Новини, реформи и регулатива 17.07.2020
👁 Прочитано: 10

20.05.2022,
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗНАЕЊАТА НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА ЗА СИСТЕМОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
За успешно и непречено работење на институцијата, секој вработен во институцијата има значајна улогa, а знаењата, вештините, компетенциите, па и талентот на вработените се приоритетен ресурс на компанијата и мора континуирано да се развиваат и надогр...
18.05.2022,
OТВОРЕНИ ДЕНОВИ НА СРЕДНИТЕ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА ЗА ДЕВЕТТООДДЕЛЕНЦИТЕ
Започна втората фаза од кампањата “Учи паметно, работи стручно“ преку која младите деветтоодделенци ќе се запознааат со предностите на стручното образование кое претставува пасош за иднината на младите. Кампањата „Учи паметно, работи стручно“, веќе в...
05.05.2022,
ОБУКИ ЗА ЈАКНЕЊЕ НА ЧОВЕЧКИТЕ КАПАЦИТЕТИ ВО КОМОРАТА
Тргнувајќи од постулатот дека човечкиот капитал игра клучна улога во креирањето и одржувањето на врвните остварувања на организацијата, Стопанската комора на Северна Македонија континиурано создава услови со кои им овозможува на вработените развој на...
03.05.2022,
ИДНИНА ЗА МЛАДИТЕ, НО И МЛАДИ ЗА ИДНИНАТА
Како да се подобри квалитетот и квантитетот во стручното образование за учениците, како до повеќе практичнa обука во компаниите, на самото работно место и во реалниот работен процес, како да се изнајдат начини за квалитетно вклучување на бизнис заедн...
27.04.2022,
КРЕИРАЊЕ РАМКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КВАЛИТЕТ ВО СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА ВО СОГЛАСНОСТ СО ЕВРОПСКАТА РАМКА ЗА КВАЛИТЕТ
Унапредување на квалитетот на стручното образование и обука беше тема на денешната работилница во рамките на Твининг проектот: „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка на квалификации“, имплементиран од партнерските земји - Литва...
13.04.2022,
ДВЕ ТРЕТИНИ ОД РАБОТНИТЕ МЕСТА ЌЕ БАРААТ МЕКИ ВЕШТИНИ
Минатата недела се одржа дводневна регионална конференција „ Вештини за идните работни места“ во организација на Стопанската комора на Северна Македонија и Министерството за образование и наука, со поддршка на проектот „Образование за вработување“. К...
01.04.2022,
КВАЛИФИКАЦИИТЕ ГОТВАЧ, ПЕКАР И СЛАТКАР НАЈБАРАНИ ВО УГОСТИТЕЛСКИОТ СЕКТОР
Обезбедувањето квалитет во образованието и здобивањето стручни вештини кај учениците преку реализација на практичната обука во компаниите, како најефективен начин за обезбедување стручен кадар, континуирано се во фокусот на работењето на Стопанската ...
15.03.2022,
ОТВОРЕН ВТОРИОТ ПОВИК ЗА ГРАНТОТ ОД 150.000 ДО 600.000 ЕВРА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАКТИЧНАТА ОБУКА ВО КОМПАНИИТЕ
Стопанската комора на Северна Македонија, Ве известува дека е отворен ВТОРИОТ  ПОВИК на проектот за унапредување на стручното образование и практичната обука со добивање грант од 150.000 до 600.000 евра за инвестиции во инфраструктура и опремување на...
10.03.2022,
ОДРЖАНА ПРВАТА РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗРАБОТКА НА РЕГИОНАЛНИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАНИМАЊЕ - АГРОТЕХНИЧАР ЗА ТРАДИЦИОНАЛНО И ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО
Обезбедувањето на заеднички регионален пазар за шесте земји од Западен Балкан што треба да придонесе за слободно движење на лица, стоки, услуги и капитал, но и засилена соработка во областите на дигитализацијата, инвестициите, иновациите и индустрија...
09.03.2022,
ПРИФАТЕНА ИНИЦИЈАТИВАТА НА СТОПАНСКАТА КОМОРА ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВО БИТОЛА
Иницијативата на Стопанската комора за зајакнување на врските меѓу потребите на пазарот на трудот и вештините на младите преку воведувањето на дуалниот модел на образование, како најефикасен начин за обезбедување квалификуван и стручен кадар за компа...
<<  <  1    >  >> 


Контакт лице: м-р Наташа Јаневска
Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување
Телефон: ++ 389 2 3244045, M. 072 204 860
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: natasa.janevska@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015