ПРИЛОГ ЗА ГРАДЕЖНИШТВОТО ВО МАГАЗИНОТ ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС ГРАДЕЖНИШТВО - УЛОГАТА ДА БИДЕТЕ НОСИТЕЛИ НА РАБОТЕЊЕТО Е КЛУЧОТ ЗА УСПЕХОТ
➢ Актуелно (26.03.2024, во 14:20:00)
👁 Прочитано: 458ОТВОРЕН БАЛКАН ЌЕ ЈА ОДЛЕЕ РАБОТНАТА СИЛА
ГРАДЕЖНИШТВО - УЛОГАТА ДА БИДЕТЕ НОСИТЕЛИ НА РАБОТЕЊЕТО Е КЛУЧОТ ЗА УСПЕХОТКликни за повеќе

Во магазинот Економија и Бизнис интервју на Андреа Серафимовски, претседател на Здружението  за градежништво, индустријата на градежни материјали и неметалите, говори за градежништвото и за неговата улога во домашната економија. На неколку страни, анализа и ставови за предизвиците и перспективите со кои се соочува дејноста.

,, Додека практично не беше имало проекти во минатото во кои не биле вклучени домашни градежни компании, дури и кога проектите примарно се реализираат од странски изведувачи, придобивките од ангажирањето на локални изведувачи се многубројни, домашните компании имаат пошироко познавање на националната законодавство и стандарди, поголемо искуство во процедуралните аспекти на градењето и се запознати со локалните услови.

Улогата да бидете носител на работењето е клучот за успехот, улога која носи развој, нуди перспективи, но и покренува капацитети и благодети од нови знаења. Овие предности примарно се привилегија на компаниите, но секундарно се од големо значење за домашната економија. Целта е нашите компании да ја подигнат конкурентноста и да го реализираат својот потенцијал, што ќе придонесе за подобар и задоволен кадар од секој аспект,, е дел од интервјуто за магазинот Економија и Бизнис, за целата содржина слетете го линкот:

https://ekonomijaibiznis.mk/News.aspx?IdNews=27636.

Во магазинот за актуелните состојби во градежниот сектор, свои видувања и анализи дадоа и:
• Тони Павлов, директор на ДИВИ Македонија: https://ekonomijaibiznis.mk/News.aspx?IdNews=27724
• Стрезимир Трајковски, УСЈЕПОР Дооел Скопје: https://ekonomijaibiznis.mk/News.aspx?IdNews=27725
• Ѓуро Чубриноски, Д.Г.Т.МАСОН-ИНЖЕНЕРИНГ Дооел Скопје: https://ekonomijaibiznis.mk/News.aspx?IdNews=27726

Служба за информирање при Комората