Петар Мазев
Композиција, 1975
масло на панел (80х80)