Предизвици и состојби на металуршкиот сектор
➢ Актуелно (01.02.2024, во 10:19:00)
👁 Прочитано: 633
Предизвици и состојби на металуршкиот секторКликни за повеќе

На ден 26.01.2024 година во просториите на Стопанската Комора на Северна Македонија се одржа седница на Здружението на металургија.

На седницата беше дискутирано за предизвиците во самиот металрушки сектор кој е воедно и еден од извозно водечките во државава. Состојбите со флуктуирачките цени на електричната енергија посебно на крајот на 2022ра почетокот на 2023та година беа оценети како крајно неповолни за компаниите и секторот во целина и дека тенденцијата на зголемување на енергетските потенцијали во земјава се очекува да донесе стабилност во сите сектори во целина. Предизвиците со недостигот на работниот кадар остануваат пред компаниите и во наредниот период.

Компаниите беа едногласни во ставот дека во иднина почесто ќе се состануваат се со цел активно пратење на состојбите и уште поажурно третирање на проблемите и предизвиците кои неминовно ќе доаѓаат.

Свое учество на средбата имаше и консултантската компанија за животна средина Г-КОНСАЛТ која на предлог и покана на претседателот на здружението одржа кратка информативна сесија на тема - CBAM - Механизaм за јаглеродно гранично прилагодување.

Служба за информирање при Комората