Непознат автор
Ваза со жолто цвеќе,
масло на картон (55х70)