Семинар 06.12.2023 - 07.12.2023 МАКСИМИЗИРАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА: СТРАТЕГИИ И АЛАТКИ ЗА МЕРЕЊЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ ВО ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

„онлајн“-семинар 10:00 - 13:30 часотВо динамичниот свет на финансиските институции, потрагата по ефикасност и оптимални перформанси не престанува. Тоа не е само цел; тоа е основата на успехот. Во индустрија каде што секој добиен или изгубен процентен поен може да има значителни реперкусии, разбирањето, мерењето и оптимизирањето на финансиските перформанси веќе не е избор - тоа е императив. 

За таа цел Стопанската комора на Северна Македонија на 12 и 13 декември 2023 година организира обука на тема: „Максимизирање на ефикасноста: стратегии и алатки за мерење и подобрување на перформансите во финансиските институции“ која ќе Ве опреми со компетенции неопходни за да ја придвижите Вашата финансиска институција до врвот на успехот.

Обуката е прецизно дизајнирана со дводневна програма, при што во првиот ден фокусот ќе биде на мерењето на перформансите, ефикасноста и анализата на перформансите, додека вториот ден, ќе ја совладате водечката методологија за мерење на перформанси, анализата на обвиени податоци како и регресионата анализа за да ги идентификувате клучните двигатели на перформансите и ќе стекнете практични сознанија преку работа со реални податоци. Нашиот обучувач ќе ве води во примената на алатките осигурувајќи дека ќе се стекнете со солидно со знаење и алатки потребни за постигнување на ефикасност и успех. 

За кого е наменета обуката?
Обуката е од суштинско значење за секој кој е посветен на подобрување на перформансите во финансиските институции. Финансиските аналитичари ќе ја усовршат својата аналитичка моќ, додека аналитичарите на перформанси ќе добијат сознанија за најсовремени техники за мерење на перформансите. Менаџерите на ризик ќе откријат стратешки пристапи за ублажување на ризиците и подобрување на перформансите, додека оперативните менаџери ќе научат да ги рационализираат операциите за максимална ефикасност. Директорите во финансиските институции ќе стекнат знаење за моќни алатки за да донесуваат одлуки базирани на податоци. Обуката е особено значајна и за менаџерите на филијали, експозитури и финансиски консултанти кои се посветени да го водат финансискиот успех преку анализата на податоци.


Придобивки од обуката:

Клучните компетенции од обуката се:

1)    Сеопфатно мерење на перформансите: совладување на мерењето на финансиските перформанси во различни димензии.    

2)    Оптимизација на ефикасност: стекнување на знаење за одредување и подобрување на ефикасноста во финансиските операции.    

3)    Напредна анализа на перформансите: стекнување на вештини во анализата и интерпретацијата на финансиските податоци за активни сознанија.  

4)    Анализа на обвиени податоци (DEA): стекнување на знаење за примена на модели на DEA насочени кон подобрувања на перформансите.    

5)    Регресиона анализа за утврдување на двигатели на перформанси: стекнување знаење како да ја користите регресионата анализа за да ги идентификувате факторите што ги поттикнуваат финансиските перформанси.    

6)    Практични примери од реалниот свет: примена на научените концепти на податоци и сценарија од реалниот свет за практично искуство.

Овие компетенции колективно обезбедуваат сеопфатен пакет со алатки за учесниците да ги мерат, анализираат и подобрат финансиските перформанси во нивните институции.


ПРОГРАМА

Дводневната програма е дизајнирана да обезбеди структурирано и сеопфатно искуство за учење, покривајќи ги основните концепти за мерење на перформансите во рамки на првиот ден и изучување на современи техники и анализи, вториот ден.

Ден 1: Максимизирање на ефикасноста преку анализа на перформансите

Сесија 1: Мерење на перформансите и ефикасноста

•    Мерење на перформанси
•    Клучни индикатори за перформанси
•    Мерење на ефикасност
•    Студии на случај и практични примери

Сесија 2: Анализа на перформанси и искористување на потенцијалот на податоците

•    Искористување на потенцијалот на податоци за анализа на перформансите
•    Напредни техники за визуелизација на податоци
•    Толкување на финансиски податоци за сознанија
•    Практични вежби на реални податоци

Ден 2: Подобрување на перформансите со примена на современи техники

Сесија 1: Анализа на обвиени податоци (DEA) 

•    Разбирање на методологијата DEA
•    Апликации на DEA во финансиски институции
•    Идентификување на таргети за подобрување на перформанси
•    Примена на DEA на реални податоци

