20.11.2020, ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ
ПРЕКУ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ ДО РАЗВОЈ!
ЧЕКОРИ ЗА ИНТЕНЗИВЕН ЕКОНОМСКИ РАСТ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ ПРЕКУ ТУРИЗАМТуризмот претставува еден од најбрзо растечките економски сектори во светот, кој има континуиран раст последниве децении. Оваа динамика го претвори туризмот во клучен двигател за социо-економски напредок. Во денешно време економските придобивки од ту...
29.10.2020, ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ
Анкета во рамки на Коморскиот Инвестициски Форум
Во рамките на Коморскиот Инвестициски Форум (КИФ), Стопанската Комора на Македонија заедно со останатите 5 комори од земјите на Западен Балкан, Германската стопанска комора (DIHK) и Виенскиот институт, работиме на студија – “Near-shoring potential in...
15.10.2020, ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ
СОЛИДАРНОСТА И ПАЗАРНАТА ЕКОНОМИЈА
Банките се институции од посебно значење. Намалувањето на ризичното однесување на банките и нивното банкротирање се врши преку три механизми: а) воведување на супервизорски стандарди и супервизија над работењето на банките; б) транспарентност и пазар...
18.09.2020, ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ
ДРЖАВАТА ТРЕБА ДА ГИ СЛУШНЕ И ДА ГИ ПОТТИКНЕ ПЛАНОВИТЕ ЗА ИДЕН РАЗВОЈ, А КОМОРИТЕ ТРЕБА ДА БИДАТ ГЛАВНИОТ МЕДИЈАТОР КОЈ ЌЕ ЈА ПОДДРЖИ ТАА МЕЃУСЕБНА РАЗМЕНА НА ПЛАНОВИ, ПРЕДЛОЗИ И РЕШЕНИЈА
ДАУТИ КОМЕРЦ НИЗ БРОЈКИ И КАРАКТЕРИСТИКИ:​​Регионална поставеност (Македонија, Косово, Албанија, Црна Гора)Над 1.000 вработени (посветеност, ангажман, професионалност)30 години искуствоНајмалку 12.000 задоволни купувачиВозен парк со преку 500 возилаП...
18.09.2020, ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ
ТУРИЗМОТ, КОНКУРЕНЦИЈАТА И ИЗВОЗОТ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈАТА И ПО НЕА
Глобалната пандемија значително влијаеше врз начинот на којшто функционираме приватно и професионално. Неизвесноста што ја донесе пандемијата предизвика значајни промени во делувањето на компаниите, особено во секторите кои најсилно се соочија со ово...
10.09.2020, ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ
„БК МАРКЕТ“ БИТОЛА - ОД ПЛАНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НАМЕНЕТО ЗА ДОМАШНИОТ ПАЗАР, ДО ИЗВОЗ НА ВИСОКОКОНКУРЕНТНИОТ ШВАЈЦАРСКИ ПАЗАР
Како дел од претставувањата што се релизираат во рамките на нашите посети на локалните компании-членки, Регионалната комора со седиште во Битола при Стопанската комора на Македонија оствари работна средба со нашата долгогодишна членка, компанијата „Б...
04.08.2020, ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ
СОЗДАВАМЕ КОМОРА НА ИДНИНАТА – ДАЛИ ИМАТЕ ПРЕДИЗВИК ДА МУ СЕ ПРИКЛУЧИТЕ НА НАШИОТ ТИМ?
Во мандатниот период 2020-2025 најголемата и најзначајна бизнис асоцијација во државата, Стопанската комора на Македонија, донесе одлука да работи на концептот на создавање на Комора на иднината. Најнапред ги утврдивме стратешките правци за развој на...
24.07.2020, ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ
Пријавете ни со каков проблем се соочувате и доставете ни слика од терен
Стопанската комора на Македонија, како претставник на најголемата бизнис заедница во државата, интензивно во минатите години презема иницијативи за поедноставување на постапките и скратување на времето кое товарните возила го поминуваат во чекање на ...
24.07.2020, ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА-ДОВЕРБА КОЈА ТРАЕ И ПРОДОЛЖУВА!
Доставете ни парче од Вашиот мозаик за комплетна заедничка Монографија Почитувани членки, Стопанската комора на Македонија успеа, во годините во кои напорно работи, да прерасне во вистинска куќа на бизнисот во која компаниите можат да побараат совет, да поднесат предлози, да побараат измена на законски решенија, да уче...
16.07.2020, ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ
Редизајниран веб-порталот на Стопанската комора на Македонија
"Да ја редизајнираме денешницата за да ја дизајнираме нашата иднината"Почитувани,Денес ја промовираме целосно редизајнираната веб-страница на Стопанската комора на Македонија. Подолу во текстот накусо ќе истакнам кои ќе бидат главни елементи на сајтот кои воедно се и носечки столбови на претставувањето и застапувањето ...
<<  <  1    >  >>