Практична обука 09.07.2020
👁 Прочитано: 10Практична обука 09.07.2020
👁 Прочитано: 2626.07.2021,
СИНЕРГИЈА ВО ДЕЛУВАЊЕТО
Бизнисот и образованието треба да се нераскинлива алка во градењето на економски развиена држава. Економски развиената држава се потпира на здравиот бизнис, а бизнисот се потпира на силното образование. Тоа значи градење економија втемелена на знаење...
05.07.2021,
ГАЛЕБОТ ЛИВИНГСТОН, БИЗНИСОТ И ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Постојат многу отворени теми кога станува збор за високото образование, но мора да признаеме дека во последно време високото образование и бизнисот сè повеќе се приближувaат еден кон друг. Технологијата доживува вртоглав раст, а бизнисот е брз и дина...
22.06.2021,
НЕМА ТАБУ ТЕМИ ПОМЕЃУ БИЗНИСОТ И ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Универзитетите да бидат синоним на реални и употребливи знаења и вештини кои ќе бидат мерливи со брзо вработување на студентите, а даноците што ги плаќа бизнис заедницата да не одат во институции кои продуцираат неквалитетни и неупотребливи кадри беш...
10.06.2021,
ОБУЧЕН И СТРУЧЕН КАДАР ШТО ЈА ПОЗНАВА КОМПАНИЈАТА
Факт е дека пандемијата со корона вирусот покрај здравствена, наметна и економска криза, што резултираше со намалување на бројот на работниците во преработувачката индустријата, но и во другите дејности. Бројот на работниците во индустријата во првио...
28.05.2021,
ГЛАСОТ НА БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА ЗА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА – ДЕБАТА НА СОЦИЈАЛНИТЕ ПАРТНЕРИ И РАБОТОДАВАЧИТЕ 
Потребата од измени во Законот за стручно образование и обука кои беа иницирани во насока на отстранување на пречките за негова функционалност во решавање на предизвикот од несовпаѓањето на вештините со потребите на реалниот сектор, доведоа до креира...
15.05.2021,
ЗА УСПЕХ ПОТРЕБЕН E ТИМ
Работодавачите се директните корисници на стекнатите знаења и вештини на завршените ученици од стручното образование и обука и затоа од исклучителна важност е тие активно да учествуваат во создавањето на стручниот кадар преку зголемената вклученост в...
09.05.2021,
ЗА ТАНГО СЕ ПОТРЕБНИ ДВАЈЦА
Функционалноста и реализацијата на стручното образование и обука подразбира партнерски однос и проактивно заедничко учество на главните актери во процесот. Но апсурд е, да имаш партнер во реализацијата на стручното образование кој со години го гради ...
22.04.2021,
НИКОГАШ, РЕТКО, ПОНЕКОГАШ, СЕКОГАШ
Економијата, технологијата и глобалниот пазар речиси секојдневно се менуваат, а процесите на менување уште повеќе ги поттикна пандемијата со корона-вирусот. Состојбите бараа брзи промени и во образовниот процес за да можат да се следат тековните пром...
02.04.2021,
КОНЗОРЦИУМ ОД ЕДНА УСТАНОВА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА И ДВЕ КОМПАНИИ
Регионалниот фонд за предизвици како уникатен инструмент за финансирање на инвестиции во опрема и инфраструктура за проекти кои го подржуваат учењето преку работа или дуалниот модел на образование има за цел да поттикне развивање  стручни и практични...
17.03.2021,
ФОНДОТ ЗА ПРЕДИЗВИЦИ, СТРУЧЕН КАДАР ЗА БИЗНИСОТ И ВРАБОТЛИВОСТ
Економски развиените земји во суштина се темелат на развиен систем на стручно образование и квалитетна практична обука. Но, за да биде тоа така, тие се свесни дека  се потребни одржливи финансиски средства и затоа вложуваат во образованието. Само за ...
<<  <  1    >  >> 


Контакт лице: м-р Наташа Јаневска
Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување
Телефон: ++ 389 2 3244045, M. 072 204 860
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: natasa.janevska@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015