УСПЕШНО ЗАВРШИЈА 6 МЕСЕЧНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО И ЛИДЕРСТВО И РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ
➢ ПРОГРАМИ И ОБУКИ (16.06.2022, во 10:52:46)
👁 Прочитано: 5415
УСПЕШНО ЗАВРШИЈА 6 МЕСЕЧНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО И ЛИДЕРСТВО И РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИКликни за повеќе

Во Стопанската комора на Северна Македонија од минатата година е формиран Советот за високо образование и стратешки истражувања заради зголемување на вештините и знаењата на менаџерите од повеќе нивоа на сите компании. Во рамките на овој Совет развиени беа две Програми. Првата програма за бизнис лидери која има за цел унапредување на вештините на претприемачите од средните и големите компании и втората програма за зголемување на вештините на претприемачите од малите и средни бизниси. (повеќе за програмите)

Двете Школи стартуваа со предавањата на 9-10 декември 2021 година а успешно завршија со свечено доделување на сертификати на учесниците на 7-9 јуни 2022 година. Вкупниот број на поминати учесници од двете програми беше 49 учесници од 35 компании, преку 14 модули и 74 предавачи во двете програми.

Програмата за бизнис лидери беа обработени 7 модули на следните теми:

 1. Мотивациони говори-моето лично искуство,
 2. Интерпретација на макроекономскте показатели (интерпретирање на економски индикатори потребни за бизнисот),
 3. Интерпретација на корпоративните финансии,
 4. Корпоративни вредности во компанијата,
 5. Лидерство: принципи, типови и теории на лидерство-Успешни приказни,
 6. Техники на преговарање и
 7. Комуникација, промоција и маркетинг (теоретски и практичен/индивидуален дел)

Во Програма за развој на мали и средни бизниси исто така имаше 7 модули а темите беа следните:

 1. Практични аспекти на работењето на малите и средни бизниси,
 2. Градење на тимска работа,
 3. Современи модели за развојно менаџирање со финансиите и ефектни менаџмент-техники за финансирање на растот и на развојот на малите и средни бизниси,
 4. Проектно работење, дефинирање на матрицата (цели-активности-индикатори-резултати), финансирање на ефикасноста на компанијата (презентација на кредитните линии и грантовите за зголемување на ефикасноста и извозната конкурентност на компанијата),
 5. Рециклирачка економија, обновливи извори на енергија, нови технологии (регионални и светски трендови),
 6. Зголемување на конкурентноста и ефикасноста на компанијата и
 7. Комуникација, промоција и маркетинг (теоретски и практичен/индивидуален дел).

Предавачи на сите модули беа успешни менаџери на компании, наши врвни експерти на наведените теми кои работат во земјава и странство, академици, реномирани професори...

Во периодот кој следува Советот за високо образование и стратешки истражувања ќе ги промовира поединечно сите претприемачи кои успешно ги завршија двете Школи за унапредување на нивните вештини.

Стопанската комора на Северна Македонија им се заблагодарува на сите предавачи кои целиот овој изминат шест месечен период максимално се вложија и ја поддржаа мисијата на Комората да креираме база на идни лидери кои во следниот период ќе ги предводат нашите компании за уште поуспешно бизнис работење и во РСМ и надвор од неа. Стопанската комора на С. Македонија им се заблагодарува и на сите учесници кои и покрај своите работни обврски и одговорности во компаниите присуствуваа на овие обуки, ги разменија своите искуства, ги надградија своите знаења и практично потврдија дека образованието и кадарот-човечките ресурси во една компанија се најголемото богатство и фактор за раст и развој.

Претседател на Советот за високо образование и стратешки и стражувања и ментор на програмата за Бизнис лидери е д-р Глигор Бишев, координатор на Советот и ментор на Програмата за бизнис лидери е д-р Јелисавета Георгиева Јовевска, потпретседател на Стопанската комора, а ментори на Програмата за развој на мали и средни бизниси се д-р Ристо Јаневски и м-р Антонета Манова Ставреска.

Советот продолжува со организирање на новите шест месечни програми со збогатени содржини и уште поголем број на предавачи-експерти од месец ноември 2022 година.

Служба за информирање при Комората