ВМРЕЖУВАЊЕ

ВМРЕЖУВАЊЕ НА КОМПАНИИТЕ ПО СИТЕ ОСНОВИ

Бранко Азески

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ НА КОМПАНИИТЕ

Јадранка Аризанковска

ДАНОЦИ И ЦАРИНИ

ДАНОЦИ, ЦАРИНИ И УСЛОВИ ЗА ВОДЕЊЕ БИЗНИС

м-р Анета Димовска

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ - ИНВЕСТИЦИЈА ВО БИЗНИСОТ

м-р Наташа Јаневска

➢ Уметничка ризница
"Композиција 140295", Данчо Ордев
"Каменоресци", Вангел Коџоман
"Мртва природа", Павле Кузмановски
"Св.Наум Охридски", Томе Серафимовски
"Мртва природа", Данчо Кал’чев
"Мртва природа", Данчо Кал’чев
"Пазар во Скопје", Димитар Пандилов
"Композиција", Љубодраг Маринковиќ Пенкин
"Свадба", Никола Мартиноски
"Композиција IV", Менде Ивановски

➢ Видео вести
Улогата на Комората во образованието
УРГЕНТИ СОСТОЈБИ БАРААТ УРГЕНТИ МЕРКИ
СТАВ НА КОМОРАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТЕСТИРАЊЕ НА НЕВАКЦИНИРАНИТЕ ЛИЦА ВО ПРИВАТНИОТ СЕКТОРОР
ПРИЈАВЕТЕ СЕ ЗА 6-МЕСЕЧНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ
ПРИЈАВЕТЕ СЕ ЗА 6-МЕСЕЧНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО И ЛИДЕРСТВО
Преку интервентен увоз на јаглен до ублажување на струјниот удар врз стопанството
НЕОПХОДНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА УДАРОТ ОД РАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА СУРОВИНИТЕ ВО ПРЕХРАНБЕНИОТ СЕКТОР
ПРЕЗЕНТИРАНИ ПРОГРАМИТЕ ВО РАМКИТЕ НА НОВОФОРМИРАНИОТ СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КОВИД КРИЗАТА МОРА ДА СЕ НАДОПОЛНАТ СО ЗАБРЗАН РАСТ
„МЕНАЏИРАЊЕ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ – КЛУЧ ЗА РАЗВОЈ НА КОМПАНИИТЕ“

➢  Аудио вести
Во соработка со медиумите

Во соработка со институциите