НОВИ ПРОПИСИ
Пребарајте објавени прописи во периодот од: -
ЗАКОНИ ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА (2) ЗАКОНИ ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА (2)

20.01.2022
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА
           Законот за платниот промет со постојните одредби утврдува дека учесниците во платниот промет кои имаат блокирана сметка можат меѓусебното намирување на паричните обврски и побарувања преку ...

20.01.2022
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА
        Со Предлог законот за изменување на Законот за Царинска тарифа се врши намалување на царинските стапки за одредени стоки кои како суровини или репроматеријали се користат во домашната индустри ...


Контакт лице: Љупка Илиевска Самарџиска
Менаџер во организационата целина за претставување на членките и вмрежување
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје