БАРАЊЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ПАТУВАЊЕ И СМЕСТУВАЊЕ
➢ ОГЛАС (11.01.2022, во 14:52:47)
👁 Прочитано: 4539
БАРАЊЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ПАТУВАЊЕ И СМЕСТУВАЊЕКликни за повеќе

Стопанска комора на Северна Македонија, спроведува постапка за прибирање понуди за вршење услуги и Ве поканува да доставите понуда за услуги за патување и сместување за Проектот „Организирање на забрзан раст за потенцијалните иновативни МСП (мали и средни претпријатија)‟ - „Газели‟ - (ИНТЕРРЕГ V-5) БАЛКАН МЕДИТЕРАНИАН 2014 – 2020.

Ве молиме да ни ја доставите вашата понуда за горе наведениот предмет најдоцна до 9.2.2022 година, до 15:00 часот, по пошта или на рака во архивата на Стопанската комора на Северна Македонија, (ул. „Димитрие Чуповски“, бр. 13, 1000 Скопје), со назнака: понуда за Проектот “Organizing acceleration for high-potential innovative SME’s”-“Gazelle”-  (INTERREG V-B) BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020 и со назнака: „Не отворај“ или „Да не се отвора“ and/or “Not to be opened before the tender-opening session”.

Во прилог ви ја доставуваме потребната документација која ги содржи сите информации кои ќе ви помогнат за изработка на вашата понуда.

10.1.2021 Tender additional documents Inv.Forums-Gazelle.zip
Служба за информирање при Комората