Тренинг обука 14.12.2023 - 22.12.2023 ЧЕТИРИДНЕВНА ОНЛАЈН ОБУКА НА ТЕМА:САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ

Онлајн обукаСтопанската комора на Северна Македонија, на: 14.12.2023, 15.12.2023, 20.12.2023 и 22.12.2023, организира четвородневна обука на тема: „САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ“. Модулот Сајбер безбедност ги опфаќа главните вештини и знаења потребни за безбедно користење на ИКТ во секојдневните услови, дома и на работа. 
За поединци и организации, важно е да ја разберат добрата практика во одржување на безбедна мрежна врска, безбедно користење на интернетот и управување со податоци и информации. Овој модул опфаќа концепти околу безбедни информации и податоци, физичка безбедност, приватност и кражба на идентитет.
 Бидејќи податоците и информациите се вредни, имањето соодветно знаење, вештини и свест за нивно заштита е корисно во широк опсег на работни улоги. Модулот за сајбер безбедност им помага на работниците и работодавачите да ги заштитат овие клучни ресурси.

ПРОГРАМА:
1.Концепти за безбедност;                                        
1.1 Разлика помеѓу податоци и информации;                                
1.2 Поим сајбер криминал и хакирање;                                    
1.3 Препознавање на малициозни, случајни закани;                                
1.4 Закани од вонредни околности;                                    
1.5 Закани од користење на cloud computing;                                
1.6 Основни карактеристики на безбедност на информации;                            
1.7 Разбирање на причини за заштита на лични информации;                            
1.8 Разбирање на причина за заштита на информации за работното место на компјутери и уреди;            
1.9 Идентифицирање на за заеднички принципи за заштита на податоци/приватност;                
1.10 Разбирање на поимите: субјекти на податоци и контролори на податоци;                    
1.11 Разбирање на принципите за заштита на податоци, пприватност, задржување и контрола ;                
1.12 Разбирање на важноста од придржување кон упатставата и политиките за употреба на ИКТ ;    
1.13 Лична безбедност;                                            
1.14 Разбирање на поимот социјален инжинеринг;                                
1.15 Разбирањае на терминот идентитет и негови импликации;                            
1.16 Идентифицирање на методи на кражба на идентитетот;                            
1.17 Безбедност на датотеки;                                        
1.18 Разбирање на предности и ограничувања на шифрирање;                            
1.19 Авторизација и автентификација;                                    
2    Злонамерен софтвер;                                        
2.1  Малициозен софтвер и негови карактеристики;                                
2.2  Методи на заштита;                                            
2.3  Функционирање на антивирусен софтвер и негови ограничувања;                        
2.4  Разбирање на поимот карантин и ефект од ставање во карантин на заразни датотеки;                
2.5  Напад на малициозен софтвер, начини на дијагностицирање и решавање преку онлине ресурси;        
3    Мрежна безбедност;                                        
3.1  Дефинирање на поимот мрежа;                                    
3.2  Видови прежи;                                            
3.3  Поврзување на мрежи и импликации од поврзувањето;                            
3.4  Разбирање на улогата на мрежен администратор;                                
3.5  Разбирање на улогата на заштитен зид и негово користење;                            
3.6  Wireless Security-Безжична безбедност;                                    
3.7  Разбирање на кроситење на незаштитена безжична мрежа може да доведе до напади;                
3.8  Личен хотспот;                                            
4    Контрола на пристап;                                        
4.1  Идентификација на мерки за спречување на неовласте пристап до податоци;                    
4.2  Еднократна лозинка и нејзина типична употреба;                                
4.3  Разбирање на целта на мрежна сметка;                                    
4.4  Идентификација на вообичаените биометриски безбедносни техники ;        
4.5  Управување со лозинки;                                        
5    Безбедно користење на web;                                        
5.1  Поставки на прелистувач;                                        
5.2  Избор на соодветни поставки за овозможување автоматско пополнување на формулари;
5.3  Избор на соодветни поставки за оневозможување на пополнување формулари
5.4  Бришење на приватни податоци ор прелистувач;                                
5.5  Безбедно прелистувањеИдентифицирање на начини за да се потврди автентичност на веб локација;  
5.6  Разбирање на терминот фармирање;                                    
5.7  Разбирање на функцијата и видови софтвер за контрола на содржината;                    
6    Комуникации;                                            
6.1  Електронска пошта;                                            
6.2  Идентификација и карактеристики на фишинг;                                
6.3  Опасности од инфицирање на компјутер или уред со малициозен софтвер;                    
6.4  Редовно прегледување на поставките на сметката за социјално вмрежување;                    
6.5  VoIP и инстант пораки;                                        
6.6  Разбирање на безбедноста на инстант пораки;                                
6.7  Разбирање на терминот дозвола за апликација (Application permissions);                    
6.8  Мобилни апликации и мобилни уреди;                                    
7    Безбедно управување со податоци ;                                    
7.1  Изработка на резервна копија на податоците;                                
7.2  Безбедно бришење и уништување;                                    
     Дискусија и практични примери.                                    

