СОБРАНИЕ НА СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

   

Членови на Собрание на Комората

Согласно Законот за стопанските комори и Статутот на Сопанската комора на Македонија, Собранието на Комората е највисок орган на Комората.

Собранието на Комората има 85 членови.

Седниците на Собранието ги свикува и на нив претседава претседавачот на Собранието.

Претседавач на Собранието на Стопанската комора на Македонија, во мандатниот период 2020-2025 година, е г-дин Антони Пешев, директор на „УЛТРА“ - Скопје. 

Членови на Собранието на Стопанската комора на Македонија, во мандатниот период 2020-2025 година :

 • Aтанас Киров, Димко Митрев АД, Велес
 • Аврам Стојчевски, ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Скопје
 • Ајдован Адемоски , Сити плаза холдинг, Скопје
 • Акад. Абдулменаф Беџети, Ректор на Универзитетот на Југоисточна Европа, Тетово
 • Александар Манев, Портал Фактор ДОО, Скопје
 • Александар Чадиковски, ТГС Технички гасови АД, Скопје
 • Анѓелка Пеева Лауренчиќ, Image PR, Скопје
 • Д-р Анита Блажевска , Филип Морис Тутунски комбинат Скопје, Скопје
 • Асмир Јахоски, Пуцко – петрол ДООЕЛ с.Пласница, Скопје
 • Билјана Дескоска, Алајанс Уан Македонија, Кавадарци
 • Веле Самак, Микросам, Прилеп
 • Верица Хаџи Василева-Марковска, ААГ-Анализис Енд Адвајзори Груп ДОО, Скопје
 • Весна Ѓорчева, Осигурување Македонија АД Скопје, Скопје
 • М-р Виктор Влашки , АД Осигурителна Полиса / Max Aicher Engineering, Германија, Скопје
 • Владимир Златковски, Винербергер ДООЕЛ , Виница
 • Влатко Ѓорѓиевски, МИК Свети Николе, Свети Николе
 • Габриела Павлоска, Окиотекс ДОО, Скопје
 • Герасим Кујунџиев, ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО, Кавадарци
 • Горан Мауровски, ГД Бетон АД , Скопје
 • Гоце Серафимовски, АЛФИ БИ, Куманово
 • Дарко Николоски, Мермерен Комбинат АД , Прилеп
 • Дејан Каранфилов, БУЧИМ ДОО, Радовиш
 • Димитар Кочовски, ТЕ-ТО АД, Скопје
 • Д-р Драгана Чифлиганец, Адора инженеринг , Скопје
 • Д-р Игор Гиевски, ЕВН Македонија, Скопје
 • Д-р Ристо Јаневски, ОКТА АД, Скопје
 • Златко Леов, ЛЕОВ КОМПАНИ ДООЕЛ, Велес
 • Златко Најдовски, Евро млекара , Скопје
 • Зоран Крстевски, ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Скопје
 • М-р Зоран Мартиновски, IFC Светска банка, Скопје
 • М-р Зоран Милковски, ГРАНИТ АД, Скопје
 • Зоран Стојчевски, НЕЛТ СТ, Скопје
 • Иван Бановски, МАКСТИЛ АД, Скопје
 • Иван Петровски, Фершпед АД, Скопје
 • Иван Туџаров, Реплекфарм АД, Скопје
 • Игор Давков , Скопје Ист Гејт, Скопје
 • Иле Николов, АКТИВА ДОО, Штип
 • Ирена Јaкимовска, Комфи Ангел ДОО , Прилеп
 • Јован Доневски, БУТЕЛ-ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД - Скопје, Скопје
 • Кирил Величковски, Империал Тобако ТКС, Скопје
 • Д-р Кочо Анѓушев, БРАКО ДОО, Велес
 • Ламбро Патче, Пивара „Скопје“ АД , Скопје
 • Марика Караџова, Европа , Скопје
 • Мартин Велковски, ФАКОМ АД, Скопје
 • Мелита Гугуловска, Сава Осигурување АД Скопје, Скопје
 • Митко Кржовски, ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО, Скопје
 • Михаил Гаревски, Euro Horizon Consulting Скопје , Скопје
 • Михо Јаневски, Градежен институт Македонија – ГИМ АД , Скопје
 • Младен Дамев, Скопски Пазар АД , Скопје
 • М-р Александар Гечев, ИГМ ТРЕЈД ДОО Кавадарци, Кавадарци
 • М-р Анатол Кутревски, Пекабеско , Скопје
 • М-р Антони Пешев , УЛТРА Д.О.О, Скопје
 • М-р Виктор Мизо, КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Охрид
 • М-р Глигор Цветанов, Макпрогрес-Виница, Виница
 • М-р Горан Антевски, РАДЕ КОНчАР-ТЕП ДООЕЛ, Скопје
 • М-р Горан Павиќевиќ , СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД ДОО , Скопје
 • М-р Живко Мукаетов, Алкалоид АД, Скопје
 • М-р Марина Бадаровска Мишевска, МАКОТЕН ДООЕЛ , Гевгелија
 • М-р Павле Гацов, Про-Агенс, Скопје
 • Наташа Стојковска, Витаминка АД, Прилеп
 • Никола Битрак, АФ консулт ДОО Скопје, Скопје
 • Никола Љушев, Македонски телеком, Скопје
 • Никола Пандев, Жикол ДООЕЛ , Струмица
 • Огњен Блажевски, Шпаркасе Банка АД Скопје, Скопје
 • Олег Телној, РУДНИК САСА ДООЕЛ, Македонска Каменица
 • Перо Спасески, АСП-ПАК, Охрид
 • Петар Денковски, Веропулос ДООЕЛ , Скопје
 • Проф. д-р Александар Стојков, Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
 • Проф. д-р Атанас Кочов , Машински факултет, УКИМ и визитинг професор во Црна Гора и Мексико, Скопје
 • Проф. д-р Благица Новковска, Економски факултет на Универзитетот за туризам и менаџмент , Скопје
 • Проф. д-р Дарко Лазаров, Професор на Економскиот факултет Универзитет „Гоце Делчев“, Штип
 • Проф. д-р Ирена Кикеркова, Економски факултет Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
 • Проф. д-р Климе Попоски, Катедра за осигурување при Универзитетот „Св. Климент Охридски“, Охрид
 • Проф. д-р Марјан Бојаџиев, Факултет за деловна економија и организациони науки Универзитет Американ Колеџ , Скопје
 • Проф. д-р Сашо Коруновски, Ректор на Универзитетот „Св. Климент Охридски“, Битола
 • Проф. д-р. Велимир Стојковски, Факултетот за ветеринарна медицина, Скопје , Општина Гази Баба, Скопје
 • Сами Морина, Бас Тути Фрути ДООЕЛ, Скопје
 • Славчо Бујароски , Сигма СБ Славчо ДООЕЛ Скопје, Скопје
 • Снежана Андова, Штедилница Можности, Скопје
 • Соња Тасевска, Мако-Маркет, Скопје
 • Тони Златески, 93 ДЕ НИ КОМПАНИ ДООЕЛ ПРИЛЕП, Прилеп
 • Тони Каранфиловски, Детоил ДОО, Куманово
 • Фатмир Бесими , Факултет за Економија и Бизнис на Универзитетот на Југоисточна Европа, Тетово
 • Хамим Даути, Даути – комерц АД с-Бојане,

●   м-р Ангелка Пеева Лауренчиќ, ИМАГЕ ПР, Скопје

●   Аврам Стојчевски, ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА, Скопје

●   Ајдован Адемоски, СИТИ ПЛАЗА, Скопје

●   Акад. Абдулменаф Беџети, ЈУГОИСТОЧНО-ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, Тетово

●   Александар Манев, ФАКТОР ПОРТАЛ ДОО, Скопје

●   Александар Чадиковски, ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ, Скопје

●   Асмир Јахоски, ПУЦКО ПЕТРОЛ, Скопје

●   Атанас Киров, ДИМКО МИТРЕВ, Велес

●   Билјана Дескоска, АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА, Кавадарци

●   Веле Самак, МИКРОСАМ, Прилеп

●   Верица Хаџи Василева-Марковска, ААГ-АНАЛИЗИС ЕНД АДВАЈЗОРИ ГРУП ДОО, Скопје

●   Владимир Златковски, ТОНДАХ МАКЕДОНИЈА, Виница

●   Влатко Ѓорѓиевски, МИК СВЕТИ НИКОЛЕ, Свети Николе

●   Габриела Павлоска, ОКИТЕКС, Скопје

●   Герасим Кујунџиев, ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ, Возарци

●   Горан Мауровски, ДГ БЕТОН, Скопје

●   Гоце Серафимовски, АЛФИ БИ КОМПАНИ, Куманово

●   Дарко Николоски, МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ, Прилеп

●   Дејан Каранфилов, БУЧИМ, Радовиш

●   Димитар Кочовски, ТЕ-ТО АД СКОПЈЕ, Скопје

●   д-р Анита Блажевска, ФИЛИП МОРИС СКОПЈЕ (ТУТУНСКИ КОМБИНАТ ПРИЛЕП), Скопје

●   д-р Драгана Чифлиганец, АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ, Скопје

