Центар за едукација и развој на човечки ресурси
08.07.2020
👁 Прочитано: 36417


Во Комората  активно функционира „Центарот за едукација и развој на човечки ресурси", којшто препознавајќи ја потребата на компаниите од дополнителна едукација, организира низа едукативни настани, семинари, обуки, презентации, советувања и работилници се со цел да го подигне нивото на свест кај носителите на стопанството во нашата земја за професионално обучени кадри.

Центарот за едукација го поттикнува претприемачкиот дух, конкурентноста и професионалноста во бизнис секторот, придонесува постоечките компании да се развиваат во духот на европските трендови во рамките на стопанското работење, што пак директно се рефлектира на економијата во целина и придонесува нашата земја преку бизнис секторот да биде рамноправен член  на  европското економско работење и конкурентност.

За таа цел, Ве покануваме континуирано да ги следите нашите едукативни настани и активно да завземете учество на истите, се со цел заеднички да напредуваме, бидејќи тоа е највозбудливиот дел од нашето секојдневие.


Центар за едукација и развој на човечки ресурси
08.07.2020
👁 Прочитано: 1801


Во Комората  активно функционира „Центарот за едукација и развој на човечки ресурси", којшто препознавајќи ја потребата на компаниите од дополнителна едукација, организира низа едукативни настани, семинари, обуки, презентации, советувања и работилници се со цел да го подигне нивото на свест кај носителите на стопанството во нашата земја за професионално обучени кадри.

Центарот за едукација го поттикнува претприемачкиот дух, конкурентноста и професионалноста во бизнис секторот, придонесува постоечките компании да се развиваат во духот на европските трендови во рамките на стопанското работење, што пак директно се рефлектира на економијата во целина и придонесува нашата земја преку бизнис секторот да биде рамноправен член  на  европското економско работење и конкурентност.

За таа цел, Ве покануваме континуирано да ги следите нашите едукативни настани и активно да завземете учество на истите, се со цел заеднички да напредуваме, бидејќи тоа е највозбудливиот дел од нашето секојдневие.ИДНИ ЕДУКАТИВНИ НАСТАНИ
Семинар, 09.10.2023
СОЗДАВАЊЕ МОДЕЛ ЗА СЕГМЕНТАЦИЈА НА КЛИЕНТИТЕ СО КОРИСТЕЊЕ НА PYTHON И МАШИНСКО УЧЕЊЕ

Разбирањето на потребите на клиентите и приспособувањето на маркетинг стратегиите на нивните специфични, уникатни потреби и преференции повеќе не е само конкурентна предност, туку неопходност. Во време кога податоците ни се достапни потребно е да ги искористиме на најдобар мож ...

Семинар, 17.10.2023
ДОНЕСУВАЊЕ СТРАТЕГИСКИ ОДЛУКИ ВО МАРКЕТИНГОТ:  ОБУКА ЗА АНАЛИТИКА ЗА УСПЕХ 

Во денешниот свет управуван од податоци, способноста да се искористи целосниот потенцијал на аналитиката не е само предност, тоа е неопходност. Систематизираното управување со податоци, може да биде особено значајно при носењето на деловните одлуки к ...

Семинар, 18.10.2023
НАПРЕДЕН ЕКСЕЛ ЗА РАБОТА СО ГРАФИКОНИ, СОРТИРАЊЕ, РЕВИДИРАЊЕ И ЗАШТИТА НА РАБОТНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Напредниот Ексел овозможува високо професионално графичко прикажување на податоците од кои јасно се гледаат резултатите од работењето на компаниите, движењето на сериите, трендовите и сл. со што анализта на податоците станува лесна и прегледна. 
Графиконите се најчесто ...

Семинар, 19.10.2023
Еднодневен семинар на тема:„СТРЕС И АНКСИОЗНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО - ПРИЧИНИ, МАНИФЕСТАЦИЈА, ПОСЛЕДИЦИ И ТЕХНИКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ“

Стресот и анксиозноста се неизбежени психолошки појави во работната средина. Добрата вест е дека стресот не е она што ни се случува, туку нашата реакција на она што ни се случува. Ова значи дека стресот и анксиозноста може да се превенираат, препознаат и контролираат. 
...

Семинар, 25.10.2023
Напредни Ексел функции за анализа на податоците-- Правила, логички функции, IF, AND & OR функции, LOOKUP и консолидација -

Напредните алатки на Ексел, како што се работа со правила, логички функции, IF, AND и OR функции, INDEX и MATCH функции, DATE функции, LOOKUP функции, DATABASE функции, работа со апсолутни и релативни референци, консолидација на податоците спаѓаат во најважните и најчесто кори ...

Семинар, 26.10.2023
УПРАВУВАЊЕ СО ЛОГИСТКА, ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ

Стопанската комора на Северна Македонија на 26 октомври 2023 година организира специјалистички еднодневен „он-лајн“ семинар на тема: УПРАВУВАЊЕ СО ЛОГИСТКА, ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ. 
Менаџерот за логистика е задолжен за организ ...

Семинар, 27.10.2023
УПРАВУВАЊЕ СО ЗАМИНУВАЊА И ОТСУСТВА НА ВРАБОТЕНИТЕ(FLUCTUATION & ABSENCE MANAGEMENT)

Целта на оваа обука е да го прикаже влијанието кое високите стапки на флуктуација и апсентизам го имаат врз успешноста и одржливоста на компаниите, како и да даде знаење и насоки за ефикасно управување со истите со цел намалување на овие ефекти. 
Наменет е за професиона ...

Семинар, 31.10.2023
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЗАКОНСКИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗГРАДБАТА НА ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРАНИ

 Можностите за инвестирање во обновливи извори на енергија се од ден на ден се повеќе  препознаени од инвеститорите. Во текот на годините се согледани од страна на креаторите на правите и законските рамки одредени потешкотии кои го отежнуваат процесот на изградба на електрана ...

Семинар, 31.10.2023
ПРИМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВРЗ ОСНОВА НА АНАЛИЗА НА РИЗИК

Семинарот од областа на заштита на личните податоци ке се одржува со физичко присуство и има за цел да опфати актуелни теми од најсуштинскиот акт-Правилникот за безбедност на обработката на лични податоци и новини од Законот за заштита на личните податоци: 


1 ...

Контакт лице: М-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
Телефон: ++ 389 2 3244074
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: beti@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015