Пред бизнис заедницата во Прилеп одржано бесплатно предавање за промоција на бенефитите од медијацијата
➢ Актуелно (01.11.2023, во 14:40:00)
👁 Прочитано: 1014

Пред бизнис заедницата во Прилеп одржано бесплатно предавање за промоција на бенефитите од медијацијатаКликни за повеќе

На 01.11.2023 година во Прилеп, во организацијата на Стопанската комора на Северна Македонија и Националниот совет за медијација со поддршка на Меѓународната финансиска корпорација-ИФЦ, групација на Светска банка, се реализираше уште едно од многуте бесплатни предавања за промоција на бенефитите од медијацијата. И овој пат од страна на д-р Јелисавета Георгиева-Јовевска, потпретседател на Стопанската комора на Северна Македонија, претседател на Асоцијацијата за поддршка на медијација при Стопанската комора и национален координатор за медијација, како и од страна на проф.д-р Љупчо Сотироски, член на Националниот совет за медијација беше истакнато значењето од користењето на медијацијата, посебно за бизнис заедницата. Во услови кога фирмите можат и самите да си го олеснат работењето, преку  растеретување на своите обврски, помагајќи на тој начин и на судовите со избегнување на долгите судски постапки, секако дека медијацијата е една од најуспешните и најповолните алатки за тоа. Фирмите на тој начин ќе учествуваат во една постапка каде слободно, по сопствена воља и доброволно ќе ги решаваат сите сегашни и/или идни спорови со своите бизнис партнери притоа заштедувајќи пари, време и доверба.

На настанот учество земаа 20-тина учесници кои преку активна дискусија и прашања беа заинтересирани за примена на оваа ефикасна алатка за алтернативно решавање на споровите, бидејќи користејќи ја медијацијата беа уверени дека ќе имаат многу пониски трошоци и дека со склучување на Спогодба во еден деловен однос ќе добијат извршност, односно дека Спогодбата која ќе ја постигнат може да има сила на извршна исправа доколку истата ја солемнизираат на нотар.

На предавањето, на сите учесници им беше поделена најновата Брошура за медијација во која е опфатена постапката на медијација во РСМ и во земјите од регионот која како специјално издание беше подготвена од Стопанска комора и испечатена со поддршка од ИФЦ токму за одржаната на 18.10.2023 година Регионална конференција за медијација во организација на Стопанската комора, Националниот совет за медијација и ИФЦ.

На настанот пред учесниците, на темата: “Медијацијата во постапките за решавање на финансиките потешкотии” говореше и Дејан Костовски, правен консултант во проектот на Меѓународна Финансиска Корпорација-„Решавање на долгови и деловен излез во Република Северна Македонија“.

Стопанската комора на Северна Македонија, Националниот совет за медијација и Меѓународната финансиска корпорација-ИФЦ последното од овој циклус на предавања ќе го реализира на 8.11.2023 година во Кавадарци.

Служба за информирање при Комората