СИЛВЕР ПОКРОВИТЕЛСТВО
25.08.2022
👁 Прочитано: 94398

 * Силвер покровителство


"ТОЧНА, НАВРЕМЕНА, БРЗА, КВАЛИТЕТНА ИНФОРМАЦИЈА, УСЛУГА И ЛОГИСТИКА – КЛУЧ ЗА МОЌЕН И ОДРЖЛИВ БИЗНИС"

Стопанската комора на Македонија, во стратегијата за помош и поддршка на развојот на своите компании/членки, изврши проширување на асортиманот на своите услуги кои се креирани од стручни коморски експерти, слично како и во другите комори со доброволно членство во развиените западноевропски земји, отпочнувајќи со понудата на пакет на услуги кои веќе неколку години ги практикува како активност или едноставно препознатливи како Проектите: ПОКРОВИТЕЛСТВА НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Целта на овој проект е понуда на членките во пакет, на повеќе видови на услуги кои би ги користеле континуирано во подолг временски период и истовремено ставајќи им ја на располагање на коморските членки расположивата кадровска и техничка инфраструктура на Комората за развој и унапредување на нивниот бизнис.

За таа цел, Стопанската комора на Македонија одејќи во чекор со светските економски промени 2014 година, изврши проширување како во квалитет така и во квантитет на услугите содржани во покровителството, со цел амортизирање на негативните влијанија врз бизнисот како последици наметнати од истите.
Сето тоа резултираше со влез на нови компании во семејството Покровители на Стопанската комора на Македонија кои го пронајдоа својот бизнис интерес како и вклучување во активностите на комората кои се насочени кон подобрување на бизнис климата во стопанството на Република Македонија .

БИДЕТЕ ЕДИНСТВЕНИ, ПРЕПОЗНАТЛИВИ, УНИКАТНИ И СЕКОГАШ ЧЕКОР ПРЕД ДРУГИТЕ !!!СОКОТАБ ДООЕЛ
-

АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА
Откуп и преработка на суров тутун во лист

СВИССЛИОН


КОЛЕНКО
COLENCO е консултант што ви треба за проекти од областа на пренос и дистрибуција, топлинска енергија, обновливи извори на енергија, хидроенергетика, вода и канализација, енергетска ефикасност и инфраструктурни проекти. Можеме да ви обезбедиме поддршка во која било фаза од развојот и имплементацијата на проектот. Нашиот тим од експерти има големо искуство и знаење за енергетските и инфраструктурните услови во регионот и е во состојба да го поддржи секое барање што го имате.

Контакт лице: Валентина Цветковска
Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување
Телефон: ++ 389 2 3244063
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: valentina@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015