Едукација за вештини и знаења 09.07.2020
👁 Прочитано:27.11.2020,
СЕ’ ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ ЗА АРХИВСКОТО РАБОТЕЊЕ - КАКО ДА ИЗГОТВИТЕ ПЛАН И ЛИСТА НА АРХИВСКИ ЗНАЦИ СО РОКОВИ НА ЧУВАЊЕ
Во услови на пандемијата предизвикана од вирусот КОВИД-19, работењето во организациите продолжува поради приемот на документи кои се доставуваат секојдневно. За обезбедување непрекинато работење, од особено значење е приемот и движењето на документит...
26.11.2020,
УЧЕЊЕ ПРЕКУ РАБОТА - КЛУЧНА АЛАТКА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА КОМПАНИИТЕ И УЧИЛИШТАТА ВО НАСОКА НА КРЕИРАЊЕ НА КВАЛИТЕТЕН СТРУЧЕН КАДАР
Соработката помеѓу стручните училишта и компаниите е од особено значење во насока на креирање квалитетен стручен кадар и надминување на разликите помеѓу понудата и побарувачката на пазарот на труд , како неминовен услов за обезбедување на одржлив еко...
25.11.2020,
ОДРЖАНА ОНЛАЈН РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: „ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ВРАБОТЕНИ, БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ, ДАНОК НА ДОХОД И МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ“
Потребата од адекватни вештини во областа на финансиското работење, особено во делот на пресметка на плати и надоместоци од плати, водењето на благајна, пресметката на даноци и магацинското работење се од особена важност за непречено одвивање на секо...
23.11.2020,
ПРАВА, ОБВРСКИ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ИЗРЕКУВАЊЕ НА ГЛОБИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДБИТЕ ЗА ОТСУСТВО ОД РАБОТА, ВРШЕЊЕ НА РАБОТА ДОМА И ПРЕСТАНОК НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
Повеќе од било кога, се издигна на ниво на неопходност потребата од навремено информирање за брзите регулативни промени и соодветно приспособување на истите.Во обид да се креира заедничка платформа за дискусија, на која преку интерактивно учество би ...
20.11.2020,
Одржана онлајн еднодневна работилница на тема : „Обврски на работодавачите по однос на исплаќањето на плата поради боледување, паузи и одмори и трошоци поврзани со работењето.”
Во однос на брзите и непредвидливи измени во регулативата и во начинот на функционирање, сосема оправдано кај работодавачите и работниците се наметнаа бројни дилеми по однос на тоа како правилно да постапат и кои чекори да ги преземат за да одговорат...
19.11.2020,
МОТИВИРАНИ ВРАБОТЕНИ КАКО ОДЛИКА ЗА УСПЕШНА КОМПАНИЈА
Во услови на глобална пандемија, работењето на организациите претрпи одредени промени, сѐ во насока на зачувување на здравјето и добрата состојба на вработените, клиентите и соработниците. Во таква состојба непреченото функционирање е условено од пот...
19.11.2020,
ЛЕТ ВО МЕСТО
Во минатиот текст пишував како гледа на нас Европската Комисија анализирајќи го Извештајот за напредокот на нашата земја. Со години наназад, следејќи ја реалната состојба во нашата земја, Европската Комисија, ни укажува дека сме умерено подготвени ск...
18.11.2020,
Одржан семинар во организација на Стопанската комора на Македонија на тема: ОСНОВИ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ИТ ИНФРАСТРУКТУРА ВО КОМПАНИИТЕ
Во време кога огромни сегменти од нашите животи се префрлуваат во онлајн средината, повеќе од било кога е неопходно да се заштитиме и да ја гарантираме безбедноста на ИТ структурата до степен кој што ќе биде одржлив и истраен.Следејќи ги потребите на...
17.11.2020,
ПРЕКУ МЕДИЈАЦИЈА ДО БРЗО, ЕВТИНО И ЕФИКАСНО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ
Потребата на бизнис заедницата за брзо и ефикасно решавање на трговските спорови е од есенцијално значење за непреченото работење на една компанија. Во услови кога судските постапки траат долго и генерираат дополнителни трошоци, пролонгирањето на пос...
10.11.2020,
Стопанската комора на Македонија и PwC Северна Македонија на 10 ноември 2020 година организираа „онлајн“ работилница на тема: Примена на Општата регулатива за заштита на личните податоци на ЕУ (GDPR) и новиот Закон за заштита на личните податоци во пракса
На работилницата се зборуваше и се размениа искуства за GDPR и новиот Закон за заштита на личните податоци со искусни професионалци од PwC Северна Македонија, Хрватска и Полска, од Адвокатското друштво Цветкова, Бебов и Комаревски од Бугарија, Адвока...
<<  <  1    >  >> 


Контакт лице: м-р Наташа Јаневска
самостоен советник во Стопанска комора на Македонија
Телефон: ++ 389 2 3244045, M. 072 204 860
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: natasa.janevska@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015