Сесија 2: Регресиона анализа и интерактивна дискусија

•    Регресиона анализа за двигатели на перформансите
•    Определување што влијае на финансиските перформанси
•    Студии на случај од реалниот свет
•    Интерактивна дискусија со прашања и одговори

НАПОМЕНА:
За обуката потребно е да инсталираат следниве софтвери:
1)    Power BI Desktop, достапен бесплатно на следниов линк: https://powerbi.microsoft.com/en-us/desktop/
2)    MaxDEA Lite, the free version of MaxDEA X, достапен на следниов линк: http://maxdea.com/Download.htm

Предавач:
Д-р Виолета Цветкоска
е редовен професор на Економскиот факултет – Скопје при УКИМ и визитинг професор е на БИМТЕХ во Индија. Таа е глобален експерт за аналитика, бизнис моделирање и мерење на перформанси и советува менаџери во донесување на подобри одлуки преку трансфмирање на податоците во вредни сознанија. Има голема „архива“ на меѓународно искуство и стекнати признанија и награди од водечките меѓународни здруженија во нејзината област. На извонреден начин го пренесува своето знаење за клучните вештини на 21-от век (бизнис интелигенција, бизнис аналитика, наука за податоци, вештачка интелигенција, машинско учење, моделирање) со цел да им помогне на организациите да имаат обучени професионалци за податоци за да можат да ги подобрат своите перформанси и да остварат конкурентска предност.


За сите учесници на обуката ќе биде обезбедено:    
•    упатства за приклучување на „онлајн“-обуката
•    материјали во електронска верзија и
•    сертификат за учество на обуката.       

Сите заинтересирани за учество  да се пријават најдоцна до 07.12.2023 година.

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Михајло Донев
++ 389 2 3244067

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 20.05.2024
„МОТИВАЦИЈА И ЗАДРЖУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ – КАКО СО Gen Z?”
Семинар, 21.05.2024
“ФИНАНСИСКО МОДЕЛИРАЊЕ И СЦЕНАРИО АНАЛИЗА СО ПРИМЕНА НА ЕКСЕЛ”
Семинар, 28.05.2024
ПРИМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ ПРИ ЗАВЕДУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА ГОДИШЕН ОДМОР, РЕШЕНИЈА ЗА ГОДИШНИ ОДМОРИ И РЕШЕНИЈА ЗА ПРОПОРЦИОНАЛЕН ДЕЛ ОД ГОДИШНИОТ ОДМОР ПРЕКУ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ, ИСКУСТВА И СЛУЧАИ ОД ПРАКСА
Семинар, 29.05.2024
Еднодневна онлајн работилница на тема: ВО КОИ СИТУАЦИИ ГОДИШНИОТ ОДМОР СЕ ДОИСКОРИСТУВА ДО 30-ТИ ЈУНИ? ОД КОГА ЗАПОЧНУВА ДА ТЕЧЕ НОВИОТ ОДМОР? КОГА СЕ ПРЕСМЕТУВА ПРОПОРЦИОНАЛЕН ДЕЛ ОД ОДМОР? ДАЛИ РАБОТОДАВАЧОТ ТРЕБА ДА ИСПЛАТИ НАДОМЕСТОК
Семинар, 04.06.2024
„СКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОДАЖНИ ПРЕГОВОРИ И НИВНА РЕАЛИЗАЦИЈА“
Семинар, 11.06.2024
Специјалистички еднодневен семинар: АКВИЗАЦИЈА НА НОВИ КЛИЕНТИ - СТЕКНУВАЊЕТО НА НОВИ ПОТРОШУВАЧИ КАКО КЛУЧНА МОЖНОСТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДУКТИВНОСТА -
Семинар, 11.06.2024
САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ - ТРАНЗИЦИЈА ОД  ISO/IEC 27001:2013 на ISO/IEC 27001:2022
Брокерски настан, 12.06.2024
Деловни средби со физичко присуство „Овозможување на напредок: Индустрија 4.0 во Западен Балкан-12-13 јуни 2024 година, Нови Сад, Р.Србија
Конференција, 13.06.2024
Конференција и деловни средби: Продлабочување на економската соработка меѓу Грција и Северна Македонија
Брокерски настан, 18.06.2024
Покана за учество на брокерски настан “Tech4SmartCitie” - https://tech4smartcities-2024.b2match.io/ на 18 јуни 2024 година, Брисел, со физичко присуство - Enterprise Europe Network
Семинар, 18.06.2024
КАКО ДА КРЕИРАТЕ РАЗЛИЧНИ CONTENT ФОРМАТИ ЗА ВАШИТЕ УСЛУГИ?