18.09.2020,
ТУРИЗМОТ, КОНКУРЕНЦИЈАТА И ИЗВОЗОТ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈАТА И ПО НЕА
Глобалната пандемија значително влијаеше врз начинот на којшто функционираме приватно и професионално. Неизвесноста што ја донесе пандемијата предизвика значајни промени во делувањето на компаниите, особено во секторите кои најсилно се соочија со ово...
<<  <  1  >  >>