 • - Заокружување на системот на економски слободи во функција на натамошен развој на бизнисот во Република Македонија
  - Програмски цели и насоки на Стопанската комора на Македонија во мандатниот период 2015-2020 година;
  - Одлука за избор на уште осум членови на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија;
  - Финансиски извештај на Стопанската комора на Македонија за 2014 година;
  - Одлука за верификација на мандатот на ново-избраниот претставник од Здружението на угостителството и туризмот за член во Собранието на Стопанската комора на Македонија.
 • Избор на:
  - потпретседатели на Стопанската комора на Македонија 
  - членови на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
  - Одлука за верификација на мандатот на ново-предложениот претставник од „Жито Лукс“ АД -Скопје во Собранието на Стопанската комора на Македонија

 • - Извештај за спроведените избори за претставници во Собранието на Стопанската комора на Македонија, за мандатниот период од 2015 до 2020 година
  - Одлука за верификација на мандатот на новоизбраните претставници (членови) во Собранието на Стопанската комора на Македонија;
  - Избор на Претседавач на Собранието на Стопанската комора на Македонија;
  - Избор на Претседател на Стопанската комора на Македонија;
  - Избор на потпретседатели на Стопанската комора на Македонија;
  - Анализа на работењето на Стопанската комора на Македонија за периодот 2010-2015 година и Програмски определби за периодот 2015-2020 година;
  - Извештај за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2014 година.

 • - Програмски насоки за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2015 година;
  - Финансиски план на Стопанската комора на Македонија за 2015 година;
  - Одлука 2015-та година да се прогласи за година на конкурентноста во Република Македонија;
  - Инвестициите во приватниот сектор – приоритет за повисока конкурентност на македонската економија;
  - Одлука за распишување избори за избор на претставници на здруженијата според дејности и на регионалните комори во Собранието на Стопанската комора на Македонија.
 • - Извештај за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2013 година;
  - Финансиски извештај на Стопанската комора на Македонија за 2013 година;
  - Заклучоци по Информацијата: „Недостигот на стручен квалификуван кадар – се` поизразен проблем во стопанството“;
  - Одлуки за верификација на мандат на членови на Собранието на Стопанската комора на Македониja.
 • - Излагање на г-дин Хато Бренер, експерт, AWI International Services GmbH, ФР Германија, со поддршка на Партнерски проект ЦЕФТА- ДИХК, на тема: Продажба и маркетинг на меѓународни пазари со посебен осврт на Германијa;
  - Програмски насоки за активностите на Стопанска комора на Македонија за 2014 година;
  - Финансиски план на Стопанска комора на Македонија за 2014 година;
  - Одлука за избор на претседател и членови на Надзорен одбор на Стопанска комора на Македонија;
  - Одлука за разрешување и именување на член на Управниот одбор на Стопанска комора на Македонија;
  - Одлука за верификација на манадат за член на Управниот одбор на Стопанска комора на Македонија на г-ѓа Марија Томеска, извршен директор на АД за осигурување Еуролинк- Скопје;
  - Одлука за верификација на манадат за член на Управниот одбор на Стопанска комора на Македонија на г-ѓа Весна Белосовска-Бунтевска, ЗК Пелагонија- Битола;
  - Одлука за верификација на манадат за член во Собрание на Стопанска комора на Македонија на г-дин Драган Илиевски, Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје;
  - Одлука за верификација на манадат за член во Собрание на Стопанска комора на Македонија на г-дин Ванче Мијалчев,извршен директор на БЕТОН АД Штип;
  - Одлука за верификација на манадат за член во Собрание на Стопанска комора на Македонија на г-ѓа Јасна Ажиевска Петрушева, административен директор, Мермерен комбинат АД Прилеп.
 • - Одлука за отповикување на мандатот на досегашни претставници (членови) во Собранието и за верификација на мандатот на новоизбраните претставници (членови) во Собранието на Стопанската комора на Македонија, избрани од здруженијата според дејности и од регионалните комори
  - Одлука за избор на потпретседател на Стопанската комора на Македонија
  - CV Проф. д-р Кочо Анѓушев
  - Одлука за избор на член на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
  - CV г-дин Михајло Михајловски
  - Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на здруженијата според дејности во рамките на Стопанската комора на Македонија
  - Одлука за изменување на Одлуката за распишување на избори за избор на претставници на здруженијата според дејности и на регионалните комори во Собранието на Стопанската комора на Македонија
 • - Програмски насоки за работни активности на Стопанската комора на Македонија за 2013 година;
  - Финансиски план за 2013 година;
  - Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на регионалните комори во рамките на Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за верификација на мандатот за член на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија;
  - Избори и именувања.
 • - Последиците од Светската економска криза врз македонската економија;
  - Извозот- катализатор на економскиот раст;
  - Одлука за усвојување на Извештајот за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2011 година
  - Одлука за усвојување на финансискиот извештај на Стопанската комора на Македонија за 2011 година
  - Разрешување и избор на членови на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
 • - Програмски насоки на активностите на Стопанската комора на Македонија во 2012 година
  - Финансиски план на Стопанската комора на Македонија за 2012 година
  - Одлука за избор на двајца членови на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
  - Одлука за верификација на мандатот на ново-предложениот претставник од ЕВН Македонија за член во Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
  - Одлука за верификација на мандатот на новиот претставник од Здружението за енергетиката, црната и обоената металургија во Собранието на Стопанската комора на Македонија
  - Одлука за изменување и дополнување на Правилникот на Постојаниот избран суд-Арбитража при Стопанската комора на Македонија;
  - Пречистен текст на Правилникот на Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија.
 • - Монетарна политика во функција на намалување на каматните стапки;
  - Извештај за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2010 година; - Финансиски извештај на Стопанската комора на Македонија за 2010 година;
  - Одлука за усогласување на работењето на Стопанската комора на Македонија со Законот за стопанските комори (Сл. весник на РМ бр. 17/2011);
  - Статут на Стопанската комора на Македонија (заради усогласување со Законот за стопанските комори (Службен весник на РМ бр. 17/2011);
  - Правилник на Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија
 • - Презентација на можностите за користење средства од фондовите на Европската унија наменети за 2011 година и промоција на
  - Центарот за развој на идеи при Стопанската комора на Македонија;
  - Програмски насоки на активностите на Стопанската комора на Македонија за 2011 година; - Финансиски план на Стопанската комора на Македонија за 2011 година
 • - Време е за динамичен економски раст и вработеност - разговори, имплементација и развој;
  - Финансиски извештај на Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на здруженијата според дејност во рамките на Стопанската комора на Македонија
 • - Одлука за избор на потпретседатели на Стопанската комора на Македонија
  - Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за избор на претседател и членови на Надзорниот одбор на Стопанската комора на Македонија;
  - Извештај за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2009 година;
 • - Одлука за верификација на мандатот на новоизбраните претставници (членови) во Собранието на Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за избор на претседавач на Собранието на Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за избор на претседател на Стопанската комора на Македонија;
  - Програма за дејствување на Стопанската комора на Македонија и предлози за подобрување на одделни системски мерки и активности во 2010 година;
  - Предлози на Стопанската комора на Македонија за изменување и дополнување на правната регулатива во рамките на третата фаза од регулаторната гилотиња.
 • Собранието на Стопанската комора на Македонија, на 10 март 2005 година, одржа конститутивна седница, на којашто, покрај новоизбраните претставници (членови) на Собранието, избрани од регионалните комори и од здруженијата по дејности во рамките на Комората, присуствуваа и претседателот на Владата на Република Македонија, господинот Владо Бучковски, заменик-претседателот на Владата на Република Македонија, господинот Минчо Јорданов, министерот за труд и социјална политика, господинот Стевчо Јакимовски, претседателите на здруженијата и на регионалните комори и други гости.

