ВМРЕЖУВАЊЕ

ВМРЕЖУВАЊЕ НА КОМПАНИИТЕ ПО СИТЕ ОСНОВИ

Бранко Азески

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ НА КОМПАНИИТЕ

Јадранка Аризанковска

ДАНОЦИ И ЦАРИНИ

ДАНОЦИ, ЦАРИНИ И УСЛОВИ ЗА ВОДЕЊЕ БИЗНИС

м-р Анета Димовска

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ - ИНВЕСТИЦИЈА ВО БИЗНИСОТ

м-р Наташа Јаневска

➢ Уметничка ризница
"Мртва природа", Павле Кузмановски
"Свадба", Никола Мартиноски
"Пејзаж", Миливоје Новаковиќ - Кањош
"Терзија", Лазар Личеноски
"Посвета на мајка ми", Родољуб Анастасов
"Композиција", Александар Ристески
"Мртва природа (Ваза со цвеќе)", З. Костовски
"Композиција", Драгутин Аврамовски Гуте
"Композиција IV", Менде Ивановски
"Ваза со жолто цвеќе", Непознат автор

➢ Видео вести
И покрај намалениот обем на работа од планираното за 2021 година поради глобалните економски движења, странските инвеститори го задржаа бројот на вработени и покажаа голема општествена корпоративна одговорност
Итно решавање на приоритетните барања за да опстои една од клучните гранки на македонската економија
КОМОРАТА УСПЕА ВО БАРАЊЕТО ЗАКОНСКИ ДА СЕ УКИНАТ ИЛИ НАМАЛАТ ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ ЗА 260 СУРОВИНИ И РЕПРОМТЕРИЈАЛИ
Улогата на Комората во образованието
УРГЕНТИ СОСТОЈБИ БАРААТ УРГЕНТИ МЕРКИ
СТАВ НА КОМОРАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТЕСТИРАЊЕ НА НЕВАКЦИНИРАНИТЕ ЛИЦА ВО ПРИВАТНИОТ СЕКТОРОР
ВО ТЕК СЕ ОБУКИТЕ НА 6-МЕСЕЧНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ
ВО ТЕК СЕ ОБУКИТЕ НА 6-МЕСЕЧНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО И ЛИДЕРСТВО
Преку интервентен увоз на јаглен до ублажување на струјниот удар врз стопанството
НЕОПХОДНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА УДАРОТ ОД РАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА СУРОВИНИТЕ ВО ПРЕХРАНБЕНИОТ СЕКТОР

➢  Аудио вести
Во соработка со медиумите

Во соработка со институциите