Бизнис Центар за тренинг и обука 09.07.2020
👁 Прочитано: 1025.09.2020,
Одржан семинар на тема: ПРОЦЕНКА НА РИЗИК НА РАБОТНО МЕСТО ПРИ ИЗЛОЖЕНОСТ НА САРС-КОВ-2 ВИРУСОТ
Колку и да се внимава на работното место и да се почитуваат сите протоколи и препораки од здравствените власти, сепак постои ризик за инфекцијата да се случи и при транспорт од дома до работното место и обратно, при што истата започнува да се шири ме...
25.09.2020,
Одржан „онлајн“ семинар во организација на Стопанската комора на Македонија на тема: ДЕЛОВЕН ЕКСЕЛ - ПИВОТ ТАБЕЛИ, СЦЕНАРИЈА И КОНТРОЛНИ ТАБЛИ ВО ФУНКЦИЈА НА ЕФИКАСНО И ЕФЕКТИВНО РАБОТЕЊЕ
Во деловното опкружување во кое голем дел од успехот зависи од способноста за управување со информациите и податоците, Microsoft Excel се смета за еден од најкорисните деловни програми за општа употреба. Наменет за систематизација, уредување и чување...
24.09.2020,
ПОДОБРИ КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ – КЛУЧ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОДАЖБАТА
Во услови на сè понагласена животна и деловна динамика и недостаток на време за реализација на сите зацртани цели, дополнета со пандемијата Ковид-19 која значително ги измени начините на делување на компаниите, особено во делот на продажба и однос со...
23.09.2020,
ОДРЖАНА ДВОДНЕВНА ОНЛАЈН ОБУКА ЗА ИТ-КАТАСТРОФИ И КОНТИНУИТЕТ ВО РАБОТЕЊЕТО
Во услови на се поголема употреба на дигитални технологии во работењето, особено за време на светската пандемија кога голем дел од организациите се одлучија да овозможат работа од дома, се појавува потребата за зголемена безбедност на мрежите и подат...
18.09.2020,
Одржан „онлајн“ семинар во организација на Стопанската комора на Македонија на тема: „Закон за заштита на личните податоци“ („Службен весник на РСМ“, бр. 42/2020)
Донесување на Закон за заштита на личните податоци е резултат на усогласување на националното законодавство со законодавството на ЕУ, конкретно со GDPR – General Data Protection Regulation.Со овој Закон целосно се менува регулативата која се однесув...
15.09.2020,
КОН РЕГИОНАЛНИ СТАНДАРДИ ЗА ЗАНИМАЊА
Регионалната економска соработка, подобрување на бизнис климата и создавање на заедничка економска област на Западен Балкан, како и обезбедување човечки ресурси за поддршка и продуктивност на компаниите и олеснување на регионалната мобилност, не се л...
14.09.2020,
ОБРАЗОВАНИЕТО НЕ Е ПРОБЛЕМ, ОБРАЗОВАНИЕТО Е МОЖНОСТ
Имам впечаток дека иако Министерството за образование и наука излезе со став дека наставата во новата учебна година ќе се реализира со учење на далечина, познатата „онлајн“ настава (освен за учениците од прво до трето одделение), сè уште e актуелна т...
10.09.2020,
ОДОБРЕНИ ПРОТОКОЛИТЕ ЗА ПРАКТИЧНА ОБУКA НА УЧЕНИЦИТЕ ВО КОМПАНИИ
Непобитен е фактот дека стручните вештини се совладуваат исклучиво преку мануелен процес, процес на вежби, односно работен процес во реална работна средина каде теоријата ја наоѓа својата применливост. Виртуелната настава, наметната поради состојбата...
26.08.2020,
НОВИ КВАЛИФИКАЦИИ КАКО ОДГОВОР НА НОВИТЕ ПОТРЕБИ НА ПАЗАРОТ
Новите времиња налагаат нови начини на функционирање, зголемена флексибилност и приспособливост на потребите на пазарот, а оттука произлегува и потребата од нови знаења и вештини за достигнување на деловните цели.На последниот состанок на Секторската...
24.08.2020,
Одржана „онлајн“ работилница во организација на Стопанска комора на Македонија-НАМАЛУВАЊЕ НА ПЛАТА, ОТСУСТВО ОД РАБОТА, РАБОТА ОД ДОМА И ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВРЗ РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
Бизнис сектoрот се соочува со нов предизвик наметнат од неколку месечната состојба со пандемијата од КОВИД-19.Повеќе од секогаш, особено внимание заслужува трудовиот сектор и позицијата на работодавачите и работниците.Ограничувањето, а во некои случа...
<<  <  1    >  >> 


Контакт лице: м-р Наташа Јаневска
самостоен советник во Стопанска комора на Македонија
Телефон: ++ 389 2 3244045, M. 072 204 860
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: natasa.janevska@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015