ВМРЕЖУВАЊЕ

ВМРЕЖУВАЊЕ НА КОМПАНИИТЕ ПО СИТЕ ОСНОВИ

Бранко Азески

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ НА КОМПАНИИТЕ

Јадранка Аризанковска

ДАНОЦИ И ЦАРИНИ

ДАНОЦИ, ЦАРИНИ И УСЛОВИ ЗА ВОДЕЊЕ БИЗНИС

м-р Анета Димовска

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ - ИНВЕСТИЦИЈА ВО БИЗНИСОТ

м-р Наташа Јаневска


50,3%
Половина од вкупниот приход во приватниот сектор го генерираат компании членки на комората
47,6%
Речиси половина од нето добивката во приватниот сектор ја генерираат компании-членки на комората
33,7%
Секој трет вработен во приватниот сектор е вработен кај компанија-членка на комората


Во соработка со медиумите

Во соработка со институциите