17.06.2020,
Интензивно продолжува со работа Кризниот Штаб 24/7
Во рамките на Стопанската комора веќе една година функционира Кризен штаб, кој 24-часовно ја следи состојбата и е на располагање на нашите компании-членки.За решавање на вашите проблеми/предизвици со кои се соочувате при секојдневното работење во про...
<<  <  1  >  >>