Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита и благосостојба на животните, по скратена постапка 

Цели, начела и основни решенија: Основната цел на овој Предлог на закон е суштинско унапредување на законот во неговата основна намена заштита и благосостојба на животните и подобрување на нивниот статус, преку третирање на животните како чувствителни, свесни, интелигентни, социјални битија при што јасно ќе ги дефинира и штити нивните основни права и интереси, согласно видот на кој му припаѓаат. Имајќи предвид дека основниот проблем за нарушување на благосостојбата на животните и за постоење на уличната популација која ја има на јавен простор е неодговорното сопствеништво, со законските решенија, изворот на проблемот поконкретно, попрецизно и потесно ќе се уреди, но и ќе предвидат дополнителни механизми за контрола и санкционирање. Исто така со предложените законски одредби се врши регулација на институтот надомест на штета предизвикана од каснување од бездомни кучиња во вонсудска постапка со цел побрзо и ефикасно остварување на правата на граѓаните и намалување на нивните трошоци. Основни начела по кои се предлагаат измените се начелата на економичност, непосредност и ефикасност.

Целосен текст на материјалот - Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и благосостојба на животните, по скратена постапка.pdf


Контакт лице: Ана Стерјовска
Телефон: ++ 389 2 3244037
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје