Новини, реформи и регулатива 17.07.2020
👁 Прочитано: 10

19.11.2020,
ЛЕТ ВО МЕСТО
Во минатиот текст пишував како гледа на нас Европската Комисија анализирајќи го Извештајот за напредокот на нашата земја. Со години наназад, следејќи ја реалната состојба во нашата земја, Европската Комисија, ни укажува дека сме умерено подготвени ск...
05.11.2020,
ЗЕМЈАТА, НАПРЕДОКОТ И ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА
Последниот квартал од годинава го одбележува растот на бројот на заболени лица со вирусот КОВИД 19 и Извештајот на Европската Комисија за напредокот на нашата земја.  Министерството за здравство и Комисијата за заштитата од заразни болести излегуваат...
21.10.2020,
ЗА УЧЕЊЕТО ПРЕКУ РАБОТА, ДЕВЕДЕСЕТ И СЕДУМ ПРОЦЕНТИ ОД ЕВРОПСКАТА БИЗНИС ЗАЕДНИЦА
Како и да се гледа на образованието, квалитетното стручно образование,  комбинирано со практична обука во реална работна средина e клучниот фактор за стекнување вештини и подготовка на младите за вклучување во работните процеси. Ако работите се гледа...
09.10.2020,
ОСУМДЕСЕТ ПРОЦЕНТИ ОД КОМОРИТЕ СЕ ВКЛУЧЕНИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУКАТА
Кога е во прашање решавање на предизвикот од несовпаѓање на вештините со потребите на реалниот сектор со кој, денес, се соочуваат бизнис заедницата и младите лица кои се оспособуваат за работа, покрај стручното образование кое мора да ги следи потреб...
05.10.2020,
5 ОКТОМВРИ-СВЕТСКИ ДЕН НА НАСТАВНИЦИТЕ
Во знак на сеќавање на 5 октомври 1966 година, кога е усвоена Препораката на Меѓународната организација на трудот-МОТ и на УНЕСКО, во врска со статусот на учителите/наставниците, во 1994 година, овој ден е прогласен за Светски ден на учителите.Светск...
29.09.2020,
ДО КОМПАНИИТЕ...
Зајакнување на вештините, развој на капацитетите на човечките ресурси и таргет на стратешки инвестиции е ставот на ОЕЦД, изнесен во Студијата за развојот на земјите на Западен Балкан. Компаниите тешко наоѓаат соодветен квалификуван кадар кој што посе...
21.09.2020,
ШТО ПОКАЖА ИНДЕКСОТ ЗА ЧОВЕЧКИ КАПИТАЛ НА СВЕТСКА БАНКА?
Ако се запрашаме што е клучниот фактор за одржлив економски раст и развој и намалување на стапката на сиромаштија во земјите, несомнено одговорот е квалитетен образовен и здравствен систем. Тоа значи континуирано вложување во човечкиот капитал, во не...
15.09.2020,
КОН РЕГИОНАЛНИ СТАНДАРДИ ЗА ЗАНИМАЊА
Регионалната економска соработка, подобрување на бизнис климата и создавање на заедничка економска област на Западен Балкан, како и обезбедување човечки ресурси за поддршка и продуктивност на компаниите и олеснување на регионалната мобилност, не се л...
14.09.2020,
ОБРАЗОВАНИЕТО НЕ Е ПРОБЛЕМ, ОБРАЗОВАНИЕТО Е МОЖНОСТ
Имам впечаток дека иако Министерството за образование и наука излезе со став дека наставата во новата учебна година ќе се реализира со учење на далечина, познатата „онлајн“ настава (освен за учениците од прво до трето одделение), сè уште e актуелна т...
10.09.2020,
ОДОБРЕНИ ПРОТОКОЛИТЕ ЗА ПРАКТИЧНА ОБУКA НА УЧЕНИЦИТЕ ВО КОМПАНИИ
Непобитен е фактот дека стручните вештини се совладуваат исклучиво преку мануелен процес, процес на вежби, односно работен процес во реална работна средина каде теоријата ја наоѓа својата применливост. Виртуелната настава, наметната поради состојбата...
<<  <  1    >  >> 


Контакт лице: м-р Наташа Јаневска
самостоен советник во Стопанска комора на Македонија
Телефон: ++ 389 2 3244045, M. 072 204 860
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: natasa.janevska@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015