Регистрирајте се за E-Newsletter

Е-newsletter страницата може да ја отследите во секое време со кликнување на линкот unsubscribe во секое издание на е-newsletter.

Стопанската комора на Северна Македонија вашите лични податоци  (име и презиме и е-адреса) ги користи само за достава на e-newsletter. Вашите податоци не се споделуваат со трети лица.Може да добивате информации за вашите податоци доставени до Стопанската комора на Северна Македонија, да побарате да бидат избришани или променети.

За повеќе информации Ве молам погледнете ја Политика за безбедност на веб страницата на Стопанската комора на Северна Македонија.

 

Вашата е-адреса  

Ваше име и презиме