Новини, реформи и регулатива 17.07.2020
👁 Прочитано: 10

10.01.2024,
ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА НАПРЕДОКОТ ЗА НАШАТА ЗЕМЈА - ЛЕТ ВО МЕСТО
Стаса 2024 година, а вкусот на вистината кога станува збор за Годишниот извештај на Европската комисија за напредокот на нашата земја, посебно во делот на образованието, со години останува ист – умерено подготвен и горчлив. И чудно е, како со години ...
25.12.2023,
И ВО СОПСТВЕНАТА ЗЕМЈА МОЖЕ ДА СЕ ГРАДИ ПРОФЕСИОНАЛНА ИДНИНА
Со цел да се направи спој на образованието и реалниот бизнис сектор и поттикнување на уписот во средните стручни училишта за креирање иден потенцијал на стручен кадар, во организација на Стопанската комора на Северна Македонија и проектот „Образовани...
21.12.2023,
УЧЕНИЦИТЕ НА ПРАКТИЧНА ОБУКА - ИДЕН КАДРОВСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ
Стручното образование ја добива својата димензија само доколку деловните субјекти можат веднаш да ги вработаат кадрите кои излегуваат од образовниот процес без притоа дополнително да вложуваат во нив. За тоа е потребно партиципативност од сите заитер...
28.11.2023,
ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ-ИНВЕСТИЦИЈА ВО РЕАЛНИОТ СЕКТОР И МОЖНОСТ ЗА КРЕИРАЊЕ ПОТРЕБЕН КАДАР
Стручното образование ќе ја оправда својата цел доколку младите во текот на образовниот процес се доволно подготвени за да може по завршувањето на образованието да бидат функционални на пазарот на трудот. Дуалното образование е најефикасниот начин за...
17.11.2023,
УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ: СЕКОЈ НАШ УЧЕНИК ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА СРЕДНОТО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ СТАНУВА НАШ КОЛЕГА
„Следејќи ги своите потреби, како и потребите на општеството, Еуроникел Индустри ДОО, Кавадарци, во изминатите 5 години, им овозможи практично учење на 254 ученици од средните технички училишта од Кавадарци и Неготино, и тоа преку учење преку работа,...
27.10.2023,
РАСТ НА ПРЕРАБОТУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ И ОПАЃАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ ВО ЈУГОИСТОЧНИОТ РЕГИОН
Советот за унапредување на квалитетот на тренингот и обуките при Стопанската комора, во Струмица, ја одржа петтата по ред тркалезна маса, од серијата планирани тркалезни маси, на тема „Усогласување на понудата и побарувачката на вештини-клучен фактор...
03.10.2023,
ИМАМЕ ЕДИНСТВЕН НАЦИОНАЛЕН МОДЕЛ НА ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРИЛАГОДЕН НА НАШАТА ОБРАЗОВНА ТРАДИЦИЈА И СОСТОЈБИ
Како најголема бизнис-организација будно ги следиме и ги анализираме потребите од адекватен стручен кадар, а преку Советот за унапредување на квалитетот на тренингот и обуките, како клучно тело, работиме на обезбедување кадар за потребите на бизнисот...
27.09.2023,
ДИГИТАЛНА ТРАНЗИЦИЈА И ДИГИТАЛНИТЕ ВЕШТИНИ
Дигиталната транзиција и дигиталните вештини на вработените во компаниите беше тема на он-лајн конференцијата насловена како „Промена на потребите за вештини во Македонија“, организирана од страна на Европската тренинг фондација (ЕТФ)....
15.09.2023,
ОБУКИ ЗА МЕНТОРИ ЗА ПРАКТИЧНА ОБУКА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО КОМПАНИЈА
Практичната обука е суштината на стручното образование. Taa e значајна алка во процесот која ќе им помогне на учениците да ги стекнат вештините што им се потребни за да се снајдат на работното место. Истовремено ќе ја поттикне нивната продуктивност. ...
18.07.2023,
ДУАЛНИОТ МОДЕЛ НА ОБРАЗОВАНИЕ – РЕАЛНА ПРИКАЗНА
Вештините нашто ги поседува човечкиот капитал се двигател на опшеството, а тие можат да се стекнат само со учење преку работа во реална работна средина. ...
<<  <  1    >  >> 


Контакт лице: м-р Наташа Јаневска
Проектен менаџер во Стручната служба на Комората
Телефон: ++ 389 2 3244045, M. 072 204 860
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: natasa.janevska@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015