ДАНОЦИ И ЦАРИНИ 03.11.2020
👁 Прочитано:

15.11.2021,
Стопанската комора на Северна Македонија активна во креирањето отворен пазар во рамки на иницијативата „Отворен Балкан“
Претставниците на Стопанската комора на Северна Македонија, м-р Анета Димовска, менаџер, и м-р Нена Николовска, експерт во Комората, овој викенд учествуваа на работни средби во рамките на иницијативата „Отворен Балкан“ во Ниш, Република Србија. На ср...
02.02.2021,
Текстилните и кожарските компании од 1 февруари нема да плаќаат царина за увоз на репроматеријали
Укинувањето на царините за увоз на репроматеријали во текстилната и кожарската индустрија, значат реална и вистинска помош за компаниите од овие дејности. Придобивките од одлуката со која се укинаа царинските стапки за повеќе од 40 суровини и репром...
15.12.2020,
ПРИОРИТЕТНИ ЧЕКОРИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА АКТИВНОСТ И ЗА РАСТ НА ИЗВОЗОТ
Стопанската комора на Македонија, на почетокот на декември, ја започна промоцијата на работниот материјал „Македонската економија во тековниот период и во периодот на постковид 19“, која низ повеќе активности ќе трае до крајот на годината, а во таа н...
27.11.2020,
ФИЛИП МОРИС ТКП ДОБИ ПРИЗНАНИЕ ОД УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ ЗА ВИСОК СТЕПЕН НА ДАНОЧНАКУЛТУРА ВО 2020 ГОДИНА
Управата за јавни приходи ù оддаде признание на компанијата Филип Морис Тутунски Комбинат Прилеп ДОО Скопје за искажан висок степен на даночна култура во 2020 година. Признанието кое се однесува на редовно сервисирање на даночните обврски, што е од и...
23.11.2020,
НАЈАВА НА ДОГОВОР ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА СО ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО
Повеќе компании членки на Стопанската комора на Македонија реагираа со прашања во врска со царинскиот третман на трговската размена со Обединетото кралство по 01.01.2021 година.Согласно најавите од Царинската управа на Република Северна Македонија, а...
28.10.2020,
Домашните винарии бараат со предлог Законот за изменување и дополнување наЗаконот за данокот на додадена вредност да биде опфатено и виното
Согласно предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, кој е дел од Пакетот 4 за справување со кономската криза предизвикана од КОВИД-19, донесен од страна на Владата на Република Северна Македонија, алкохолн...
27.10.2020,
Прифатена иницијативата на Асоцијацијата на компании со технолошки напредно производство при Советот на странските инвеститори за намалување на царинските стапки за производи (компоненти) потребни за производство на технолошки напредни производи.
Асоцијацијата на странски компании со технолошко напредно производство при Советот на странски инвеститори во рамките на Стопанската комора на Македонија ја поздравува денешната одлука на Владата на РСМ за намалување на 33 царински стапки на одделни...
16.09.2020,
НАСОКА ЗА УВОЗ НА ВИНО СО ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНО ПОТЕКЛО ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО РАМКИ НА ТАРИФНИ КВОТИ
1. Со оваа насока се утврдува начинот, условите и критериумите за остварување на правото на користење на тарифни квоти при увоз на вино со преференцијално потекло од Европската унија. 2. Надлежни за постапување по оваа насока се вработените во цари...
25.08.2020,
ЕУ ПРЕДЛАГА ИЗМЕНА НА СПОГОДБАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА СО РСМ ВО НАСОКА НА ЛИБЕРАЛИЗИРАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПОТЕКЛО НА СТОКИТЕ
Европската комисија на 24.08.2020 година усвои пакет предлози, кој има за цел да ја зголеми трговијата меѓу Европската Унија и соседните земји од пан-евро-медитеранскиот регион. Предлозите ќе ги модернизираат трговските договори на ЕУ со 20 трговски ...
06.08.2020,
Царинска Управа: ЧЕКОР ПОНАПРЕД ВО ДИГИТАЛИЗАЦИЈАТА НА ЦАРИНСКАТА ОБРАБОТКА НА ПРАТКИ ПРЕВЕЗУВАНИ ОД БРЗИТЕ ПОШТИ
Со цел понатамошно олеснување на работата на економските оператори што превезуваат брзи пратки и во согласност со процесот на воведување на Е-царина, Царинската управа на Република Северна Македонија од 05.08.2020 година воведува задолжително поднесу...
<<  <  1    >  >> 


Контакт лице: м-р Анета Димовска
Менаџер во организационата целина за претставување на членките и вмрежување
Телефон: ++ 389 2 3244017
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: aneta.dimovska@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015