Барање за поднесување на понуди за ГИС софтверско решение за електронски регистар на органски отпад од правни и физички лица при компостирање и паметно управување на органски отпад
👁 Прочитано: 549
Барање за поднесување на понуди за ГИС софтверско решение за електронски регистар на органски отпад од правни и физички лица при компостирање и паметно управување на органски отпад Кликни за повеќе

Почитувани,

Стопанска комора на Северна Македонија, Ве поканува да доставите понуда за ГИС софтверско решение за електронски регистар на органски отпад од правни и физички лица при компостирање и паметно управување на органски отпад за потребите на Проектот „Зголемување на пазарната вработливост“ назив на англиски јазик: „Increasing Market Employability (IME)“, финансиран од Швајцарска Агенција за Развој и Соработка (SDC).

За таа цел, Стопанската комора на Северна Македонија спроведува постапка за прибирање понуди.

Ве молиме да ни ја доставите вашата понуда за горе наведениот предмет најдоцна до 15.03.2024 година, до 15:00 часот, на е-адреса: vasko@mchamber.mk

Техничка спецификација за софтвер.pdf

Ви благодариме на соработката.

Васко Ристовски
Менаџер во организационата целина за претставување на членките и вмрежување