Едукација за вештини и знаења 09.07.2020
👁 Прочитано: 5517.09.2021,
ПРЕКУ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ДО ПРОДУЦИРАЊЕ НА КВАЛИТЕТНИ КАДРИ НА ПАЗАРОТ НА ТРУД
Основањето на регионалните центри за стручно образование и обука претставува решение кое во форма на јавно-приватно партнерство обезбедува соработка помеѓу реалниот сектор и образовните институции во насока на градење пазарно ориентиран квалификуван ...
26.07.2021,
СИНЕРГИЈА ВО ДЕЛУВАЊЕТО
Бизнисот и образованието треба да се нераскинлива алка во градењето на економски развиена држава. Економски развиената држава се потпира на здравиот бизнис, а бизнисот се потпира на силното образование. Тоа значи градење економија втемелена на знаење...
06.07.2021,
УЧЕСТВО НА ПРЕТСТАВНИЦИ ОД КОМОРАТА НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА: „КОН РЕГИОНАЛНО БАЗИРАНИ СТАНДАРДИ НА ЗАНИМАЊА – TO REGOS“
Соработката на регионално ниво претставува значаен аспект за трасирање на патот кој води до хармонизација на економиите во земјите во регионот, обезбедувајќи стандарди на занимања кои ги отсликуваат реалните потреби во сите земји од Западен Балкан.За...
05.07.2021,
ПАРТНЕРСКИ ОДНОС ЗА ПАЗАРНО ОРИЕНТИРАНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
Jазот помеѓу вештините и квалификациите и неусогласеностa со потребите на пазарот на трудот претставуваат еден од најголемите предизвици со кои се соочуваат бизнис заедницата и младите лица кои влегуваат во работните процеси. Тоа го потврдуваат и 65%...
05.07.2021,
ГАЛЕБОТ ЛИВИНГСТОН, БИЗНИСОТ И ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Постојат многу отворени теми кога станува збор за високото образование, но мора да признаеме дека во последно време високото образование и бизнисот сè повеќе се приближувaат еден кон друг. Технологијата доживува вртоглав раст, а бизнисот е брз и дина...
10.06.2021,
СО КОРИСТЕЊЕ НА АЛАТКИТЕ ОД GOOGLE ПЛАТФОРМАТА ДО ПОДОБАР ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ
Функционирањето на еден бизнис и работењето на маркетинг професионалците е незамисливо без употребата на современите дигитални алатки, кои особено во периодот на пандемијата се покажаа како неопходни за унапредување на работењето, особено доколку се ...
04.06.2021,
СО БИЗНИС ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ДО СОЗДАВАЊЕ ВРЕДНОСТ ОД РАСПОЛОЖИВИТЕ ПОДАТОЦИ
Во ера на дигитализација кога секоја деловна информација се преточува во одреден извештај, располагањето со податоци, особено оние кои искажуваат одредени вредности може да се искористи изработка на анализи кои можат да откријат значајни информации з...
28.05.2021,
Одржан „онлајн“ семинар: ПРИДОБИВКИ ОД ВКЛУЧЕНОСТ НА ПРЕТСТАВНИК НА ВРАБОТЕНИ ЗА БЗР ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
Целта на „онлајн“ семинарот беше, корисниците да научат да ги дефинират основните концепти на безбедноста и здравјето при работа, да ги опишат главните обврски и права на претставниците на вработените за БЗР, синдикалните претставници во однос на ...
12.05.2021,
Одржан „онлајн“ семинар во организација на Стопанската комора на Македонија на тема: УПРАВУВАЊЕ НА МАГАЦИН
Управувањето со магацин се повеќе станува актуелна тема во компаниите. Од начинот на кој е организиран магацинот и начинот на кој тој се управува во голема мера зависи и успешноста на самата компанијата. Систематизацијата на активностите во магацинот...
07.05.2021,
НОВ ЧЕКОР ВО ДИГИТАЛИЗАЦИЈАТА НА БИЗНИСИТЕ ПРЕКУ ПРИМЕНА НА ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТИ
Новите времиња наложуваат одржување ефикасност во работењето, а тоа особено дојде до израз за време на пандемијата кога најголем дел од работодавците одлучија да преземат мерки со кои се овозможи вработените да работат од дома. За непречено одвивање ...
<<  <  1    >  >> 


Контакт лице: м-р Наташа Јаневска
Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување
Телефон: ++ 389 2 3244045, M. 072 204 860
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: natasa.janevska@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015