„Димитрие Чуповски“ бр.13, 1000 Скопје +38923244000 ic@mchamber.mk

Огласи

18.06.2024

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ИТ КОМПАНИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЦИРКУЛАРНА И ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА

Проектна активност: Изработка на платформа за циркуларна и зелена економија достапна преку веб – страната на Стопанската комора на Северна Македонија и Универзитетот Гоце Делчев - Штип

Цел: Примена на концептот на циркуларна и зелена економија преку поголема соработка помеѓу академијата и бизнис секторот

Краен рок за аплицирање: 26-6-2024

Повеќе информации за Повикот можете да прочитате тука


Контакт лице: Јадранка Аризанковска
Шеф на кабинет на претседателот на Комората и советник за ЕУ интеграции и бизнис релации со НАТО

Телефон: + 389 2 3244038,
Мобилен: 072 236 711
Е-адреса: Jadranka@mchamber.mk