Понуда
(28.02.2022)

Систем за бетонска конструкција со висока одржливост за изградба на згради
Систем за бетонска конструкција со висока одржливост за изградба на згради

Код: TOES20210409002

Шпанска архитектонска компанија разви систем за висока одржливост за изградба на згради. Тоа драстично ја намалува употребата на градежни материјали со тоа што дозволува градежната спроводливост и услуги да се распоредат низ целата дебелина на бетонската плоча додека се интегрираат во неа. Исто така, го подобрува енергетското однесување на зградите. Компанијата бара договори за лиценца.

Една од главните цели на новата програма Хоризонт Европа е да се справи со климатските промени преку помагање да се постигнат целите за одржлив развој на ОН. Исклучително е важно секоја организација да усвои мерки за одржливост кои се однесуваат на овие климатски предизвици со цел да се добие подобар свет. Градежниот сектор не е исклучок и мора да цели кон поодржливи згради кои ја подобруваат енергетската ефикасност, користат помалку материјали и ќе бидат фокусирани на граѓаните. Во овој натпревар шпанската компанија разви систем на висока одржливост за изградба на згради. Системот се заснова на производство на иновативна бетонска плоча која го подобрува енергетското однесување и ја намалува количината на материјали што се користат во конструкцијата. Благодарение на дупките во бетонот, градежните спроводници и услуги можат да се прошират низ целата дебелина на плочата додека се интегрираат во неа. Ова значи дека услугите во пресеците зафаќаат ист простор како и самата конструкција и затоа не се потребни дополнителни спуштени тавани за да се сокријат сите (видете ја приложената слика). Благодарение на геометријата на плочата за вафли, услугите не се видливи, но сепак лесно достапни. Ова го прави суспендираниот плафон непотребен додека овозможува целосна регистрација на услугите; па затоа е совршен за инсталирање на целата дистрибуција на електрична енергија низ таванот. Можно е да се задржи естетска и експресивна структура со обоениот бетон со додавање бои на масата на бетонот или само бојосување потоа. Компанијата ги произведува пластичните калапи за инјектирање кои се користат за време на изградбата за изработка на градежната конструкција. Калапите се направени од полипропилен со висока јачина, што значи дека се повторно употребливи најмалку 2 години доколку се одржуваат правилно и, на крајот од нивниот животен циклус, полипропиленот може да се рециклира за да се направат нови калапи.

Тој е компатибилен со биоклиматски системи, бидејќи може да се дизајнираат специфични инсталациски системи, што овозможува користење на најиновативните и најодржливите технологии (геотермална енергија од канадски бунари, сончева енергија, пленум за тип вентилација итн.). Поконвенционалните услужни објекти исто така може лесно да се прилагодат. Со цел да го развие својот меѓународен бизнис, шпанската компанија бара партнери во градежниот сектор (промотори, дизајнери, градежници итн.). Видот на партнерство што се бара е договор за лиценца. Предности и иновации -Иако системот користи конвенционален бетон, тој постигнува намалување на волуменот на бетонот, потрошувачката на челик и времето на изведба. Затоа, бидејќи потрошувачката на бетон е намалена, постои и намалување на вкупната тежина на конструкцијата. -Вкупен изграден волумен: Приближно намалување од 20% од вкупниот изграден волумен. Можно е да се добие цел кат за секои 5 ката, а површината на подот може значително да се зголеми со истиот волумен. - Заштеда од 10 до 20 % на фасади и внатрешни ѕидови и намалување меѓу 10 и 20 % кај столбовите и/или носечките ѕидови. -Акустично однесување: Геометријата на плочата обезбедува одлично акустично однесување. Благодарение на геометријата на системот, тој е во состојба да апсорбира широк опсег на звучниот спектар. - Загубите на енергија на зградата се намалуваат за 10 и 20 %, пропорционално на намалувањето на заградата. Дополнително, со искористување на топлинската инерција на бетонот, можно е да се постигне однесување на топлинскиот акумулатор, со што се намалува потрошувачката на енергија и се подобрува удобноста. -Одржување: Регистрабилноста на објектите е подобрена бидејќи не се потребни дополнителни работи или моментално парализирање на активноста во зградата, па затоа се намалуваат трошоците за одржување кои произлегуваат од реконфигурацијата на објектите или мешањето со други активности. Фаза на развој Веќе на пазарот Се бара партнер Шпанската компанија бара различни меѓународни партнери во градежниот сектор како што се промотори, дизајнери и градежници. Улогата на бараниот партнер е да го интегрира ова решение во нивните градежни проекти. Видот на партнерство што се бара е договор за лиценца

Преземете каталог:
За повеќе информации, Ве молиме контактирајте го лицето наведено подолу.
Контакт лице: м-р Сања Николова
Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување
Телефон: ++ 389 2 3244091, M. 071 230 452
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: sanja@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015