КОМЕНТАРИ ПО РЕГУЛАТИВА 06.07.2020
👁 Прочитано:27.12.2023,
Преводот на меѓународните сметководствени стандарди е блиска реалност за нашите компании
Иницијативата за превод на меѓународните сметководствени стандарди на Стопанската комора на Северна Македонија, силно поддржана од Советот на странски инвеститори при Комората од 2016 година, веќе е во својата последна фаза на реализација. Фондацијат...
06.03.2020,
ФИСКАЛНИ И СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИТЕ КРИТЕРИУМИ НА ЕУ
Министерството за финансии подготви Програма на економски реформи (ПЕР) за 2020-2022 година која ја прикажува среднорочната макроекономска и фискална рамка, како и секторските структурни реформи за промовирање на конкурентноста и растот.Согласно иста...
11.12.2019,
ДАЛИ НОВИОТ ДАНОК ЌЕ ГО НАМАЛИ АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО?!
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаВо собраниска процедура е новиот Закон за данок на моторни возила, со кој согласно практиките од земјите - членки на Европската унија оданочувањето на моторните возила покрај врз ...
04.12.2019,
ВАЖНИ ИЗМЕНИ КАЈ ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаВо собраниска процедура се наоѓа Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход со кој се предвидува во следните три години да се стави во м...
27.11.2019,
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРАГОТ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА И НОВИ ГЛОБИ ВО ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ДДВ
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаВо собраниска процедура се измените и дополнувањата на Законот за ДДВ со кои се предвидуваат неколку клучни новини. Прво, се предвидува можност даночните обврзници регистрирани за...
06.11.2019,
ПОВТОРНO ОДЛОЖЕНА ПРИМЕНАTA НА НОВИОТ ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаКон крајот на мај оваа година Собранието донесе нов Закон за акцизите („Службен весник на РСМ“, бр. 108/19) и истиот требаше да започне да се применува од 15 јули 2019 година. Во ...
09.10.2019,
ЕДНАКОВ ДАНОЧЕН ТРЕТМАН ЗА СИТЕ НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаСогласно Законот за здруженија и фондации („Службен весник на РМ“ бр. 52/10,135/11 и 55/16) правото на слободно здружување се остварува преку здружување во здруженија, фондации, с...
25.09.2019,
ПРЕКУ МЕЃУНАРОДНА КОНВЕНЦИЈА ДО НАМАЛУВАЊЕ НА ДАНОЧНАТА ЕВАЗИЈА
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаНа почетокот на месец септември оваа година кај нас се донесе Законот за ратификација на Конвенцијата за заемна административна помош за даночни прашања, изменета со Протоколот од...
18.09.2019,
НЕШТО ВАЖНО НЕДОСТИГА ВО ПРЕДЛОГОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаСо цел усогласување со Директивата 2008/118/EC во новиот текст на Законот за акцизите („Службен весник на РСМ“, бр. 108 од 28.5.2019 година) се приспособи опфатот на акцизните доб...
05.06.2019,
НОВИНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ДДВ
Анета Димовска, самостоен советник во Стопанската комора на МакедонијаДанокот на додадена вредност (ДДВ) е данок на потрошувачка и спаѓа во категоријата посредни даноци. Неговото пресметување и плаќање се уредува со Законот за данокот на додадена вр...
<<  <  1    >  >> 


Контакт лице: м-р Анета Димовска
Менаџер во организационата целина за претставување на членките и вмрежување
Телефон: ++ 389 2 3244017
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: aneta.dimovska@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015