Семинар 22.04.2024 „КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ ЗА УСПЕХ ВО БИЗНИСОТ“

Онлајн семинарОПИС НА ПРОГРАМА: 

Вебинар со практични работилници за подобрување на вештините за комуникација и презентирање во бизнис средина, поттикнување подобри релации во тимот, со клиентите и меѓупартнерските односи каде ќе се истражуваат различните видови на комуникација и стратегии за ефективна интеракција во мало и средно деловно опкружување. 
Без разлика дали сте сопственик на бизнис, менаџер или член на тимот, овој вебинар ќе ви овозможи клучни сознанија и активни стратегии за да ги подигнете вашите комуникациски вештини и да постигнете успех во вашиот бизнис. 


ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА: 
Оваа практична обука е наменета за сопственици на бизнис, раководители, тим лидери, лица кои имаат секојдневна интеракција со членови на тим или поголеми групи на луѓе, тимови за комуникација со клиенти, тимови за презентација и продажба со цел стекнување вештини и техники за подобра комуникација и презентирање на бизнисот. 


ОВАА ОБУКА ГИ ОПФАЌА ТЕМИТЕ:

•    ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИЈАТА ЗА РАЗЛИЧНИ ПОТРЕБИ: Разберете како да го прилагодите вашиот стил на комуникација за да ги задоволите различните потреби на засегнатите страни во малите и средни бизниси, вклучувајќи ги вработените, клиентите и партнерите.

•    ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА: Научете ја важноста на емоционалната интелигенција во комуникацијата и како да негувате емпатија, самосвест и социјални вештини за да изградите посилни односи и ефикасно да ги решавате конфликтите.

•    ВЕРБАЛНА И НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА: истражете ја интеракцијата помеѓу вербалните и невербалните сигнали за комуникација и како да ги усогласите вашите вербални пораки со вашите невербални сигнали за да овозможите јасна порака и влијание врз слушателот.

•    ЈАЗИК НА ТЕЛОТО: Откријте ја моќта на невербалната комуникација, вклучувајќи гестови, изрази на лицето и држење, и како да го искористите говорот на телото за да пренесете доверба, кредибилитет и искреност во вашите интеракции.

•    ПОДОБРУВАЊЕ НА ВЕШТИНИТЕ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА: стекнете практични совети и техники за реализација на привлечни и влијателни презентации во рамките на процесот на комуникација, вклучувајќи раскажување приказни, визуелни помагала и стратегии за ангажирање на публиката.


ПРОГРАМА НА ОБУКАТА:

1.    Вовед:
-    Добредојде и воведување на говорници;
-    Преглед на агендата.
2.    Разбирање на комуникацијата во малите и средни деловни средини:
-    Важноста на ефективната комуникација во бизнисот;
-    Клучни предизвици и можности во комуникацијата.
3.    Прилагодување на комуникација за различни потреби:
-    Приспособување на стилови на комуникација за различни засегнати страни;
-    Стратегии за ефективна внатрешна и надворешна комуникација.
4.    Емоционална интелигенција во комуникацијата:
-    Разбирање на емоционалната интелигенција и нејзината улога во комуникацијата;
-    Развивање на емпатија, самосвест и социјални вештини.
5.    Говор на телото и невербална комуникација:
-    Моќта на невербалната комуникација;
-    Толкување и користење знаци на говорот на телото.
6.    Техники на вербална комуникација:
-    Подобрување на јасност, доверба и кредибилитет во вербалните пораки;
-    Надминување на комуникациските бариери и недоразбирања.
7.    Подобрување на вештините за презентација
-    Совети и техники за ангажирани и влијателни презентации;
-    Раскажување приказни, визуелни помагала и стратегии за ангажирање на публиката.
8.    Студии на случај и најдобри практики
-    Примери од реалниот свет за ефикасна комуникација во бизнис средина;
-    Научени лекции и успешни приказни.
9.    Сесија за прашања и одговори
-    Прашања и одговори;
-    Дискусија за специфичните комуникациски предизвици и решенија.
10.   Завршни забелешки
-    Резиме.
Предавачи:
-Леа Ефтимовска - Тренинг менаџер по бизнис администрација во Олив Адвајзори со 15 годишно искуство во настава, обука и развој во интернационални компании и различни индустрии и бизниси.
-Стела Пијанманова Стојаноска – Проект координатор со 23 години искуство во имплементација на меѓународни проекти, настани, односи со јавност и комуникација, бизнис администрација. Магистрант по Клиничка психологија.
За сите учесници ќе биде обезбедено:
-    Напатствија за приклучување на онлајн работилницата;
-    Работни материјали во електронска верзија.

Сите заинтересирани за учество на овој онлајн семинар можат да се пријават најдоцна 18.4.2024 година.

