Новини, реформи и регулатива 17.07.2020
👁 Прочитано: 10

25.03.2023,
ИНТЕНЗИВИРАЊЕ НА СОРАБОТКАТА СО БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОНУДАТА И ПОБАРУВАЧКАТА НА ВЕШТИНИ
Во организација на Советот за развој на тренингот и обуките при Стопанската комора во општина Кавадарци беше одржана втората тркалезна маса на тема: „Усогласување на понудата и побарувачката на вештини-клучен фактор за создавање профитабилни бизниси“...
09.02.2023,
УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОНУДАТА И НА ПОБАРУВАЧКАТА НА ВЕШТИНИ – КЛУЧЕН ФАКТОР ЗА СОЗДАВАЊЕ ПРОФИТАБИЛНИ БИЗНИСИ
Усогласување на понудата и на побарувачката на вештини на локално и на регионално ниво, како клучен фактор за создавање профитабилни бизниси, беше темата за дискусија на шестата седница на Советот за развој на тренинг и обуки при Стопанската комора н...
31.01.2023,
ДВА МИЛИОНИ И СЕДУМСТОТИНИ И ТРИЕСЕТ ИЛЈАДИ ЕВРА ОД ГЕРМАНСКАТА ВЛАДА ЗА ПОДДРШКА НА ДУАЛНИОТ МОДЕЛ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Триесет и седум фирми членки на Стопанската комора на Северна Македонија ќе добијат грант од околу 2,73 милиони евра за да склучат договор и за да го продолжат дуалниот модел на образование со 4 стручни училишта и со 2 високообразовни институции ...
18.01.2023,
КОИ СЕ ПРЕПОРАКИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА НАШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ?
Во оваа насока работи и Комората преку Советот за развој на тренингот и обуките во кои се креирани четири форми за поддршка: Центар за дуално образование, Центар за преквалификација и доквалификација, Берза на труд и Центар за тренинг и обуки. Преку ...
13.01.2023,
ЗОШТО ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА СО ГОДИНИ НОТИРА ДЕКА НАШАТА ЗЕМЈА Е УМЕРЕНО ПОДГОТВЕНА ВО ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО?
Податоците покажуваат дека 65 % од компаниите се соочуваат со недостиг на стручен кадар (анализа на СКСМ), а 48 % од компаниите забележуваат дека е мал бројот на кандидати кои поседуваат соодветни квалификации и практично работно искуство, поради што...
28.09.2022,
ЗАПОЧНА ИЗРАБОТКА НА РЕГИОНАЛНИОТ СТАНДАРД НА ЗАНИМАЊЕ - БРАВАР

Процесот на Отворен Балкан и економската соработката на земјите на Западен Балкан отвора можности за реализација на заеднички активности со цел креирање подобри услови за водење бизнис, подобрување на конкурентост...

26.08.2022,
ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ - УЧИЛИШТАТА И КОМПАНИИТЕ СЕ ПОДГОТВУВААТ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
Оваа година, Стопанската комора на Северна Македонија, го прослави 100-годишниот јубилеј од своето постоење и делување. И од почетоците на своето делување, Комората секогаш се занимавала со процесот на подготовка на кадар за стопанството. Низ годинит...
26.08.2022,
Компанијата „Џонсон Мети“ додели грант од 23.000 евра за модернизација на лабораторијата на Институтот за хемија

Развивањето млади таленти и стекнувањето основни вештини за решавање проблеми и за критичко размислување се главни приоритети на компанијата „Џонсон Мети“, членка на Стопанската комора. За таа цел, пред почетокот на новата учебна ...

08.07.2022,
КРИЗИ, КРИЗИ, КРИЗИ...
Покрај здравствената криза, чии последици сѐ уште се чувствуваат, светот е исправен пред нови кризи – економска, енергетска и безбедносна криза – кои ѝ нанесоа поголема штета на светската економија. Последиците уште повеќе ги чувствуваат и онака ранл...
20.05.2022,
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗНАЕЊАТА НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА ЗА СИСТЕМОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
За успешно и непречено работење на институцијата, секој вработен во институцијата има значајна улогa, а знаењата, вештините, компетенциите, па и талентот на вработените се приоритетен ресурс на компанијата и мора континуирано да се развиваат и надогр...
<<  <  1    >  >> 


Контакт лице: м-р Наташа Јаневска
Проектен менаџер во Стручната служба на Комората
Телефон: ++ 389 2 3244045, M. 072 204 860
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: natasa.janevska@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015