Дали вредноста на еден семеен ручек е поважна од осигурување на домот?
➢ Актуелно (14.05.2024, во 13:07:00)
👁 Прочитано: 172
Дали знаете дека осигурувањето на домот чини колку еден ручек? А сигурноста која ја овозможува е непроценлива.
Дали вредноста на еден семеен ручек е поважна од осигурување на домот?Кликни за повеќе

Осигурувањето на имот на физички лица (домаќинско осигурување) во земјава е на исклучително ниско ниво, или не повеќе од 7 отсто од вкупниот број на домаќинства. Ако овој процент го намалиме со хипотекарно осигурување кое е задолжително при кредитно финансирање на купувањето на недвижности, доаѓаме до статистички 3 отсто доброволно односно самосвесно креирани полиси во сегментот имот – физички лица.

Видете повеќе вести и информации на следниот линк - https://time.mk/c/60aefcac51/dali-vrednosta-na-eden-semeen-rucek-e-povazna-od-osiguruvanje-na-domot.html

м-р Антонета Манова Ставреска
Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба