Практична обука 09.07.2020
👁 Прочитано: 1003.12.2020,
KOJ Е ГЛАВНИОТ ПРЕДИЗВИК ВО СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ?
Живееме во време на нагласени здравствени и економски турбуленции, проследени со кризи кои тешко се предвидуваат, и илузорно е да се очекува дека нашата земја ќе помине без последици. Земјата се соочува со сериозни последици во економијата, но и со п...
26.11.2020,
УЧЕЊЕ ПРЕКУ РАБОТА - КЛУЧНА АЛАТКА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА КОМПАНИИТЕ И УЧИЛИШТАТА ВО НАСОКА НА КРЕИРАЊЕ НА КВАЛИТЕТЕН СТРУЧЕН КАДАР
Соработката помеѓу стручните училишта и компаниите е од особено значење во насока на креирање квалитетен стручен кадар и надминување на разликите помеѓу понудата и побарувачката на пазарот на труд , како неминовен услов за обезбедување на одржлив еко...
23.11.2020,
ВЕБИНАР: „КАКО ДА СЕ ВКЛУЧИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ УЧЕЊЕ ПРЕКУ РАБОТА“
Квалитетното стручно образование,  комбинирано со практична обука во реална работна средина e клучниот фактор за стекнување вештини и компетенции, како и подготовка на младите за вклучување во работните процеси, а истовремено е поврзано со обезбедува...
19.11.2020,
ЛЕТ ВО МЕСТО
Во минатиот текст пишував како гледа на нас Европската Комисија анализирајќи го Извештајот за напредокот на нашата земја. Со години наназад, следејќи ја реалната состојба во нашата земја, Европската Комисија, ни укажува дека сме умерено подготвени ск...
05.11.2020,
ЗЕМЈАТА, НАПРЕДОКОТ И ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА
Последниот квартал од годинава го одбележува растот на бројот на заболени лица со вирусот КОВИД 19 и Извештајот на Европската Комисија за напредокот на нашата земја.  Министерството за здравство и Комисијата за заштитата од заразни болести излегуваат...
26.10.2020,
СО ВКЛУЧЕНОСТ НА КОМПАНИИТЕ ВО УЧЕЊЕТО ПРЕКУ РАБОТА – ДО ПОКВАЛИТЕТНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И КАДАР
Со цел зајакнување на врските помеѓу потребите на пазарот на труд и вештините на младите што се развиваат преку образовниот систем, неопходно е зајакнување на соработката помеѓу работодавачите и училиштата. Се поголем е интересот на компаниите да обу...
21.10.2020,
ЗА УЧЕЊЕТО ПРЕКУ РАБОТА, ДЕВЕДЕСЕТ И СЕДУМ ПРОЦЕНТИ ОД ЕВРОПСКАТА БИЗНИС ЗАЕДНИЦА
Како и да се гледа на образованието, квалитетното стручно образование,  комбинирано со практична обука во реална работна средина e клучниот фактор за стекнување вештини и подготовка на младите за вклучување во работните процеси. Ако работите се гледа...
09.10.2020,
ОСУМДЕСЕТ ПРОЦЕНТИ ОД КОМОРИТЕ СЕ ВКЛУЧЕНИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУКАТА
Кога е во прашање решавање на предизвикот од несовпаѓање на вештините со потребите на реалниот сектор со кој, денес, се соочуваат бизнис заедницата и младите лица кои се оспособуваат за работа, покрај стручното образование кое мора да ги следи потреб...
29.09.2020,
ДО КОМПАНИИТЕ...
Зајакнување на вештините, развој на капацитетите на човечките ресурси и таргет на стратешки инвестиции е ставот на ОЕЦД, изнесен во Студијата за развојот на земјите на Западен Балкан. Компаниите тешко наоѓаат соодветен квалификуван кадар кој што посе...
22.09.2020,
ПРЕЗЕНТИРАНА АНАЛИЗАТА ЗА ВКЛУЧEНОСТ НА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ВО СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
Стопанската комора на Македонија, во рамките на Проектот „Образование за вработување во Северна Македонија“, одржа конференција на тема: „Важноста на вклученоста на приватниот сектор во стручното образование и обука и соработка со училиштата“На наста...
<<  <  1    >  >> 


Контакт лице: м-р Наташа Јаневска
самостоен советник во Стопанска комора на Македонија
Телефон: ++ 389 2 3244045, M. 072 204 860
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: natasa.janevska@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015