УСПЕШНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СРЕДНОТО МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ ВО ГОСТИВАР
➢ Актуелно (13.02.2023, во 14:38:00)
👁 Прочитано: 1398
УСПЕШНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СРЕДНОТО МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ ВО ГОСТИВАРКликни за повеќе

Само за една година средното медицинско училиште во Гостивар успеа да потпишe 77 меморандуми за соработка со мали и средни приватни поликлиники и ординации. Од успешната соработка произлегоа 7 дуални паралелки за квалификациите: медицинска сестра и забен техничар и 167 стипендии за учениците од дуалните паралелки.

Нашите социјални партнери широко ги отворија вратите за учениците, се вклучија во дуалниот образовен процес и ги следат обуките за менторство што ги реализира Стопанската комора на Северна Македонија. Обучени ментори имаат ПЗУ “КардиоМед ФС”, ПЗУ “Ројал Медика” и ПЗУ “Неонатус”.

  

Учениците ја реализираат феријалната пракса, учењето преку работа и практичната настава во реални средини и се стекнуваат со стручни знаења и вештини на реално работно место. Во оваа соработка активно е вклучена и локалната заедница преку средби за социјален дијалог и разгледување на потребите за овој кадар во општината и пошироко.

 

Служба за информирање при Комората