Практична обука 09.07.2020
👁 Прочитано: 10Практична обука 09.07.2020
👁 Прочитано: 2617.11.2022,
ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНКИТЕ НА КОМОРАТА
По повод Светскиот ден на квалитет, компанијата Бимилк, членка на Комората, традиционално, секоја година, организирa отворен ден на кој, оваа година,  гости беа студентите од Факултетот за биотехнички науки - Битола. Настанот преставува можност за за...
17.11.2022,
ЗА ЧЕТИРИ ГОДИНИ СКЛУЧЕНИ 92 МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА СО КОМПАНИИ ЗА ПРАКТИЧНА ОБУКА
После првата соработка со ЕВН МАКЕДОНИЈА, Скопје, средното стручно училиште СЕТУ „Михајло Пупин“, Скопје, за четири години, склучи 92 меморандуми за соработка со големи, средни и мали компании /претпријатија каде учениците ја реализираат феријалната ...
29.07.2022,
МАЛИТЕ КОМПАНИИ СЕ ВКЛУЧИЈА ВО ПРОЦЕСОТ УЧЕЊЕ ПРЕКУ РАБОТА ЗА ПОКВАЛИТЕТНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И КАДАР
Во последниве години значително е подигната свеста за важноста на човечките ресурси, како и вклучувањено на бизнис заедницата во образованието, преку овозможување на практична настава на учениците од средното образование. Голем дел од реалниот сектор...
08.07.2022,
КРИЗИ, КРИЗИ, КРИЗИ...
Покрај здравствената криза, чии последици сѐ уште се чувствуваат, светот е исправен пред нови кризи – економска, енергетска и безбедносна криза – кои ѝ нанесоа поголема штета на светската економија. Последиците уште повеќе ги чувствуваат и онака ранл...
13.06.2022,
КОНФЕРЕНЦИЈА „БЕНЕФИТОТ НА КОМПАНИИТЕ ДОКОЛКУ СЕ ВКЛУЧАТ ВО ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, УЧЕЊЕТО ПРЕКУ РАБОТА И ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО КОМПАНИЈА
Кадрите кои се создаваат низ образовниот процес треба да ги задоволуваат потребите на реалниот сектор, а без практична обука или учење преку работа кај работодавач неможеме да создадеме стручен и соодветен кадар што е еден од клучните предуслови за у...
06.05.2022,
ИДНИНА ЗА МЛАДИТЕ, НО И МЛАДИ ЗА ИДНИНАТА ВО ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА
Како до повеќе практичнa обука на учениците во компаниите, на самото работно место и во реалниот работен процес?Теоријата е важна, но ако нема практична обука, знаењето нема да има применлива вредност. Практичната обука во компанија е процес на учење...
<<  <  1    >  >> 


Контакт лице: м-р Наташа Јаневска
Проектен менаџер во Стручната служба на Комората
Телефон: ++ 389 2 3244045, M. 072 204 860
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: natasa.janevska@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015