Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на хранаЦел на законот:

Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната има за цел да обезбеди високо ниво на заштита на здравјето на луѓето како и заштита на интересите на потрошувачите во однос на храната, да го регулира внатрешниот промет со одредени видови на храна, како посоодветно и поблиску и да го уреди спроведувањето на официјалните контроли. Основни решенија на законот се воведување на интегриран систем на официјални контроли во целиот ланец на исхрана, олеснување на процедури за ставање во прометот на храна на која се означени нутритивните и здравствените тврдења, збогатената храна и додатоци на исхрана, производи и материјали што доаѓаат во контакт со храната, адитиви, ензими, ароми и тн. како и обезбедување на соодветна поврзаност со концептот на безбедност на храната и ветеринарното јавно здравство.

 

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната (_).pdf


Контакт лице: Ана Стерјовска
Телефон: ++ 389 2 3244037
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје