Семинар 12.12.2023 - 22.12.2023 Практичен курс за MS EXCEL (ОСНОВНО НИВО) - КЛУЧ ЗА УСПЕХ НА ВАШЕТО РАБОТЕЊЕ

сала 1 на 5-ти кат, Стопанска комора,MS EXCEL  е алатка која успешно се применува во сите индустрии. Се користи за табеларно организирање на податоците, кои потоа лесно се обработуваат и анализираат за да се креираат извештаи врз основа на кои компаниите донесуваат различни деловни одлуки. Оттука е и важноста во секоја компанија да се користат MS EXCEL алатките и вработените наместо рачно да внесуваат податоци, да научат тоа да го прават на полесен и професионален начин и да ја избегнат можноста од несакани грешки.

Курсот е прилагоден за основно ниво каде низ практични примери и самостојно работење ќе ги совладате и ќе научите да ги  применувате основните excel функции, како што се работа со формули и функции, создавање на табели и листи, работа со податоци и напредни алатки за поефикасно работење.

По завршувањето на курсот за MS Excel, ќе се стекнете со практично знаење применливо во пракса, ќе ви помогне во автоматизирањето на работата, брзо и точно процесирање на податоците, создавање на прецезни информативни табели и листи, како и решавање на комплексни пресметки.

ПРОГРАМА

Практичен курс за MS EXCEL (ОСНОВНО НИВО) - КЛУЧ ЗА УСПЕХ НА ВАШЕТО РАБОТЕЊЕ

Модул 1  – БАЗИЧНИ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НА РАБОТНИОТ ЛИСТ (BASIC SPREADSHEET TASKS)
12 декември 2023 - 10:00-11:20 часот

•    Moving to the Top of the Sheet
•    Using End-Arrow Key Combinations
•    Splitting the Screen
•    Selecting a Range
•    Selecting Multiple Ranges
•    Copying and Pasting
•    Copying and Pasting with the Special/Values Option
•    Moving (Cutting and Pasting)
•    Absolute/Relative References
•    Showing Formulas in R1C1 Notation
•    Inserting and Deleting Rows or Columns
•    Filling a Series
•    Summation Button
•    Transposing a Range
•    Range Names
•    Excel Tables
•    Tips & Tricks    

Модул 2 – ОСНОВНИ ЕКСЕЛ ФУНКЦИИ (Basic Excel Functions)
15 декември 2023 - 10:00-13:00 часот

•    SUM Function
•    COUNT, COUNTA Functions
•    AVERAGE Function
•    MAX, MIN Functions
•    SUMPRODUCT Function
•    IF Function
•    VLOOKUP, HLOOKUP Functions
•    Paste Function (fx) Button
•    Data Tables
•    IF, IF AND, IF OR functions

Модул 3 – ПРАВИЛА И ФИЛТРИ
19 декември 2023 - 10:00-13:00 часот

•    Data filters
•    Text filters
•    Number filters
•    Date filters
•    Advanced filters
•    Conditional Formatting
•    Advanced CF techniques   

Модул 4 – ПРАВИЛА И ФИЛТРИ
22 декември 2023 - 10:00-13:00 часот

•    Создавање на графикони и worksheet-ови
•    Pivot tables and Dashboards
•    Форматирање на графикони
•    Користење на Slicers
•    Користење на Time Line
•    Show details
•    Show report filters
•    Replace blank cells
•    Show items with no data
•    Group text fields
•    Allow multiple filters
•    Custom list creation
•    Calculation fields
•    Running Totals
•    Custom formatting
•    Shortcuts (кратенки)
•    Charts (графикони)
•    Tips & tricks (трикови)

 

Предавач на курсот:
Проф.д-р Зоран Ивановски, редовен професор на Eкономскиот факултет при Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, реномиран регионален стручњак од областа на финансискиот менаџмент и предавач со долгогодишно искуство во земјата и странство. Во својата долгогодишна универзитетска кариера бил на раководни факултетски и универзитетски позиции како Ректор на Европскиот универзитет – Република Македонија, Проректор на Европскиот универзитет – Република Македонија и Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, декан на Економски факултет при Европскиот универзитет – Република Македонија, визитинг професор на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, Универзитетот “Свети Апостол Павле“ во Охрид и на Економскиот факултет на Универзитетот во Валенсија, Шпанија. Покрај универзитетската кариера предава на обуките за брокери и за инвестициски советници организирани од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија. Успешно раководи со првата бизнис клиника во нашата земја “Business Clinic DB”. Повеќе од 20 години реализира обуки за бизнис секторот во земјата и во странство. Автор е на голем број универзитетски учебници и научни трудови објавени во списанија индексирани во реномирани бази на податоци.

