Новини, реформи и регулатива 17.07.2020
👁 Прочитано: 10

17.09.2021,
ПРЕКУ ОБУЧЕНИ ОБУЧУВАЧИ НА МЕНТОРИ ЗА ПРАКТИЧНА ОБУКА ВО КОМПАНИИ ДО КВАЛИТЕНИ МЕНТОРИ ВО КОМПАНИИ
Стручното образование значи синергија на теорија во училница и практична обука на реално работно место во компанија. Но реализацијата на практичната обука во компанија или фирма не е возможна доколку работодавачот во работната организација не обезбед...
17.09.2021,
ПРЕКУ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ДО ПРОДУЦИРАЊЕ НА КВАЛИТЕТНИ КАДРИ НА ПАЗАРОТ НА ТРУД
Основањето на регионалните центри за стручно образование и обука претставува решение кое во форма на јавно-приватно партнерство обезбедува соработка помеѓу реалниот сектор и образовните институции во насока на градење пазарно ориентиран квалификуван ...
25.08.2021,
Законот за заштита на личните податоци и неговата примена, предмет на состанокот со министерот за правда Бојан Маричиќ
На состанокот кој се одржа во Министерството за правда е појаснет начинот за имплементација на Законот за заштита на личните податоци и е појаснето дека првите шест месеци од имплементацијата на новиот Законот за заштита на личните податоци ќе бидат ...
26.07.2021,
СИНЕРГИЈА ВО ДЕЛУВАЊЕТО
Бизнисот и образованието треба да се нераскинлива алка во градењето на економски развиена држава. Економски развиената држава се потпира на здравиот бизнис, а бизнисот се потпира на силното образование. Тоа значи градење економија втемелена на знаење...
05.07.2021,
ГАЛЕБОТ ЛИВИНГСТОН, БИЗНИСОТ И ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Постојат многу отворени теми кога станува збор за високото образование, но мора да признаеме дека во последно време високото образование и бизнисот сè повеќе се приближувaат еден кон друг. Технологијата доживува вртоглав раст, а бизнисот е брз и дина...
22.06.2021,
НЕМА ТАБУ ТЕМИ ПОМЕЃУ БИЗНИСОТ И ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Универзитетите да бидат синоним на реални и употребливи знаења и вештини кои ќе бидат мерливи со брзо вработување на студентите, а даноците што ги плаќа бизнис заедницата да не одат во институции кои продуцираат неквалитетни и неупотребливи кадри беш...
10.06.2021,
ОБУЧЕН И СТРУЧЕН КАДАР ШТО ЈА ПОЗНАВА КОМПАНИЈАТА
Факт е дека пандемијата со корона вирусот покрај здравствена, наметна и економска криза, што резултираше со намалување на бројот на работниците во преработувачката индустријата, но и во другите дејности. Бројот на работниците во индустријата во првио...
15.05.2021,
ЗА УСПЕХ ПОТРЕБЕН E ТИМ
Работодавачите се директните корисници на стекнатите знаења и вештини на завршените ученици од стручното образование и обука и затоа од исклучителна важност е тие активно да учествуваат во создавањето на стручниот кадар преку зголемената вклученост в...
09.05.2021,
ЗА ТАНГО СЕ ПОТРЕБНИ ДВАЈЦА
Функционалноста и реализацијата на стручното образование и обука подразбира партнерски однос и проактивно заедничко учество на главните актери во процесот. Но апсурд е, да имаш партнер во реализацијата на стручното образование кој со години го гради ...
04.05.2021,
„Бизнисот и арбитражата во ерата на глобализација: предизвици и перспективи“
Состојбата со демократијата и владеењето на правото во нашава држава несомнено претставува најголем предизвик, а повеќе од очигледно е дека патот кон соочување со предизвикот е мошне трнлив, но и ранлив и за бизнис-секторот, и за граѓаните и за опште...
<<  <  1    >  >> 


Контакт лице: м-р Наташа Јаневска
Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување
Телефон: ++ 389 2 3244045, M. 072 204 860
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: natasa.janevska@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015