ЕУ Клуб 06.07.2020
👁 Прочитано:



01.07.2021,
Новиот Закон за лобирање и неговата имплементација како предизвик за деловната заедница
Во рамки на активностите на ИПА проектот за зајакнување на владеењето на правото во Северна Македонија, кој се спроведува од страна на Австриската агенција за европска интеграција и економски развој (АИЕ), во Стопанската комора на Северна Македонија ...
23.12.2020,
III. ЕУ преговори – што добиваме со отпочнување на преговорите, а што губиме ако не отпочнеме со преговорите
Отпочнувањето на преговори за да се стане дел од Европското семејство за Македонија не значи само усогласување на европското законодавство, туку и имлементација и примена на истото. Фактот што самото отпочнување на преговорите значи дефинирање на рам...
16.12.2020,
ЕУ - ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕМЕ
По прогласувањето на независноста во јануари 1991 година, стратешки интерес на Република Северна Македонија е членството во Европската Унија. Остварувајќи ја оваа определба, Република Македонија се легитимира како партнер од доверба и како сојузник н...
09.12.2020,
I. ИСТОРИЈАТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА
Европската Унија е геополитички ентитет кој покрива голем дел од европскиот континент. Основана е врз база на голем број договори, преку кои го постигнува својот просперитет, и од првичните 6 земји сега брои 27 земји членки. Претставува економска и п...
19.10.2020,
ПАМЕТНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА КАКО ПРЕДУСЛОВ ЗА КОНКУРЕНТНА ЕКОНОМИЈА
Еден од основните предизвици на секоја национална економија е како до поголем економски раст и како да се искористат потенцијалите и конкурентните предности на сите чинители во економијата. Европската унија веќе одамна го воведе концептот Паметна спе...
22.09.2020,
Еурочемберс ја поддржа одлуката на Советот за конкурентност на Европската унија за целосно функционален европски пазар
Стопанските комори-членки на Еурочемберс (Асоцијацијата на европските стопански комори), го поздравија заклучокот на Советот за конкурентност на Европската унија да се стави фокусот за поддршка на економијата на ниво на единствен европски пазар и под...
07.05.2020,
Јанмат: Последиците врз економијата ќе зависат од тоа колку ќе трае корона-кризата, Владата презеде мерки како оние во ЕУ
Владата на Северна Македонија презеде мерки за справување со последиците од Ковид-19, слични на оние што ги презедоа земјите-членки на ЕУ, како што се кредити за претпријатијата, одложување на плаќањето даноци, субвенции за април и мај. Сето ова и ов...
03.02.2020,
ИЗМЕНА НА ЕВРОПСКАТА ДИРЕКТИВА – ЕДИНСТВЕН НАЧИН ЗА ЗАШТИТА ОД ФАЛСИФИКУВАН МЕД НА ПАЗАРИТЕ
Со цел заштита на потрошувачите од консумација на фалсификуван и неквалитетен мед Словенија ја повика Европската комисија да воведе појасен систем за означување на потеклото на медот. За таа цел, во Брисел е предложена измена на Директивата за означу...
27.05.2019,
ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ, СОГЛАСНО СТРАТЕГИЈАТА ЕВРОПА 2020
Преку Проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење“ (TRAINEE), од 17 јуни оваа година, ќе се врши обука на стручен и технички кадар за инсталирање на фотоволтаични системи и топлински колектори, со цел подобрување на ...
18.04.2019,
КОНКУРЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА НА МАКЕДОНСКАТА ЕКОНОМИЈА БИТНИ ЗА ПОГЛАВЈЕТО 20
Развојот на конкурентноста и иновативноста на претпријатијата и добрата индустриска политика што се вклучени во Поглавјето 20, се важни во процесот на хармонизирање на законодавството со ЕУ и во целокупниот процес на преговори. Земјата добро напредув...
<<  <  1    >  >> 


Контакт лице: Јадранка Аризанковска
Менаџер во организационата целина за претставување на членките и вмрежување
Телефон: ++ 389 2 3244038, M. 072 236 711
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Jadranka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015