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Online Бизнис средби, 17.04.2024
Покана за учество на меѓународни Б2Б средби што ќе се одржат на 25. Меѓународен економски саем Мостар 2024 година, на 17 и 18 април 2024 година во хибриден формат (на лице место и онлајн) - ЕЕН мрежа
Семинар, 17.04.2024
МОТИВАЦИЈА И ЗАДРЖУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ – КАКО СО Gen Z?
Семинар, 17.04.2024
ВЛИЈАНИЕ НА ХЕМИСКИ ШТЕТНОСТИ ВРЗ ЗДРАВЈЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ И БЕЗБЕДНОСТА НА РАБОТНО МЕСТО
Конференција, 17.04.2024
„InterConnect“ B2B SME Matchmaking Conference 2024
Семинар, 18.04.2024
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА – ПРИПРЕМАЊЕ, ОБРАБОТКА И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО ЗА ПОДДРШКА ПРИ НОСЕЊЕ ИНФОРМИРАНИ ОДЛУКИ НА ДРУШТВОТО
Конференција, 18.04.2024
ПИТ Северна Македонија 2024: Lean. Green. Digital.
Семинар, 18.04.2024
КОИ УТВРДЕНИ НЕДОСТАТОЦИ ПРИ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР КАЈ БИЗНИС ОПЕРАТОРИ СО ХРАНА ПОДЛЕЖАТ НА ПРЕКРШОЧНА ОДРЕДБА- ГЛОБА?-ОПШТИ И ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА ХРАНА И ХИГИЕНА НА ХРАНА-
Online Бизнис средби, 18.04.2024
Меѓународни деловни средби “Meet4Business MEGRA 2024” во областа на градежништво, архитектура и енергија, од 18-19 април 2024 г., Горна Радгона, Р. Словенија, xибриден настан
Online Бизнис средби, 19.04.2024
Меѓународни деловни средби “GreenTech Days meet Future of Building 2024” од областа на животната средина, енергијата, енергетската ефикасност, градежништвото и инфраструктурата, од 17-19 април 2024 година, (xибриден настан), Виена, Австрија
Семинар, 19.04.2024
КАКО ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ОСНОВОТ ЗА ОТКАЗ ОД СТРАНА НА РАБОТОДАВАЧОТ (ЛИЧНИ ПРИЧИНИ НАСПРОТИ ПРИЧИНИ НА ВИНА)? ДАЛИ Е ПОТРЕБНО ДА СЕ ОБРАЗЛОЖИ ОТКАЗОТ КОЈ ЕДНОСТРАНО ГО ДАВА РАБОТНИКОТ?НА КОИ ЕЛЕМЕНТИ МОРА ДА СЕ ВНИМАВА ПРИ СКЛУЧУВАЊЕТО НА СПОГОДБА?
Саем, 19.04.2024
ПОКАНА за учество на саем и Б2Б „Денови на технологија и деловна соработка 2024 година“ - “Technology & Business Cooperation Days 2024”, Хановер, Германија, 22-25 април 2024, со физичко присуство - ЕЕН мрежа
Семинар, 19.04.2024
ПРИМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ ПРИ ЗАВЕДУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА ГОДИШЕН ОДМОР, РЕШЕНИЈА ЗА ГОДИШНИ ОДМОРИ И РЕШЕНИЈА ЗА ПРОПОРЦИОНАЛЕН ДЕЛ ОД ГОДИШНИОТ ОДМОР ПРЕКУ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ, ИСКУСТВА И СЛУЧАИ ОД ПРАКСА
Семинар, 22.04.2024
„КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ ЗА УСПЕХ ВО БИЗНИСОТ“
Семинар, 29.04.2024
-Суспензија на работник до конечна  судска одлука; - Прекувремена работа; - Право на дополнителна работа; - Одлагање од извршување на конечна одлука до донесување на судска одлука; - Празници, слободни денови и исплата на дневници
Семинар, 14.05.2024
САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ - ТРАНЗИЦИЈА ОД  ISO/IEC 27001:2013 на ISO/IEC 27001:2022
Повик, 15.05.2024
Повик за грантови за енергетска ефикасност за МСП до 10.000 евра - EENergy повик https://eenergy.grantplatform.com, Enterprise Europe Network
Брокерски настан, 16.05.2024
Покана за учество на меѓународни Б2Б состаноци од области на синиот раст, заштита на животната средина, одржлив туризам и социјална кохезија, во Шибеник, Хрватска на 16.05.2024 година
Семинар, 30.05.2024
КАКО ОД КОНФЛИКТ ДО СОРАБОТКА: СТРАТЕГИИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА ВО ТИМОВИ
Конференција, 13.06.2024
Конференција и деловни средби: Продлабочување на економската соработка меѓу Грција и Северна Македонија
Брокерски настан, 18.06.2024
Покана за учество на брокерски настан “Tech4SmartCitie” - https://tech4smartcities-2024.b2match.io/ на 18 јуни 2024 година, Брисел, со физичко присуство - Enterprise Europe Network