Предавачи: 
- Проф.д-р Маријан Стевановски, редовен професор на Меѓународен Славјански Универзитет, Свети Николе и Битола и самостоен научен истражувач и
- Проф. м-р Кристина Стевановска Маневска, професор и експерт од областа на сајбер  
  безбедност.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
• Инструкции за приклучување на „онлајн“-обуката;
• Е-Сертификат за учество на обуката
• Работни материјали во електронска верзија.

МОЖНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ:
Кандидатите по завршување на едукацијата и проверка на знаење можат да се стекнат со  сертификат ICDL од Европска Унија кој е признаен како квалификација во над 155 држави во светот. Полагањето изнесува 50 евра во денарска противредност и вклучува индекс, тестирање и ICDL сертификат.

• Сите заинтересирани за учество на обуката можат да се пријават најдоцна до 12.12.2023.
 

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 05.12.2023
ИНТЕРНИ И ЕКСТЕРНИ ЗЛОУПОТРЕБИ - ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКРИВАЊЕ - 
Семинар, 06.12.2023
БЕЗБЕДНА РАБОТА НА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ – ПРЕВЕНЦИЈА, МЕРКИ, ПРЕПОРАКИ –
Семинар, 12.12.2023
МАКСИМИЗИРАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА: СТРАТЕГИИ И АЛАТКИ ЗА МЕРЕЊЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ ВО ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ
Семинар, 12.12.2023
Практичен курс за MS EXCEL (ОСНОВНО НИВО) - КЛУЧ ЗА УСПЕХ НА ВАШЕТО РАБОТЕЊЕ
Семинар, 13.12.2023
Практичен курс - водич за успешна продажба преку социјалните мрежи INSTAGRAM – КАКО АЛАТКА ЗА ПРОДАЖБА
Тренинг обука, 14.12.2023
ЧЕТИРИДНЕВНА ОНЛАЈН ОБУКА НА ТЕМА:САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ
Семинар, 14.12.2023
ПРОИЗВОДИ И МАТЕРИЈАЛИ ВО КОНТАКТ СО ХРАНА, ПОСТАПКА ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ, КАКО И ИЗМЕНИ ВО НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАВСТВО ВО ОДНОС НА ПОСТАПКАТА ЗА НИВНО ОДОБРУВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ
Конференција, 15.12.2023
Конференција и панел дискусија на тема: „Бизнис со цел“ - Како да ги водиш вработените во предизвикувачки времиња -Нови концепти на менаџмент-
Семинар, 20.12.2023
ОЗНАЧУВАЊЕ НА ХРАНАТА
Семинар, 20.12.2023
ДЕЛОВНА СТАТИСТИКА СО НАПРЕДЕН EXCEL
Семинар, 21.12.2023
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗАТВАРАЊЕ НА ДЕЛОВОДНИК, ПОДГОТОВКА НА ОВЛАСТУВАЊА ЗА РАБОТА ВО ПИСАРНИЦАТА ЗА НАРЕДНА ГОДИНА, ПОДГОТОВКА И СОБИРАЊЕ НА СПИСИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ ВО ПИСАРНИЦА СОГЛАСНО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА И НИВНО СКЛАДИРАЊЕ, СРЕДУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ ВО АРХИВА
Семинар, 22.12.2023
ЕДЕН ДЕН- ДВЕ ВЕШТИНИ:EXCEL И ВЕШТАЧКА ИНТЕЛЕГЕНЦИЈА