З. Костовски
Мртва природа (Ваза со цвеќе),
масло на платно (47х68)