  На Седницата беа донесени следните Одлуки:
  - Одлука за донесување на Статутот на Стопанската комора на Македонија
  - Одлука за утврдување на основицата за пресметување и стапката
  на придонесот (членарината) за Стопанската комора на Македонија
  - Одлука за усвојување на Извештајот за спроведените избори за претставници (членови) во здруженијата според дејности, во регионалните комори и во Собранието на Стопанската комора на Македонија за мандатниот период од 2005 до 2009 година
  - Одлука за избор на Претседател на Стопанската комора на Македонија
  - Одлука за избор на Претседавач на Собранието на Стопанската комора на Македонија
  - Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
  - Одлука за избор на претседател и членови на Надзорниот одбор на Стопанската комора на Македонија
  - Одлука за донесување на Програмата за работа на Стопанската комора на Македонија во 2005 година
  - Одлука за усвојување на Финансискиот план на Стопанската комора на Македонија за 2005 година
  - Одлука за верификација на мандатот на новоизбраните претставници (членови) во Собранието на Стопанската комора на Македонија

  За претседател на Стопанската комора на Македонија за наредниот мандатен период од пет години Собранието на Стопанската комора на Македонија едногласно го избра Бранко Азески, основач и сопственик на "Хит Плус" ДООЕЛ - Скопје.
   
  Новоизбраниот претседател се заблагодари на довербата, со пригодно обраќање до присутните.
  Одржани седници на Собранието на Стопанската комора на Македонија
 • - Програмски насоки на Стопанската комора на Македонија за делување во 2007 година
 • - Предлог-мерки на Стопанската комора на Македонија за намалување на трговскиот дефицит;
  - Извештај на активносите на Стопанската комора на Македонија во 2006 година;
 • - Актуелни прашања во примената на Законот за работните односи;
 • - Програмски активности на Стопанската комора на Македонија за 2008 година;
  - Предлог-мерки на Стопанската комора на Македонија за подобрување на бизнис-климата во Република Македонија во 2008 година
 • - Извештај за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2007 година;
  - Одлука за избор на потпретседатели на Стопанската комора на Македонија;
  - Биографии на избраните потпретседатели
 • - Програмски активности на Стопанската комора на Македонија за 2009 година;
  - Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на основицата за пресметување и стапката на придонесот (членарината) за Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за разрешување членови на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија;
  - Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија.
 • - Презентација од страна на претставници од Европската банка за обнова и развој-ЕБРД : „Финансиски инструменти, кредитни линии - директна поддршка на корпоративниот сектор“
  - Извештај на активностите на Стопанската комора на Македонија за 2008 година
  - Финансиски извештај на Стопанската комора на Македонија за 2008 година

 • - Програмски насоки на активностите за 2010 година
  - Одлука за распишување избори за избор на претставници на здруженијата според дејности и на регионалните комори во Собранието на Стопанската комора на Македонија