Повик 15.05.2024 Повик за грантови за енергетска ефикасност за МСП до 10.000 евра - EENergy повик https://eenergy.grantplatform.com, Enterprise Europe Network

онлајн,Повик за грантови за енергетска ефикасност за МСП до 10.000 евра

Во рамки на проектот Enterprise Europe Network, се спроведува отворен повик, за грантови за МСП, т.н. EENergy повик, каде малите и средни претпријатија можат да аплицираат за финансиска поддршка за имплементација на подобрувања во енергетската ефикасност.

Грантот EENergy е еднократен и ќе им се додели на поединечни МСП по подготовката и имплементацијата на конкретен акционен план чија цел е најмалку 5% подобрување на енергетската ефикасност.

Ги покануваме сите македонски компании да поднесат Формулар за апликација, достапен на веб-страницата на проектот https://eenergy.grantplatform.com. Повикот е отворен до 15 мај 2024!

Програмата ќе поддржи најмалку 1800 мали и средни претпријатија во развојот на Акциони планови за подобрување на нивната енергетска ефикасност, со грант за EENergy до 10.000 евра за најмалку 900 МСП од следниве три категории:

А. Инвестиции: Оваа категорија опфаќа имплементација, стекнување, купување и/или инсталирање на нов софтвер, хардвер, опрема или други технологии, како:

• Придонеси за купување и инсталирање на системи за обновлива енергија како што се соларни панели, турбини на ветер, инвертори, системи за складирање или која било друга релевантна опрема.

• Имплементација на софтвер за енергетска оптимизација/управување на производна линија.

• Замена на стар котел со модерен со поефикасни технологии.

• Замена на застарените единици за напојување со модерни и ефективни единици.

Б. Консултантски услуги: Оваа категорија опфаќа советодавни и консултантски услуги поврзани со идентификација и спроведување на подобрувања во енергетската ефикасност, како и енергетски контроли, како на пример:

•Извршување на детална анализа на потребите на корисникот на МСП и дефинирање на детална инвестиција патоказ за подобрување на енергетската ефикасност.

•Спроведување технички консултации за да се идентификуваат областите за подобрување на енергетската ефикасност и соодветни технологии на пазарот.

•Извршување на енергетска контрола.

В. Вештини и обука: оваа категорија опфаќа пристап до обуки, курсеви, часови и програми за едукација и усовршување на вработените во теми за енергетска ефикасност, како на пример:

• Обука за вработените за најдобри практики, свесност, регулаторни аспекти и однесување

промена поврзана со енергетската ефикасност.

• Квалификација на вработените да станат овластени енергетски ревизори.

• Обука за технологии за енергетска ефикасност, дигитални алатки за енергетска анализа.

Можна е мешавина на активности од трите типа, со вкупни буџети поголеми од 10.000 евра,

но целокупното финансирање од грантот што треба да се обезбеди нема да надмине 10.000 евра по МСП.

Оттука, МСП може или аплицирајте за финансирање 100% на активност со буџет до 10.000 евра или може да предложи поголема активност со поголем буџет, да се кофинансира од алтернативни приватни извори.

Планираните активности мора да бидат дизајнирани да таргетираат намалување на енергијата од најмалку 5%.

Да се исполнат договорните обврски, ова намалување ќе се мери во однос на потрошувачката на енергија во kWh (или kWh-еквивалентни единици обезбедени од МСП) и ќе се мерат во соодветниот опсег на извршена активност.

Во зависност од предложената активност, таков соодветен опсег може да биде, на пример:

целата компанија; единствен оддел на компанијата; единствена зграда, каде што сите или дел од се вршат активности на компанијата; специфична производна линија (вклучувајќи погони и подружница опрема); едно парче опрема или комплет опрема; и една активност (во случај на обука, вештини или консултантски услуги).

Формуларот за апликација е достапен на веб-страницата на проектот https://eenergy.grantplatform.com.

Повикот е отворен до 15 мај 2024!

 

 

Агенда на настанот Останати документи Пријави се електронски Пријавете се тука

Контакт лица:

Ирена Мојсовска
++ 389 2 3244009

Кристина Кузеска
++ 389 2 3244019

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Online Бизнис средби, 17.04.2024
Покана за учество на меѓународни Б2Б средби што ќе се одржат на 25. Меѓународен економски саем Мостар 2024 година, на 17 и 18 април 2024 година во хибриден формат (на лице место и онлајн) - ЕЕН мрежа
Семинар, 17.04.2024
МОТИВАЦИЈА И ЗАДРЖУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ – КАКО СО Gen Z?
Семинар, 17.04.2024
ВЛИЈАНИЕ НА ХЕМИСКИ ШТЕТНОСТИ ВРЗ ЗДРАВЈЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ И БЕЗБЕДНОСТА НА РАБОТНО МЕСТО
Конференција, 17.04.2024
„InterConnect“ B2B SME Matchmaking Conference 2024
Семинар, 18.04.2024
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА – ПРИПРЕМАЊЕ, ОБРАБОТКА И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО ЗА ПОДДРШКА ПРИ НОСЕЊЕ ИНФОРМИРАНИ ОДЛУКИ НА ДРУШТВОТО
Конференција, 18.04.2024
ПИТ Северна Македонија 2024: Lean. Green. Digital.
Семинар, 18.04.2024
КОИ УТВРДЕНИ НЕДОСТАТОЦИ ПРИ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР КАЈ БИЗНИС ОПЕРАТОРИ СО ХРАНА ПОДЛЕЖАТ НА ПРЕКРШОЧНА ОДРЕДБА- ГЛОБА?-ОПШТИ И ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА ХРАНА И ХИГИЕНА НА ХРАНА-
Online Бизнис средби, 18.04.2024
Меѓународни деловни средби “Meet4Business MEGRA 2024” во областа на градежништво, архитектура и енергија, од 18-19 април 2024 г., Горна Радгона, Р. Словенија, xибриден настан
Online Бизнис средби, 19.04.2024
Меѓународни деловни средби “GreenTech Days meet Future of Building 2024” од областа на животната средина, енергијата, енергетската ефикасност, градежништвото и инфраструктурата, од 17-19 април 2024 година, (xибриден настан), Виена, Австрија
Семинар, 19.04.2024
КАКО ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ОСНОВОТ ЗА ОТКАЗ ОД СТРАНА НА РАБОТОДАВАЧОТ (ЛИЧНИ ПРИЧИНИ НАСПРОТИ ПРИЧИНИ НА ВИНА)? ДАЛИ Е ПОТРЕБНО ДА СЕ ОБРАЗЛОЖИ ОТКАЗОТ КОЈ ЕДНОСТРАНО ГО ДАВА РАБОТНИКОТ?НА КОИ ЕЛЕМЕНТИ МОРА ДА СЕ ВНИМАВА ПРИ СКЛУЧУВАЊЕТО НА СПОГОДБА?
Саем, 19.04.2024
ПОКАНА за учество на саем и Б2Б „Денови на технологија и деловна соработка 2024 година“ - “Technology & Business Cooperation Days 2024”, Хановер, Германија, 22-25 април 2024, со физичко присуство - ЕЕН мрежа
Семинар, 19.04.2024
ПРИМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ ПРИ ЗАВЕДУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА ГОДИШЕН ОДМОР, РЕШЕНИЈА ЗА ГОДИШНИ ОДМОРИ И РЕШЕНИЈА ЗА ПРОПОРЦИОНАЛЕН ДЕЛ ОД ГОДИШНИОТ ОДМОР ПРЕКУ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ, ИСКУСТВА И СЛУЧАИ ОД ПРАКСА
Семинар, 22.04.2024
„КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ ЗА УСПЕХ ВО БИЗНИСОТ“
Семинар, 29.04.2024
-Суспензија на работник до конечна  судска одлука; - Прекувремена работа; - Право на дополнителна работа; - Одлагање од извршување на конечна одлука до донесување на судска одлука; - Празници, слободни денови и исплата на дневници
Семинар, 14.05.2024
САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ - ТРАНЗИЦИЈА ОД  ISO/IEC 27001:2013 на ISO/IEC 27001:2022
Повик, 15.05.2024
Повик за грантови за енергетска ефикасност за МСП до 10.000 евра - EENergy повик https://eenergy.grantplatform.com, Enterprise Europe Network
Брокерски настан, 16.05.2024
Покана за учество на меѓународни Б2Б состаноци од области на синиот раст, заштита на животната средина, одржлив туризам и социјална кохезија, во Шибеник, Хрватска на 16.05.2024 година
Семинар, 30.05.2024
КАКО ОД КОНФЛИКТ ДО СОРАБОТКА: СТРАТЕГИИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА ВО ТИМОВИ
Конференција, 13.06.2024
Конференција и деловни средби: Продлабочување на економската соработка меѓу Грција и Северна Македонија
Брокерски настан, 18.06.2024
Покана за учество на брокерски настан “Tech4SmartCitie” - https://tech4smartcities-2024.b2match.io/ на 18 јуни 2024 година, Брисел, со физичко присуство - Enterprise Europe Network