Практична обука 09.07.2020
👁 Прочитано: 10Практична обука 09.07.2020
👁 Прочитано: 2602.01.2022,
СРЕЌНА НОВА!
Измина и 2021 година и некако по инерција, време е да кажеме што сме направиле. Дилемата е: Дали да се почне со состојбите што ни ги донесе КОВИД 19 пандемијата, една од најболните пандемии во поновата историја, или со нешто позитивно: Што сме сработ...
17.12.2021,
ЧЕКАЈЌИ ГО ГОДО
И покрај многуте реформи на кои работиме, концепти, стратегии и проекти кои ги спроведуваме, според Извештај на Европската комисија за напредокот на нашата земја, никако не можеме да излеземе од магичниот круг на умерена подготвеност во делот на обра...
18.11.2021,
СОРАБОТКАТА ПОМЕЃУ БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРЕДУСЛОВ ЗА ПОКВАЛИТЕТНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И КАДАР
Веќе подолг период, значително е подигната свеста за важноста на човечките ресурси, како и вклучувањено на бизнис заедницата во образованието,  преку овозможување на практична настава на учениците од средното и високо образование,  што всушност прест...
10.11.2021,
ПРАКТИЧНАТА ОБУКА ВО КОМПАНИЈА – ПРЕДУСЛОВ ЗА КВАЛИФИКУВАЊЕ НА СТРУЧЕН КАДАР
Во новата ера - ера на економијата на знаења, најважни од сите ресурси и основен покренувач на самата компанија се токму човечките ресурси - односно сите вработени во самата организација.Во економско развиена земја од голема важност е бизнисот и обр...
18.10.2021,
ЗЕМЈАТА НА ЧАСОВНИЦИТЕ И ЧОКОЛАДОТО
Швајцарија, земја на часовници, ниска стапка на невработеност, квалификувана работна сила и највисок бруто-домашен производ по глава на жител како резултат на промената на структурата на економијата. Од традиционално важните индустрии како земјоделст...
26.07.2021,
СИНЕРГИЈА ВО ДЕЛУВАЊЕТО
Бизнисот и образованието треба да се нераскинлива алка во градењето на економски развиена држава. Економски развиената држава се потпира на здравиот бизнис, а бизнисот се потпира на силното образование. Тоа значи градење економија втемелена на знаење...
05.07.2021,
ГАЛЕБОТ ЛИВИНГСТОН, БИЗНИСОТ И ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Постојат многу отворени теми кога станува збор за високото образование, но мора да признаеме дека во последно време високото образование и бизнисот сè повеќе се приближувaат еден кон друг. Технологијата доживува вртоглав раст, а бизнисот е брз и дина...
22.06.2021,
НЕМА ТАБУ ТЕМИ ПОМЕЃУ БИЗНИСОТ И ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Универзитетите да бидат синоним на реални и употребливи знаења и вештини кои ќе бидат мерливи со брзо вработување на студентите, а даноците што ги плаќа бизнис заедницата да не одат во институции кои продуцираат неквалитетни и неупотребливи кадри беш...
10.06.2021,
ОБУЧЕН И СТРУЧЕН КАДАР ШТО ЈА ПОЗНАВА КОМПАНИЈАТА
Факт е дека пандемијата со корона вирусот покрај здравствена, наметна и економска криза, што резултираше со намалување на бројот на работниците во преработувачката индустријата, но и во другите дејности. Бројот на работниците во индустријата во првио...
28.05.2021,
ГЛАСОТ НА БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА ЗА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА – ДЕБАТА НА СОЦИЈАЛНИТЕ ПАРТНЕРИ И РАБОТОДАВАЧИТЕ 
Потребата од измени во Законот за стручно образование и обука кои беа иницирани во насока на отстранување на пречките за негова функционалност во решавање на предизвикот од несовпаѓањето на вештините со потребите на реалниот сектор, доведоа до креира...
<<  <  1    >  >> 


Контакт лице: м-р Наташа Јаневска
Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување
Телефон: ++ 389 2 3244045, M. 072 204 860
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: natasa.janevska@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015