Семинар 21.03.2024 ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ЗА ЕФИКАСНО ЛИДЕРСТВО

сала 4, 5-ти кат Стопанска комора на Северна МакедонијаЗа современите компании и за нивните лидери, значењето на емоционалната интелигенција не може да биде преценето. Лидерите свесни за емоционалната интелигенција поседуваат широко разбирање на човечките емоции, што ги прави вешти во управувањето со сложените меѓучовечки односи, донесувањето разумни одлуки кои ги земаат предвид емоциите и негувањето на хармонична организациска култура.

Во нејзиното јадро, емоционалната интелигенција опфаќа повеќеслојна група компетенции, почнувајќи од самосвеста. Лидерите со силно чувство за самосвест покажуваат способност да ги препознаат и да ги сфатат сопствените емоции, а со тоа да го зајакнат својот капацитет да бидат смирени, да управуваат со стресот и да донесуваат холистички одлуки дури и кога се под притисок.

Истовремено, свесноста за другите, камен-темелник на емоционалната интелигенција, им овозможува на лидерите да ги разберат и да ги проценат емоциите на членовите на нивниот тим. Преку ова негуваат доверба, ја зајакнуваат тимската работа и придонесуваат за создавање инклузивна и поддржувачка работна средина.

Покрај индивидуалните компетенции, емоционалната интелигенција значително влијае и на интерперсоналната динамика. Лидерите кои се вешти со емоционалната интелигенција се истакнуваат во ефективната комуникација, решавањето конфликти и градењето цврсти односи. Таквото раководење не само што ја зголемува кохезијата на тимот, туку и воспоставува култура на работното место што привлекува и задржува таленти од највисоко ниво. Како што организациите сè повеќе ја признаваат клучната улога на емоционалната интелигенција во ефективноста на лидерството, негувањето на овие вештини станува почетна точка за лидерите кои сакаат да се движат низ сложената структура на човечките емоции во професионалното поле. Во суштина, емоционалната интелигенција се појавува како основа за остроумно и влијателно лидерство во современите компании. 

За кого е наменета обуката:
Обуката е наменета за сопственици, претставници на бизнис-заедницата од врвен и среден менаџмент, менаџери на човечки ресурси и други професионалци во оваа област.
 

Придобивки од обуката:

 • Подобро согледување на сопствените лидерски компетенции
 • Подобро разбирање на сопствените емоции и емоциите на другите
 • Согледување на важноста на емоционалната интелигенција во градење на позитивна компаниска култура
 • Подобрување на тимската работа и водењето тимови

ПРОГРАМА:

I сесија: Лидерство

 • Поим за лидерство
 • Што е добар лидер
 • Вежба 

II Сесија: Емоционално интелигентно лидерство

 • Невронауката за емоциите и мотивација на вработени – клуч за ефективно лидерство
 • Вежба

III Сесија 

 • Вовед во шесте компетенции за Емоционална интелигенција – моделот на GENOS International
 • GENOS алатка

IV Сесија: Практични вежби

Предавачи:

- Наташа Ивановска е консултант за организациски развој, сертифициран бизнис коуч на Ерискон Коучинг Колеџот од Канада и сертифициран консултант за Управување со учинокот (KPI Professional) на KPI Institute од Австралија. Има над дваесет годишно искуство во развој на бизнис и управување со човечки ресурси. Од 2011 е основач на Инсајт Груп, компанија за коналтинг за човечки ресурси. Низ работата со компании во земјата и регионот, успева да придонесе во областа на планирање и развој на вработените, како клучен движечки ресурс на секоја компанија.    

- Биљана Велевска раководи со Самеримпекс Импулси од 2000 година, таа има огромно искуство во управување со проекти, консултантство, анализи, дијагностики и обуки. Биљана е магистар по Европски менаџмент (Europa Institute во Германија). Поседува сертификати за тренинг и коучинг од неколку светски методологии, со кои овозможува компаниите да ги најдат најдобрите решенија за деловен раст и развој. Од 2020 е сертифициран консултант за Управување со учинокот (KPI Professional) на KPI Institute од Австралија.    

- Иван Христов е дипломиран психолог, гешталт психотерапевт и сертифициран Genos International Emotional Intelligence Practitioner. Иван е професионалец со долгогодишно искуство работејќи на домашни и странски проекти во областа на образованието и човечките ресурси. Во моментов е активен на неколку проекти поврзани со човечките ресурси за регрутација и селекција, проценка на вработени, изработка на описи на работни места, обуки и фасилитирани работилници. 

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
-    работни материјали во електронска верзија;
-    ручeк и освежување; 
-    сертификат за учество на семинарот.

Бројот на учесници е ограничен и пријавувањето е на принцип прв пријавен-прв услужен. Сите заинтересирани за учество  да се пријават најдоцна до 19.03.2024 година.
 

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Михајло Донев
++ 389 2 3244067

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Online Бизнис средби, 17.04.2024
Покана за учество на меѓународни Б2Б средби што ќе се одржат на 25. Меѓународен економски саем Мостар 2024 година, на 17 и 18 април 2024 година во хибриден формат (на лице место и онлајн) - ЕЕН мрежа
Семинар, 17.04.2024
МОТИВАЦИЈА И ЗАДРЖУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ – КАКО СО Gen Z?
Семинар, 17.04.2024
ВЛИЈАНИЕ НА ХЕМИСКИ ШТЕТНОСТИ ВРЗ ЗДРАВЈЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ И БЕЗБЕДНОСТА НА РАБОТНО МЕСТО
Конференција, 17.04.2024
„InterConnect“ B2B SME Matchmaking Conference 2024
Семинар, 18.04.2024
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА – ПРИПРЕМАЊЕ, ОБРАБОТКА И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО ЗА ПОДДРШКА ПРИ НОСЕЊЕ ИНФОРМИРАНИ ОДЛУКИ НА ДРУШТВОТО
Конференција, 18.04.2024
ПИТ Северна Македонија 2024: Lean. Green. Digital.
Семинар, 18.04.2024
КОИ УТВРДЕНИ НЕДОСТАТОЦИ ПРИ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР КАЈ БИЗНИС ОПЕРАТОРИ СО ХРАНА ПОДЛЕЖАТ НА ПРЕКРШОЧНА ОДРЕДБА- ГЛОБА?-ОПШТИ И ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА ХРАНА И ХИГИЕНА НА ХРАНА-
Online Бизнис средби, 18.04.2024
Меѓународни деловни средби “Meet4Business MEGRA 2024” во областа на градежништво, архитектура и енергија, од 18-19 април 2024 г., Горна Радгона, Р. Словенија, xибриден настан
Online Бизнис средби, 19.04.2024
Меѓународни деловни средби “GreenTech Days meet Future of Building 2024” од областа на животната средина, енергијата, енергетската ефикасност, градежништвото и инфраструктурата, од 17-19 април 2024 година, (xибриден настан), Виена, Австрија
Семинар, 19.04.2024
КАКО ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ОСНОВОТ ЗА ОТКАЗ ОД СТРАНА НА РАБОТОДАВАЧОТ (ЛИЧНИ ПРИЧИНИ НАСПРОТИ ПРИЧИНИ НА ВИНА)? ДАЛИ Е ПОТРЕБНО ДА СЕ ОБРАЗЛОЖИ ОТКАЗОТ КОЈ ЕДНОСТРАНО ГО ДАВА РАБОТНИКОТ?НА КОИ ЕЛЕМЕНТИ МОРА ДА СЕ ВНИМАВА ПРИ СКЛУЧУВАЊЕТО НА СПОГОДБА?
Саем, 19.04.2024
ПОКАНА за учество на саем и Б2Б „Денови на технологија и деловна соработка 2024 година“ - “Technology & Business Cooperation Days 2024”, Хановер, Германија, 22-25 април 2024, со физичко присуство - ЕЕН мрежа
Семинар, 19.04.2024
ПРИМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ ПРИ ЗАВЕДУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА ГОДИШЕН ОДМОР, РЕШЕНИЈА ЗА ГОДИШНИ ОДМОРИ И РЕШЕНИЈА ЗА ПРОПОРЦИОНАЛЕН ДЕЛ ОД ГОДИШНИОТ ОДМОР ПРЕКУ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ, ИСКУСТВА И СЛУЧАИ ОД ПРАКСА
Семинар, 22.04.2024
„КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ ЗА УСПЕХ ВО БИЗНИСОТ“
Семинар, 29.04.2024
-Суспензија на работник до конечна  судска одлука; - Прекувремена работа; - Право на дополнителна работа; - Одлагање од извршување на конечна одлука до донесување на судска одлука; - Празници, слободни денови и исплата на дневници
Семинар, 14.05.2024
САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ - ТРАНЗИЦИЈА ОД  ISO/IEC 27001:2013 на ISO/IEC 27001:2022
Повик, 15.05.2024
Повик за грантови за енергетска ефикасност за МСП до 10.000 евра - EENergy повик https://eenergy.grantplatform.com, Enterprise Europe Network
Брокерски настан, 16.05.2024
Покана за учество на меѓународни Б2Б состаноци од области на синиот раст, заштита на животната средина, одржлив туризам и социјална кохезија, во Шибеник, Хрватска на 16.05.2024 година
Семинар, 30.05.2024
КАКО ОД КОНФЛИКТ ДО СОРАБОТКА: СТРАТЕГИИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА ВО ТИМОВИ
Конференција, 13.06.2024
Конференција и деловни средби: Продлабочување на економската соработка меѓу Грција и Северна Македонија
Брокерски настан, 18.06.2024
Покана за учество на брокерски настан “Tech4SmartCitie” - https://tech4smartcities-2024.b2match.io/ на 18 јуни 2024 година, Брисел, со физичко присуство - Enterprise Europe Network