Предлог на закон за измена и дополнување на Законот за здравствена заштита, по скратена постапкаЦел, начела на предлог законот:

Со предложените измени и дополнувања се поедноставува процедурата за доделување концесија за користење простор и опрема на тим кој работел најмалку една година во истиот простор во соодветната здравствена установа, при што првиот тим поради било која причина го прекинува користењето на просторот, да се поедностави користењето на истиот простор од вториот тим кој веќе работел најмалку една година во истиот простор.

Целосен текст на материјалот - Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, по скратена постапка.pdf


Контакт лице: Ана Стерјовска
Телефон: ++ 389 2 3244037
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје