➢ Уметничка ризница
"Берба на памук", Б. Зенделски
"Мементо на стариот охридски чун", Павле Георгиевски - Зуфа
"Без наслов", Миле Корубин
"Композиција", Драгутин Аврамовски Гуте
"Старо Скопје", Вангел Коџоман
"Магична игра", Томе Андреевски
"Кумир", Емил Шулајковски
"Небесна виделина", Вангел Наумовски
"Свечена слика VII", Димитар Кондовски
"Мртва природа (мандолина и лубеница)", Гоце Божурски

➢ Видео вести
СО ПАРТНЕРСКИ ОДНОС ДО ПРЕДВИДЛИВ ДЕЛОВЕН АМБИЕНТ
„ВЕЗЕШАРИ“ ДОО с. Требош, Тетово – НАГРАДА ЗА УСПЕШНА КОМПАНИЈА КОЈА РЕАЛИЗИРА ПОВЕЌЕГОДИШНИ ИНВЕСТИЦИИ, КОИ ПРИДОНЕСУВААТ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИОТ РЕГИОН
КРИЗЕН ШТАБ НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА, СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАНИЕ ЗА УСПЕШНО СПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДИЗВИЦИТЕ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КОМПАНИИТЕ
ГРАНТ ОД 150.000 ДО 600.000 ЕВРА ЗА ПРОЕКТИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА ПРЕКУ РЕГИОНАЛНИОТ ФОНД ЗА ПРЕДИЗВИЦИ
„КОМФИ АНГЕЛ“ ДОО Прилеп – НАГРАДА ЗА КОМПАНИЈАТА КОЈА ЕФИКАСНО ГО ПРИСПОСОБИ ПРОИЗВОДСТВОТО ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА
„БРАКО“ ДОО Велес – НАГРАДА ЗА КОМПАНИЈАТА КОЈА ВОВЕДЕ ИНОВАТИВЕН ПРОИЗВОД И КОЈА БЕЛЕЖИ КОНТИНУИРАН РАСТ И РАЗВОЈ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА
Драги Милошевски, генерален директор на АД „Киро Дандаро“ Битола – НАГРАДА ЗА ДОЛГОГОДИШНАТА КОМОРСКА АКТИВНОСТ
ГОЦЕ КАМЧЕВ, ОСНОВАЧ И СОПСТВЕНИК НА КОМПАНИЈАТА „КАМ“ И ПРЕТСЕДАТЕЛ НА „КАМ ХОЛДИНГ“ – НАГРАДА ЗА ДОЛГОГОДИШНАТА КОМОРСКА АКТИВНОСТ
„АЛКАЛОИД“ АД Скопје – СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАНИЕ ЗА КОМПАНИЈАТА ЗА ДОЛГОГОДИШНАТА УСПЕШНА РАБОТА, НОВИТЕ ИНВЕСТИЦИИ, ЗГОЛЕМЕНИТЕ ВРАБОТУВАЊА И ЗА ОПШТЕСТВЕНАТА ОДГОВОРНОСТ
ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИ И ДРУГИ ПРИЗНАНИЈА ЗА КОМПАНИИ ЧЛЕНКИ НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА

➢  Аудио вести Интервју Зоран Јовановски, МакедонскоРадио1
Во соработка со медиумите