НОВИ ПРОПИСИ
Пребарајте објавени прописи во периодот од: -
ПРОПИСИ И ИЗВЕСТУВАЊА ОБЈАВЕНИ НА ЕДИНСТВЕНИОТ НАЦИОНАЛЕН ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР НА ПРОПИСИ (ЕНЕР) (2) ПРОПИСИ И ИЗВЕСТУВАЊА ОБЈАВЕНИ НА ЕДИНСТВЕНИОТ НАЦИОНАЛЕН ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР НА ПРОПИСИ (ЕНЕР) (2)

12.05.2022
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
Со Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва се уредуваат две облсти и тоа принудното купување и продавање акции, или т.н. „истискување“ и холдингот, односно концерн ...

12.05.2022
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОН ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА
Според Известувањето на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со овој закон се уредуваат риболовните води и риболовот, управувањето и користењето на рибите и другите водни органи ...

ЗАКОНИ ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА (6) ЗАКОНИ ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА (6)

12.05.2022
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ
Предложеното законско решение содржи 15 члена.Со членот 1 се врши прецизира дека деловните простории за казино, обложувалница, автомат клуб и томбола од затворен тип во кои се приредуваат игри на среќ ...

12.05.2022
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА
Со членот 1 од Предлог законот се допрецизираат одредбите од членот 22 од Законот со кој се утврдени објектите кои мора да ги исполнуваат минимални техничките услови како и други услови пропишани со з ...

12.05.2022
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
Со членот 1 од Предлог на законот се воведува исклучок во однос на престанокот на договорот за вработување за судиите и јавните обвинители и притоа им се овозможува работниот однос односно мандатот на ...

12.05.2022
ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, СКРАТЕНА ПОСТАПКА
Со членот 1 се додава и оризот како култура која е производ од исклучителен интерес и е дел од стоковните резерви. Со членовите 2 и 3 се вршат измени на постојаните одредби во насока на реализација на ...

12.05.2022
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА
Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за туристичката дејност содржи 6 члена. Со членовите 1 и 5 се уредува дека начинот на водење на регистарот од страна на градоначалникот на опш ...

12.05.2022
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА
Со членот 1 се додава и оризот како култура која покрај пченицата треба да биде опфатена со интервенциските мерки. Со членот 2 до 7 се вршат измени на постојаните одредби во насока на реализација на и ...


Контакт лице: м-р Нена Николовска
Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување
Телефон: ++ 389 2 3244054
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: nena@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Северна Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје