РУДНИКОТ „САСА“ – МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ЗАПОЧНА СО ОБУКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗНАЕЊАТА НА СВОЈОТ ТЕХНИЧКИ КАДАР
➢ Актуелно (01.03.2023, во 15:59:00)
👁 Прочитано: 1928
РУДНИКОТ „САСА“ – МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ЗАПОЧНА СО ОБУКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗНАЕЊАТА НА СВОЈОТ ТЕХНИЧКИ КАДАРКликни за повеќе

Советот за развој на тренинг и на обуки при Стопанската комора, со поддршка на Бизнис центарот за тренинг и за обуки ДООЕЛ, Охрид, а на барање на компанијата Рудник „САСА“ – Македонска Каменица, започна со реализација на обуки за унапредување на знаењата на вработените во компаниите.

Секоја организација која е ориентиранa кон промени и кон развoј гради тимови, кои, преку обуки за унапредување на знаењата и на вештините, постигнуваат личен развој во функција на креирање нови организациски визии и на отворање патишта кон нивно остварување. Светот е динамичен и промените се случуваат секој ден, а компанијата ќе застарува ако не го следи трендот и ако храбро не ги примени промените во сопствениот организациски систем.

Прво нешто што гради компанијата е тим на интерни обучувачи или дисеминатори, кои ќе им ги пренесуваат на вработените своите новостекнати знаења и вештини, ќе ги менторираат и ќе ги охрабруваат за работа во променети околности. Ваквиот тим има три основни задачи:

•    да го надминува јазот меѓу потребите на работното место и знаењата што ги поседуваат нововработените;
•    да обезбедува континуитет во развивањето на вештините на вработените во контекст на новонастанатите технолошки процеси;
•    да обезбедува преквалификации на кадарот, во насока на новите работни позиции што ги носат современото работење и развојната технологија.

Рудникот „САСА“ е компанија која работи со полн ентузијазам и која гради свои тимови, континуирано обучувајќи ги. Денеска компанијата започнува со програмата за тридневна обука „Обука за обучувачи“, која ќе ја посетува техничкиот кадар, а предавач и обучувач за програмата е д-р Соња Ристовска.

 

Програмата за обука се реализира низ 9 модули за стекнување знаења за дизајнирање обуки и материјали за обуки, како и за развивање презентерски и фасилитаторски вештини за обучувач. Преку нив ќе обезбеди инспиративно-мотивирачки однос на вработените спрема потребата за учење како континуиран процес и за развивање компетенции за разбирање на вработените со различно однесување, за разбирање на нивните потреби и свесен однос спрема донесувањето решенија прифатливи за секого, како и за справување со несекојдневните ситуации.

м-р Наташа Јаневска
Проектен менаџер во Стручната служба на Комората