●   д-р Игор Гиевски, ЕВН МАКЕДОНИЈА АД, Скопје

●   д-р Кочо Анѓушев, БРАКО, Велес

●   д-р Михаил Гаревски, ЕВРО ХОРИЗОНТ КОНСАЛТИНГ, Скопје

●   д-р Ристо Јаневски, ОКТА, Скопје

●   Златко Најдовски, ЕВРО МЛЕКАРА, Скопје

●   Зоран Крстевски, ТАВ МАКЕДОНИЈА, Скопје

●   Зоран Стојчевски, НЕЛТ СТ, Скопје

●   Иван Бановски, МАКСТИЛ, Скопје

●   Иван Петровски, ФЕРШПЕД, Скопје

●   Иван Туџаров, РЕПЛЕКФАРМ, Скопје

●   Игор Давков, СКОПЈЕ ИСТ ГЕЈТ, Скопје

●   Иле Николов, АКТИВА, Штип

●   Ирена Јакимовска, КОМФИ АНГЕЛ, Прилеп

●   Јован Доневски, Бутел погребен сервис АД, Скопје

●   Кирил Величковски, ИМПЕРИАЛ ТОБАКО ТКС, Скопје

●   Ламбро Патче, ПИВАРА СКОПЈЕ, Скопје

●   Марика Караџова, ЕВРОПА, Скопје

●   Мартин Велковски, ФАКОМ, Скопје

●   Мелита Гугуловска, САВА ОСИГУРУВАЊЕ, Скопје

●   Митко Кржовски, ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС, Скопје

●   Михо Јаневски, ГИМ - ГРАДЕЖЕН ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА, Скопје

●   Младен Дамев, СКОПСКИ ПАЗАР, Скопје

●   м-р Александар Гечев, ИГМ ТРЕЈД, Кавадарци

●   м-р Анатол Кутревски, ПЕКАБЕСКО, Скопје

●   м-р Виктор Влашки, ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА АД Скопје, Скопје

●   м-р Виктор Мизо, КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА, Охрид

●   м-р Глигор Цветанов, МАКПРОГРЕС, Виница

●   м-р Горан Антевски, РАДЕ КОНЧАР ТЕП, Скопје

●   м-р Горан Павиќевиќ, СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД, Скопје

●   м-р Живко Мукаетов, АЛКАЛОИД, Скопје

●   м-р Златко Леов, ЛЕОВ КОМПАНИ, Велес

●   м-р Зоран Мартиновски, КАНЦЕЛАРИЈА НА СВЕТСКА БАНКА СКОПЈЕ, Скопје

●   м-р Зоран Милковски, ГРАНИТ, Скопје

●   м-р Павле Гацов, ПРО АГЕНС, Скопје

●   Наташа Стојкоска, ВИТАМИНКА, Прилеп

●   Никола Битрак, АФ-КОНСУЛТ, Скопје

●   Никола Љушев, МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ, Скопје

●   Никола Пандев, ЖИКОЛ, Струмица

●   Огњен Блажевски, ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, Скопје

●   Олег Телној, САСА, Македонска Каменица

●   Петар Денковски, ВЕРОПУЛОС, Скопје

●   Петар Спасески, АСП-ПАК, Охрид

●   проф. д-р Благица Новковска, УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ, Скопје

●   проф. д-р Велимир Стојковски, ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, Скопје

●   проф. д-р Дарко Лазаров, ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, Штип

●   проф. д-р Ирена Кикеркова, УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, Скопје

●   проф. д-р Марјан Бојаџиев, УНИВЕРЗИТЕТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ, 1000 Скопје

●   проф. д-р Сашо Коруновски, УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Битола, Битола

●   Сами Морина, БАС ТУТИ ФРУТИ, Скопје

●   Славчо Бујароски, СИГМА-СБ, Скопје

●   Снежана Андова, МОЖНОСТИ Штедилница, Скопје

●   Соња Тасевска, МАКО-МАРКЕТ, Скопје

●   Тони Златески, 93 ДЕ-НИ-Компани, Прилеп

●   Тони Каранфиловски, ДЕТОИЛ, Куманово

●   Хамим Даути, ДАУТИ-КОМЕРЦ, Скопје


Контакт лице: Д-р Елена Милевска Штрбевска
Телефон: ++ 389 2 3244023, M. 071 831 024
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: elenam@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје

>