Ново - Алатка за мерење на дигиталната зрелост на компаниите од сектор градежништво
👁 Прочитано: 950
Ново - Алатка за мерење на дигиталната зрелост на компаниите од сектор градежништвоКликни за повеќе

Алатката DIG - IN - KPI AAT е достапна за компаниите од 15 март 2024 година со бесплатно регистирање на палтформата.

Информации за корисниците: 

  • Користете монитор со големина од најмалку 20 инчи и со намалена веб-страница на 90% (знак Ctrl+минус) за подобро корисничко искуство.
  • Потребна е регистрација за пристап до прашалникот. Веднаш по регистрацијата, пристапот до прашалникот нема да биде возможен додека администраторот на прашалникот не им даде пристап на корисниците. Затоа, ќе биде неопходно да се почека некое време.
  • Кога ги пополнувате одговорите кои се однесуваат за иден период, ве молиме земете предвид период од следни 3 години, а не за 2024 година како што моментално се наведува во апликацијата.

*****

DIG-IN-KPI AAT алатката која е хостирана на доменот dig-in-kpi.aat4.eu,  e развиена со помош на фондовите на ЕУ, и истата е достапна за ваша употреба од март 2024 година наваму. Дигиталната алатка за самооценување DIG-IN-KPI AAT е наменета да го автоматизира процесот на правење проценки за нивото на дигитална зрелост на градежните компании, но секако е и одличен компас за образовните институции и промотор на начинот на работа.

Напредниот модел на одлуки автоматски ќе ги претвори одговорите, кои корисниците /претставниците на компаниите лесно можат да ги внесат преку онлајн прашалник, во извештај со проценка на нивото на дигитална зрелост на компанијата. Извештајот содржи визуелизација и темелно објаснување на резултатите како и персонализирани препораки, со помош на кои компаниите ќе можат да добијат клучни информации во насока на идентификување на објективната состојба на дигитализација и идентификување области за унапредување и оптимизација на процеси во компанијата.

Во развојот на оваа повеќејазична и слободно достапна алатка, која произлезе од проектот „Дигиталната трансформација се пробива кон бизнисите – развој на клучни индикатори за перформанси за зголемување на продуктивноста на секторот – DIG-IN-KPI“ спроведуван од Стопанската комора на Словенија (GZS), Стопанската комора на Северна Македонија (ECNM) и Стопанската комора на Хрватска (HGK), се соработуваше со компанијата AXIS doo, работната група на чадор организацијата на работодавачи FIEC, Градежништво 4.0. Техничката основа на алатката е наградуваната алатка за автоматско оценување (AAT) на компанијата Arctur doo Словенија.

Алатката е дизајнирана да им олесни на градежните компании да преминат во дигиталната ера. 
Во овој контекст, од витално значење е соработката на наставниците по стручни предмети во средните и високите градежни училишта. Со активно вклучување на образовните институции во процесот на дигитализација, тие не само што го поттикнуваат развојот на дигиталните вештини кај идните градежни професионалци, туку и гарантираат дека нивните студенти (средношколци и студенти) се директно изложени на најновите технологии и алатки за поддршка на градежните процеси што ќе ја обликува иднината на градежната индустрија. Едукаторите можат да играат клучна улога во воведувањето на алатката DIG-IN-KPI на AAT во образовниот процес, oвозможувајќи им на студентите да се запознаат со дигиталните алатки што ќе ги користат во нивната идна кариера. Исто така, со комбинирање на теоретското знаење со практични алатки како што е DIG-IN-KPI AAT, образовните институции можат да обезбедат дека нивните студенти се добро подготвени за предизвиците што ги носи дигитализацијата на градежништвото. Ова не само што ја зголемува вработливоста на учениците и студентите, туку и ги зајакнува врските помеѓу образованието и индустријата, што е клучно за иновативниот развој на градежниот сектор. Понатаму, со промовирање на употребата на дигитални алатки во образовниот процес, се отвораат нови можности за истражување и развој во градежната индустрија. Наставниците, учениците и студентите можат заедно да го истражат потенцијалот на дигитализацијата и да придонесат за развој на нови практики кои ќе ја направат изградбата поефикасна, одржлива и прилагодлива на идните предизвици. Затоа, Комората за градежништво и индустрија за градежни материјали ги поканува наставниците по стручни предмети да пополнат прашалник за мерење на нивото на дигитална зрелост и да се придружат на нашите напори за дигитализирање на градежната индустрија.
 

Упатство за проценка на нивото на дигитализација (тематски дел)
Апликацијата ќе одговори на општи прашања за вашиот бизнис и ќе ви помогне да научите за 39 индикатори за дигитализација.

  1. Ве молиме прво прочитајте што покажува индикаторот на следните страници. Подетален опис на индикаторот може да се види со кликнување на   копчето. Ова е важно бидејќи описот на индикаторот е видлив таму, па затоа е од суштинско значење секогаш, за секој индикатор, да го вклучувате  копчето.
     
  2. Потоа прочитајте што претставуваат описите на поединечните нивоа на дигитализација и изберете го оној што одговара на вашата компанија. Изберете го нивото што го достигнувате во целост. Не избирајте ниво што не го постигнувате целосно, туку само делумно. Изберете ја стапката за тековната година и стапката што ќе ја постигнете за три години.
     
  3. За секој индикатор потребно е да внесете која алатка моментално ја користите за задачите опишани во индикаторот. Овој запис е опционален, но задолжителен. Откако ќе ги изберете нивоата на дигитализација за сите индикатори, ќе добиете извештај на вашата e-mail адреса со препораки за тоа како можете да ја подобрите дигитализацијата на вашата компанија и кои алатки претставуваат повисоко ниво на дигитализација.

Запомнете дека целта не е да се натпреварувате со други компании, туку да откриете каде сè уште има можности за подобрување на дигитализацијата на проектите и деловните процеси за вашата компанија, затоа изберете вистинско ниво на дигитализација, бидејќи само на овој начин ќе постигнете подобрување на вашиот проект и процесите на деловните процеси . 

ВНИМАНИЕ: Само целосно пополнет прашалник води до генерирање на извештај за Вашата компанија! Внесете ги одговорите на сите прашања кои одговараат на изминатата година и идните избори за секое прашање, вклучувајќи прашања за внесување текст (ИТ алатка, база на податоци итн.) кои се наоѓаат на дното на секое поединечно прашање.

Колку повеќе компании го пополнат прашалникот, толку порепрезентативни податоци за степенот на дигитализација на градежните изведувачи ќе се добијат. Овие податоци ќе бидат статистички обработени и прикажани во извештај кој ќе биде објавен на веб-страницата на проектот. Извештајот ќе ги прикажува просечните нивоа на дигитализација по области и поединечни индикатори, во зависност од земјата и големината на компанијата. Исто така, ќе добиете преглед на најкористените ИКТ алатки и ќе можете да ги споредите алатките што ги користите сега со оние што претставуваат повисоки нивоа на дигитализација.

На веб-страницата, исто така, ќе бидат објавени алатките и апликациите што се користат во областа од Словенија до Македонија и ќе ги опише нивоата на дигитализација што тие ги постигнуваат. Ова ќе ви даде преглед на најчесто користените алатки и ќе ви овозможи да ги споредите алатките што ги користите сега со оние што претставуваат повисоки нивоа на дигитализација.


*****

Дигиталната алатка DIG-IN-KPI AAT го автоматизира процесот на креирање дигитални проценки за зрелост за градежните компании. Напредниот модел на одлуки автоматски ќе ги претвори одговорите што корисниците/претставниците на компаниите ги внесуваат преку онлајн прашалник во извештај со проценка на нивото на дигитална зрелост на компанијата. Извештајот ќе содржи визуелизација и длабинска интерпретација на резултатите, како и персонализирани препораки кои ќе им дадат на компаниите клучни информации за идентификување на објективната состојба на дигитализација и идентификување области за напредок и оптимизација на деловните односно производствените процеси.

Презентацијата на новата иновативна алатка за самооценување на нивото на дигитална зрелост на градежните компании DIG-IN-KPI-AAT се одржа на саемот за градежништво Мегра во Горња Радгона на 18 април 2024 година . На настанот ја демонстриравме работата на дигиталната алатка DIG-IN-KPI AAT за нејзина употреба од градежни компании од Словенија, Македонија и ЕУ. Бевме придружувани од меѓународни експерти, вклучително и претставници од напредната Ирска, каде што БИМ е задолжителен по 1.1.2024 година. Тие споделија практични искуства од спроведувањето на дигитализацијата во градежните компании, фокусирајќи се на најдобрите практики и стратешки одлуки. Претставниците на градежните компании  кои присуствуваа на презентацијата добија директни информации за тоа како експертите во пракса пристапија кон воведувањето на дигиталната трансформација, вклучувајќи го изборот, купувањето и оптималната употреба на дигитални алатки за поддршка на процесите во градежните компании.Финансирано од Европската Унија. Изразените ставови и мислења се исклучиво на авторот(ите) и не мора да ги одразуваат ставовите и мислењата на Европската унија или Европската извршна агенција за образование и култура (EACEA). Ниту Европската унија ниту EACEA не можат да бидат одговорни за нив.

м-р Михајло Донев
Проектен менаџер во Стручната служба на Стопанската комора на Северна Македонија