Семинар 12.12.2023 - 13.12.2023 МАКСИМИЗИРАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА: СТРАТЕГИИ И АЛАТКИ ЗА МЕРЕЊЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ ВО ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

„онлајн“-семинар 10:00 - 13:30 часотВо динамичниот свет на финансиските институции, потрагата по ефикасност и оптимални перформанси не престанува. Тоа не е само цел; тоа е основата на успехот. Во индустрија каде што секој добиен или изгубен процентен поен може да има значителни реперкусии, разбирањето, мерењето и оптимизирањето на финансиските перформанси веќе не е избор - тоа е императив. 

За таа цел Стопанската комора на Северна Македонија на 12 и 13 декември 2023 година организира обука на тема: „Максимизирање на ефикасноста: стратегии и алатки за мерење и подобрување на перформансите во финансиските институции“ која ќе Ве опреми со компетенции неопходни за да ја придвижите Вашата финансиска институција до врвот на успехот.

Обуката е прецизно дизајнирана со дводневна програма, при што во првиот ден фокусот ќе биде на мерењето на перформансите, ефикасноста и анализата на перформансите, додека вториот ден, ќе ја совладате водечката методологија за мерење на перформанси, анализата на обвиени податоци како и регресионата анализа за да ги идентификувате клучните двигатели на перформансите и ќе стекнете практични сознанија преку работа со реални податоци. Нашиот обучувач ќе ве води во примената на алатките осигурувајќи дека ќе се стекнете со солидно со знаење и алатки потребни за постигнување на ефикасност и успех. 

За кого е наменета обуката?
Обуката е од суштинско значење за секој кој е посветен на подобрување на перформансите во финансиските институции. Финансиските аналитичари ќе ја усовршат својата аналитичка моќ, додека аналитичарите на перформанси ќе добијат сознанија за најсовремени техники за мерење на перформансите. Менаџерите на ризик ќе откријат стратешки пристапи за ублажување на ризиците и подобрување на перформансите, додека оперативните менаџери ќе научат да ги рационализираат операциите за максимална ефикасност. Директорите во финансиските институции ќе стекнат знаење за моќни алатки за да донесуваат одлуки базирани на податоци. Обуката е особено значајна и за менаџерите на филијали, експозитури и финансиски консултанти кои се посветени да го водат финансискиот успех преку анализата на податоци.


Придобивки од обуката:

Клучните компетенции од обуката се:

1)    Сеопфатно мерење на перформансите: совладување на мерењето на финансиските перформанси во различни димензии.    

2)    Оптимизација на ефикасност: стекнување на знаење за одредување и подобрување на ефикасноста во финансиските операции.    

3)    Напредна анализа на перформансите: стекнување на вештини во анализата и интерпретацијата на финансиските податоци за активни сознанија.  

4)    Анализа на обвиени податоци (DEA): стекнување на знаење за примена на модели на DEA насочени кон подобрувања на перформансите.    

5)    Регресиона анализа за утврдување на двигатели на перформанси: стекнување знаење како да ја користите регресионата анализа за да ги идентификувате факторите што ги поттикнуваат финансиските перформанси.    

6)    Практични примери од реалниот свет: примена на научените концепти на податоци и сценарија од реалниот свет за практично искуство.

Овие компетенции колективно обезбедуваат сеопфатен пакет со алатки за учесниците да ги мерат, анализираат и подобрат финансиските перформанси во нивните институции.


ПРОГРАМА

Дводневната програма е дизајнирана да обезбеди структурирано и сеопфатно искуство за учење, покривајќи ги основните концепти за мерење на перформансите во рамки на првиот ден и изучување на современи техники и анализи, вториот ден.

Ден 1: Максимизирање на ефикасноста преку анализа на перформансите

Сесија 1: Мерење на перформансите и ефикасноста

•    Мерење на перформанси
•    Клучни индикатори за перформанси
•    Мерење на ефикасност
•    Студии на случај и практични примери

Сесија 2: Анализа на перформанси и искористување на потенцијалот на податоците

•    Искористување на потенцијалот на податоци за анализа на перформансите
•    Напредни техники за визуелизација на податоци
•    Толкување на финансиски податоци за сознанија
•    Практични вежби на реални податоци

Ден 2: Подобрување на перформансите со примена на современи техники

Сесија 1: Анализа на обвиени податоци (DEA) 

