Ново - Алатка за мерење на дигиталната зрелост на компаниите од сектор градежништво
👁 Прочитано: 554
Ново - Алатка за мерење на дигиталната зрелост на компаниите од сектор градежништвоКликни за повеќе

Алатката DIG - IN - KPI AAT ќе биде достапна по 15 март 2024 година.

Информации за корисниците: 

  • Користете монитор со големина од најмалку 20 инчи и со намалена веб-страница на 90% (знак Ctrl+минус) за подобро корисничко искуство.
  • Потребна е регистрација за пристап до прашалникот. Веднаш по регистрацијата, пристапот до прашалникот нема да биде возможен додека администраторот на прашалникот не им даде пристап на корисниците. Затоа, ќе биде неопходно да се почека некое време.
  • Кога ги пополнувате одговорите кои се однесуваат за иден период, ве молиме земете предвид период од следни 3 години, а не за 2024 година како што моментално се наведува во апликацијата.

*****
Добредојдотве на DIG-IN-KPI веб апликацијата, дизајнирана за да им помогне на градежните изведувачи да научат што е добра дигитализација за нивниот бизнис и да го измерат нивото на дигитализација на градежните изведувачи.    

Водич за проценка на нивото на дигитализација (тематски дел)
Апликацијата ќе одговори на општи прашања за вашиот бизнис и ќе ви помогне да научите за 39 индикатори за дигитализација.

  1. Прво прочитајте ги следните страници за да дознаете што претставува индикаторот. Подетален опис на индикаторот може да се види со кликнување на  копчето. Ова е важно бидејќи тоа е единственото место каде што може да се види описот на индикаторот, па затоа е од суштинско значење секогаш да го вклучувате  за секој индикатор.
  2. Потоа прочитајте ги описите на секое ниво на дигитализација и изберете го она што одговара на вашиот бизнис. Изберете го нивото што целосно го постигнувате. Не избирајте ниво што не го постигнувате целосно, туку само делумно. Изберете го нивото за тековната година и нивото што ќе го достигнете за три години.
  3. За секој индикатор, мора да внесете која алатка моментално ја користите за задачите опишани во индикаторот. Овој запис е опционален, но задолжителен.

Запомнете дека целта не е да се натпреварувате со други компании, туку да откриете каде има можности за подобрување на дигитализацијата на проектите и деловните процеси за вашата компанија, затоа изберете го вистинското ниво на дигитализација, бидејќи ова е единствениот начин да ја подобрите вашата проектни и деловни процеси.

Откако ќе ги изберете вашите стапки на дигитализација за сите индикатори, ќе добиете статистички резултат за постигнатите стапки на дигитализација за домените и поединечните индикатори преку е-пошта. Исто така, ќе добиете извештај со препораки за тоа како можете да ја подобрите дигитализацијата на вашата компанија и кои алатки претставуваат повисоко ниво на дигитализација.

Колку повеќе компании го пополнуваат прашалникот, толку порепрезентативни податоци за степенот на дигитализација на градежните договорни компании ќе се добијат. Овие податоци ќе бидат статистички обработени и презентирани во извештај кој ќе биде објавен на веб-страницата на проектот. Извештајот ќе покаже просечни стапки на дигитализација по сектори и по поединечен индикатор, во зависност од земјата и големината на компанијата.
 
На веб-страницата, исто така, ќе бидат објавени алатките и апликациите што се користат во областа од Словенија до Македонија и ќе ги опише нивоата на дигитализација што тие ги постигнуваат. Ова ќе ви даде преглед на најчесто користените алатки и ќе ви овозможи да ги споредите алатките што ги користите сега со оние што претставуваат повисоки нивоа на дигитализација.


*****

Дигиталната алатка DIG-IN-KPI AAT го автоматизира процесот на креирање дигитални проценки за зрелост за градежните компании. Напредниот модел на одлуки автоматски ќе ги претвори одговорите што корисниците/претставниците на компаниите ги внесуваат преку онлајн прашалник во извештај со проценка на нивото на дигитална зрелост на компанијата. Извештајот ќе содржи визуелизација и длабинска интерпретација на резултатите, како и персонализирани препораки кои ќе им дадат на компаниите клучни информации за идентификување на објективната состојба на дигитализација и идентификување области за напредок и оптимизација на деловните односно производствените процеси.

Презентацијата на новата иновативна алатка за самооценување на нивото на дигитална зрелост на градежните компании, DIG-IN-KPI-AAT, ќе се одржи на саемот за градежништво МЕГРА во Горња Радгона, Словенија на 18 април 2024 година. На настанот ќе биде презентирано функционирањето на дигиталната алатка DIG-IN-KPI AAT за нејзина употреба од градежни компании од земјите на ЕУ (Словенија, Хрватска) и Македонија. Дополнително на настанот ќе присуствуваат меѓународни експерти, вклучително и претставници од напредна Ирска, каде што БИМ (моделирање на информации за градење) алатката станува задолжителна од 1 јануари 2024 година. Тие ќе споделат практични искуства од спроведувањето на дигитализацијата во градежните компании, фокусирајќи се на најдобрите практики и стратешки одлуки. Градежни компании ќе добијат информации од прва рака за тоа како експертите во пракса пристапиле кон воведувањето на дигиталната трансформација, вклучувајќи го изборот, купувањето и оптималната употреба на дигитални алатки за поддршка на процесите во градежните компании. Овој настан ветува непроценлива можност за словенечката градежна индустрија да научи од меѓународното искуство и да ги поттикне иновациите преку дигитална трансформација.Финансиранo од Европската Унија. Изразените ставови и мислења се исклучиво на авторот(ите) и не мора да ги одразуваат ставовите и мислењата на Европската унија или Европската извршна агенција за образование и култура (EACEA). Ниту Европската унија ниту EACEA не можат да бидат одговорни за нив.

м-р Михајло Донев
Проектен менаџер во Стручната служба на Стопанската комора на Северна Македонија