Котизацијата за курсот по учесник изнесува  изнесува 11.800 денари (10.000 ден. + 18% ДДВ).
Доколку се пријават повеќе од четири учесника од иста компанија цената на котизација изнесува 10.620 денари (9.000 ден. + 18% ДДВ).
Котизацијата се плаќа по добиена про-фактура или фактура електронски на маил од страна на Стопанската комора на Северна Македонија.
По завршувањето на курсот, учесниците ќе добијат сертификат за успешно учество, како и материјал кој ќе ви биде предходно доставен на маил од одржаните предавањата.
Курсот ќе се реализира во Стопанската комора на Северна Македонија, сала 1 на 5-ти кат од 10:00 до 13:00 часот на 12.12.2023, 15.12.2023, 19.12.2023 и 22.12.2023 година.  
Групата е ограничена на максимум 20 учесници и пријавувањето е до 4.12.2023 година.
Пријавувањето за семинарот е со доставена пријава од Ваша страна на маил во Стопанската комора.

 

Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Стопанска комора на Северна Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 05.12.2023
ИНТЕРНИ И ЕКСТЕРНИ ЗЛОУПОТРЕБИ - ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКРИВАЊЕ - 
Семинар, 06.12.2023
БЕЗБЕДНА РАБОТА НА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ – ПРЕВЕНЦИЈА, МЕРКИ, ПРЕПОРАКИ –
Семинар, 12.12.2023
МАКСИМИЗИРАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА: СТРАТЕГИИ И АЛАТКИ ЗА МЕРЕЊЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ ВО ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ
Семинар, 12.12.2023
Практичен курс за MS EXCEL (ОСНОВНО НИВО) - КЛУЧ ЗА УСПЕХ НА ВАШЕТО РАБОТЕЊЕ
Семинар, 13.12.2023
Практичен курс - водич за успешна продажба преку социјалните мрежи INSTAGRAM – КАКО АЛАТКА ЗА ПРОДАЖБА
Тренинг обука, 14.12.2023
ЧЕТИРИДНЕВНА ОНЛАЈН ОБУКА НА ТЕМА:САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ
Семинар, 14.12.2023
ПРОИЗВОДИ И МАТЕРИЈАЛИ ВО КОНТАКТ СО ХРАНА, ПОСТАПКА ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ, КАКО И ИЗМЕНИ ВО НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАВСТВО ВО ОДНОС НА ПОСТАПКАТА ЗА НИВНО ОДОБРУВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ
Конференција, 15.12.2023
Конференција и панел дискусија на тема: „Бизнис со цел“ - Како да ги водиш вработените во предизвикувачки времиња -Нови концепти на менаџмент-
Семинар, 20.12.2023
ОЗНАЧУВАЊЕ НА ХРАНАТА
Семинар, 20.12.2023
ДЕЛОВНА СТАТИСТИКА СО НАПРЕДЕН EXCEL
Семинар, 21.12.2023
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗАТВАРАЊЕ НА ДЕЛОВОДНИК, ПОДГОТОВКА НА ОВЛАСТУВАЊА ЗА РАБОТА ВО ПИСАРНИЦАТА ЗА НАРЕДНА ГОДИНА, ПОДГОТОВКА И СОБИРАЊЕ НА СПИСИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ ВО ПИСАРНИЦА СОГЛАСНО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА И НИВНО СКЛАДИРАЊЕ, СРЕДУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ ВО АРХИВА
Семинар, 22.12.2023
ЕДЕН ДЕН- ДВЕ ВЕШТИНИ:EXCEL И ВЕШТАЧКА ИНТЕЛЕГЕНЦИЈА