Центар за едукација и развој на човечки ресурси
08.07.2020
👁 Прочитано: 27500


Во Комората  активно функционира „Центарот за едукација и развој на човечки ресурси", којшто препознавајќи ја потребата на компаниите од дополнителна едукација, организира низа едукативни настани, семинари, обуки, презентации, советувања и работилници се со цел да го подигне нивото на свест кај носителите на стопанството во нашата земја за професионално обучени кадри.

Центарот за едукација го поттикнува претприемачкиот дух, конкурентноста и професионалноста во бизнис секторот, придонесува постоечките компании да се развиваат во духот на европските трендови во рамките на стопанското работење, што пак директно се рефлектира на економијата во целина и придонесува нашата земја преку бизнис секторот да биде рамноправен член  на  европското економско работење и конкурентност.

За таа цел, Ве покануваме континуирано да ги следите нашите едукативни настани и активно да завземете учество на истите, се со цел заеднички да напредуваме, бидејќи тоа е највозбудливиот дел од нашето секојдневие.


Центар за едукација и развој на човечки ресурси
08.07.2020
👁 Прочитано: 135


Во Комората  активно функционира „Центарот за едукација и развој на човечки ресурси", којшто препознавајќи ја потребата на компаниите од дополнителна едукација, организира низа едукативни настани, семинари, обуки, презентации, советувања и работилници се со цел да го подигне нивото на свест кај носителите на стопанството во нашата земја за професионално обучени кадри.

Центарот за едукација го поттикнува претприемачкиот дух, конкурентноста и професионалноста во бизнис секторот, придонесува постоечките компании да се развиваат во духот на европските трендови во рамките на стопанското работење, што пак директно се рефлектира на економијата во целина и придонесува нашата земја преку бизнис секторот да биде рамноправен член  на  европското економско работење и конкурентност.

За таа цел, Ве покануваме континуирано да ги следите нашите едукативни настани и активно да завземете учество на истите, се со цел заеднички да напредуваме, бидејќи тоа е највозбудливиот дел од нашето секојдневие.ИДНИ ЕДУКАТИВНИ НАСТАНИ
Семинар, 07.10.2021
ЕФЕКТИВНА ЈАВНА КОМУНИКАЦИЈА (Jавен говор, пресс конференции, презентациски вештини и интервјуa


Стопанската комора на Северна Македонија, на 7 октомври 2021 година, организира еднодневен семинар на тема: ЕФЕКТИВНА ЈАВНА КОМУНИКАЦИЈА (Jавен говор, пресс конференции, презентациски вештини и интервјуa).
Целта на семинарот: 
Целта на се ...

Семинар, 13.10.2021
НАПРЕДЕН ЕКСЕЛ ЗА POWER PIVOT ЗА АНАЛИЗА И ОБРАБОТКА НА ГОЛЕМИ СЕРИИ НА ПОДАТОЦИ ОД ПОВЕЌЕ БАЗИ

Пивот табелите во Ексел спаѓаат во најважните алатки во деловното планирање, микроекономската анализа и носењето на одлуки. Сепак, обичните пивоти можат да работат со една база, додека во реалниот свет се случува потреба да се користат повеќе бази на податоци. 
Со корис ...

Семинар, 14.10.2021
ОСНОВИ НА CONTENT MARKETING И КАКО ДА ГО ИСКОРИСТИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА ВАШИОТ БИЗНИС

Content Marketing е функционална област од дигиталниот маркетинг, која им овозможува на организациите да креираат и споделуваат дигитални содржини кои ќе ја привлечат нивната идеална публика. Создавањето content е моќен дел од стратегијата на една компанија, а овозможува креир ...

Семинар, 15.10.2021
КУПУВАЧКА МИСИЈА И ПОСЕТА НА САЕМОТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЗА ДИЗАЈН „BUILD EXPO GREECE“

Стопанската комора на Северна Македонија ве поканува да учествувате на претстојната купувачка мисија и посета на саемската манифестација „Build Expo Greece“

Семинар, 18.10.2021
КОРИСТИ НА ВРАБОТЕНИ СОГЛАСНО МСС 19 - Плати, јубилејни награди, отпремнини за пензија, испратнини за технолошки вишок и други надоместоци -

Овој семинар пред се, има за цел да го опфати работењето со вработените и нивните користи согласно Меѓународниот сметководствен стандард 19 во делот на плати, јубилејни награди, отпремнини за пензија, испратнини за технолошки вишок и други надоместоци.Секој учесник ќе се сретн ...

Семинар, 19.10.2021
„Онлајн“ еднодневен семинар:ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА - НАЧИН КАКО НАЈДОБРО ДА ГО ЗАШТИТИТЕ ВАШИОТ БИЗНИС


Утврдено е дека еден пожар може да се појави намерно или од невнимание што го предизвикал човекот или како резултат на одредени биолошки, физички, хемиски процеси и при тоа да дојде до материјални штети од големи размери како и загрозување на човечките животи.
М ...

Семинар, 20.10.2021
ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ОДНЕСУВАЊЕТО НА ПОТРОШУВАЧИТЕ СО МЕТОД НА ПОДАТОЧНО РУДАРЕЊЕ (DATA MINING)

За да можат организациите да опстојат на пазарот и да ги подобрат своите перформанси неминовно е да го применуваат моделот на сфаќање-одговор. Поточно, да ги разберат потребите на потрошувачите и да одговорат на тие потреби. Во таа насока, суштинска улога има предиктивната ана ...

Семинар, 21.10.2021
ОТСУСТВО ОД РАБОТА СО НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА

Стопанската комора на Македонија, на 21 четврток 2021 година, организира еднодневна „онлајн“-  семинар на тема: „Отсуство од работа со надоместок на плата“. 
На овој „онлајн“-  семинар ќе се понуди сеопфатен и детален преглед на сите осн ...

Семинар, 25.10.2021
МЕНАЏМЕНТ НА КАРИЕРА – ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА КОМПАНИЈАТА

Со оглед на непредвидливиот пазар на работна сила, менаџментот на кариера е одговорност и на индивидуалните работници и на компаниите. Задржување на работник е предизвик со кој се соочуваат многу компании во светот. Вработувањето и задржувањето се две страни на истата монета. ...

Семинар, 27.10.2021
НАПРЕДЕН ЕКСЕЛ ЗА РАБОТА СО ГРАФИКОНИ, СОРТИРАЊЕ, РЕВИДИРАЊЕ И ЗАШТИТА НА РАБОТНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Напредниот Ексел овозможува високо професионално графичко прикажување на податоците од кои јасно се гледаат резултатите од работењето на компаниите, движењето на сериите, трендовите и сл. со што анализата на податоците станува лесна и прегледна. 
Графиконите се најчесто ...

Семинар, 29.10.2021
ПОЗИЦИЈАТА НА ОФИЦЕРОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ СО НОВИОТ ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ


Со стапувањето во сила на Законот за заштита на личните податоци (Службен весник на РСМ, бр. 42/2020), започна периодот на транзиција на компаниите за да ги приспособат системите за заштита на личните податоци на новите правила и начела што ги поставува новиот закон.

Контакт лице: М-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
Телефон: ++ 389 2 3244074
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: beti@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015