19.02.2021,
ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИ И ДРУГИ ПРИЗНАНИЈА ЗА КОМПАНИИ ЧЛЕНКИ НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА
По повод одбележувањето на 99-годишнината од Стопанската комора на Македонија, традиционално доделивме награди и други признанија за 2020 година за компании членки, во согласност со одлуката што ја усвои Управниот одбор на Комората. Со цел почитување...
<<  <  1  >  >>