Новини, реформи и регулатива 17.07.2020
👁 Прочитано: 10

28.09.2022,
ЗАПОЧНА ИЗРАБОТКА НА РЕГИОНАЛНИОТ СТАНДАРД НА ЗАНИМАЊЕ - БРАВАР

Процесот на Отворен Балкан и економската соработката на земјите на Западен Балкан отвора можности за реализација на заеднички активности со цел креирање подобри услови за водење бизнис, подобрување на конкурентост...

26.08.2022,
ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ - УЧИЛИШТАТА И КОМПАНИИТЕ СЕ ПОДГОТВУВААТ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
Оваа година, Стопанската комора на Северна Македонија, го прослави 100-годишниот јубилеј од своето постоење и делување. И од почетоците на своето делување, Комората секогаш се занимавала со процесот на подготовка на кадар за стопанството. Низ годинит...
26.08.2022,
Компанијата „Џонсон Мети“ додели грант од 23.000 евра за модернизација на лабораторијата на Институтот за хемија

Развивањето млади таленти и стекнувањето основни вештини за решавање проблеми и за критичко размислување се главни приоритети на компанијата „Џонсон Мети“, членка на Стопанската комора. За таа цел, пред почетокот на новата учебна ...

08.07.2022,
КРИЗИ, КРИЗИ, КРИЗИ...
Покрај здравствената криза, чии последици сѐ уште се чувствуваат, светот е исправен пред нови кризи – економска, енергетска и безбедносна криза – кои ѝ нанесоа поголема штета на светската економија. Последиците уште повеќе ги чувствуваат и онака ранл...
20.05.2022,
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗНАЕЊАТА НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА ЗА СИСТЕМОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
За успешно и непречено работење на институцијата, секој вработен во институцијата има значајна улогa, а знаењата, вештините, компетенциите, па и талентот на вработените се приоритетен ресурс на компанијата и мора континуирано да се развиваат и надогр...
18.05.2022,
OТВОРЕНИ ДЕНОВИ НА СРЕДНИТЕ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА ЗА ДЕВЕТТООДДЕЛЕНЦИТЕ
Започна втората фаза од кампањата “Учи паметно, работи стручно“ преку која младите деветтоодделенци ќе се запознааат со предностите на стручното образование кое претставува пасош за иднината на младите. Кампањата „Учи паметно, работи стручно“, веќе в...
05.05.2022,
ОБУКИ ЗА ЈАКНЕЊЕ НА ЧОВЕЧКИТЕ КАПАЦИТЕТИ ВО КОМОРАТА
Тргнувајќи од постулатот дека човечкиот капитал игра клучна улога во креирањето и одржувањето на врвните остварувања на организацијата, Стопанската комора на Северна Македонија континиурано создава услови со кои им овозможува на вработените развој на...
03.05.2022,
ИДНИНА ЗА МЛАДИТЕ, НО И МЛАДИ ЗА ИДНИНАТА
Како да се подобри квалитетот и квантитетот во стручното образование за учениците, како до повеќе практичнa обука во компаниите, на самото работно место и во реалниот работен процес, како да се изнајдат начини за квалитетно вклучување на бизнис заедн...
27.04.2022,
КРЕИРАЊЕ РАМКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КВАЛИТЕТ ВО СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА ВО СОГЛАСНОСТ СО ЕВРОПСКАТА РАМКА ЗА КВАЛИТЕТ
Унапредување на квалитетот на стручното образование и обука беше тема на денешната работилница во рамките на Твининг проектот: „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка на квалификации“, имплементиран од партнерските земји - Литва...
13.04.2022,
ДВЕ ТРЕТИНИ ОД РАБОТНИТЕ МЕСТА ЌЕ БАРААТ МЕКИ ВЕШТИНИ
Минатата недела се одржа дводневна регионална конференција „ Вештини за идните работни места“ во организација на Стопанската комора на Северна Македонија и Министерството за образование и наука, со поддршка на проектот „Образование за вработување“. К...
<<  <  1    >  >> 


Контакт лице: м-р Наташа Јаневска
Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување
Телефон: ++ 389 2 3244045, M. 072 204 860
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: natasa.janevska@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015