•    Разбирање на методологијата DEA
•    Апликации на DEA во финансиски институции
•    Идентификување на таргети за подобрување на перформанси
•    Примена на DEA на реални податоци

Сесија 2: Регресиона анализа и интерактивна дискусија

•    Регресиона анализа за двигатели на перформансите
•    Определување што влијае на финансиските перформанси
•    Студии на случај од реалниот свет
•    Интерактивна дискусија со прашања и одговори

НАПОМЕНА:
За обуката потребно е да инсталираат следниве софтвери:
1)    Power BI Desktop, достапен бесплатно на следниов линк: https://powerbi.microsoft.com/en-us/desktop/
2)    MaxDEA Lite, the free version of MaxDEA X, достапен на следниов линк: http://maxdea.com/Download.htm

Предавач:
Д-р Виолета Цветкоска
е редовен професор на Економскиот факултет – Скопје при УКИМ и визитинг професор е на БИМТЕХ во Индија. Таа е глобален експерт за аналитика, бизнис моделирање и мерење на перформанси и советува менаџери во донесување на подобри одлуки преку трансфмирање на податоците во вредни сознанија. Има голема „архива“ на меѓународно искуство и стекнати признанија и награди од водечките меѓународни здруженија во нејзината област. На извонреден начин го пренесува своето знаење за клучните вештини на 21-от век (бизнис интелигенција, бизнис аналитика, наука за податоци, вештачка интелигенција, машинско учење, моделирање) со цел да им помогне на организациите да имаат обучени професионалци за податоци за да можат да ги подобрат своите перформанси и да остварат конкурентска предност.


За сите учесници на обуката ќе биде обезбедено:    
•    упатства за приклучување на „онлајн“-обуката
•    материјали во електронска верзија и
•    сертификат за учество на обуката.       

Сите заинтересирани за учество  да се пријават најдоцна до 07.12.2023 година.

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Михајло Донев
++ 389 2 3244067

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 05.12.2023
ИНТЕРНИ И ЕКСТЕРНИ ЗЛОУПОТРЕБИ - ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКРИВАЊЕ - 
Семинар, 06.12.2023
БЕЗБЕДНА РАБОТА НА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ – ПРЕВЕНЦИЈА, МЕРКИ, ПРЕПОРАКИ –
Семинар, 12.12.2023
МАКСИМИЗИРАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА: СТРАТЕГИИ И АЛАТКИ ЗА МЕРЕЊЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ ВО ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ
Семинар, 12.12.2023
Практичен курс за MS EXCEL (ОСНОВНО НИВО) - КЛУЧ ЗА УСПЕХ НА ВАШЕТО РАБОТЕЊЕ
Семинар, 13.12.2023
Практичен курс - водич за успешна продажба преку социјалните мрежи INSTAGRAM – КАКО АЛАТКА ЗА ПРОДАЖБА
Тренинг обука, 14.12.2023
ЧЕТИРИДНЕВНА ОНЛАЈН ОБУКА НА ТЕМА:САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ
Семинар, 14.12.2023
ПРОИЗВОДИ И МАТЕРИЈАЛИ ВО КОНТАКТ СО ХРАНА, ПОСТАПКА ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ, КАКО И ИЗМЕНИ ВО НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАВСТВО ВО ОДНОС НА ПОСТАПКАТА ЗА НИВНО ОДОБРУВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ
Конференција, 15.12.2023
Конференција и панел дискусија на тема: „Бизнис со цел“ - Како да ги водиш вработените во предизвикувачки времиња -Нови концепти на менаџмент-
Семинар, 20.12.2023
ОЗНАЧУВАЊЕ НА ХРАНАТА
Семинар, 20.12.2023
ДЕЛОВНА СТАТИСТИКА СО НАПРЕДЕН EXCEL
Семинар, 21.12.2023
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗАТВАРАЊЕ НА ДЕЛОВОДНИК, ПОДГОТОВКА НА ОВЛАСТУВАЊА ЗА РАБОТА ВО ПИСАРНИЦАТА ЗА НАРЕДНА ГОДИНА, ПОДГОТОВКА И СОБИРАЊЕ НА СПИСИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ ВО ПИСАРНИЦА СОГЛАСНО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА И НИВНО СКЛАДИРАЊЕ, СРЕДУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ ВО АРХИВА
Семинар, 22.12.2023
ЕДЕН ДЕН- ДВЕ ВЕШТИНИ:EXCEL И ВЕШТАЧКА ИНТЕЛЕГЕНЦИЈА