„Димитрие Чуповски“ бр.13, 1000 Скопје +38923244000 ic@mchamber.mk

Совет за унапредување на високото образование и стратешките истражувања

Совет за унапредување на високото образование и стратешките истражувања

Главната цел заради која е основан Советот е ефикасно остварување на специфичните интереси на приватниот сектор, во насока на унапредување на квалитетот на високото образование и на унапредување на компетенциите и на вештините на високообразовниот кадар во согласност со потребите на бизнисот.

Советот, преку соработка со домашни и со странски институции, има цел преку промоција на едукативните настани во трите програми (Школа за бизнис-лидери, Развој на мали, средни и на старт ап бизниси и Институтот за извоз) да поттикне примена на европските правила и стандарди, перманентно функционално образование и иновација на знаењата на високообразовниот кадар, што ќе води кон воспоставување Институт за извоз, во чии рамки компаниите ќе добијат практично знаење за подготовката за извоз, како и аналитички центар кој ќе обезбедува соодветни анализи и истражувања за потребите на компаниите.

Советодавната улога во делокругот на своето работење ќе ја остварува преку тоа што ќе разгледува и ќе утврдува мислења, ставови, насоки и иницијативи за клучни прашања за позиционирањето на Комората во согласност со потребите на македонското стопанство за сите прашања поврзани со надградбата на знаења на високообразовниот кадар.

Преку Советот за унапредување на високото образование и стратешките истражувања се испорачуваат следните активности:

  • Центар за едукација и развој на човечки ресурси
  • Школа за бизнис лидери
  • Институт за извоз
  • Денови на отворена врата
  • Развој на старт ап бизниси