Lazar Lichenoski
Terzia, 1946
Oil on canvas (100 х 81,5)