30.12.2020, ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ
ИНВЕСТИЦИИТЕ И ИЗВОЗОТ МОРА ДА ДОБИЈАТ НАЈВИСОК ПРИОРИТЕТ ЗА ПОБРЗО ОПОРАВУВАЊЕ И ЗАБРЗАН РАСТ
Заокружуваме една година која по многу аспекти беше нестандардна. Во вакви услови, во Комората сметавме дека сега е вистинското време, покрај дискусијата за дневните прашања кои треба да им помогнат на компаниите во моментов да се справат со кризата,...
26.12.2020, ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ
Азески за МИА: Критичен ќе биде моментот кога ќе почне да престанува државната помош
Претседателот на Стопанската комора на Македонија во новогодишното интервју за МИА говори на повеќе теми, меѓу кои и за предизвиците со кои се соочува македонската економија и компаниите во услови на работење предизвикано од Ковид-19.Тој истакнува де...
23.12.2020, ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ
Важно е да им се помогне на компаниите што ќе бидат локомотива на заздравувањето на македонската економија
Разговор за тековната состојба на македонската економија, проекциите за наредната година, помошта од државата, важноста да се сочува фокусот на внимание и на постковид периодот, компаниите извозници, етичноста во бизнисот .......
18.12.2020, ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ
Извоз, реиндустријализација, брза и ефикасна администрација
Приоритетните реформи за иден развој на македонската економија Во основа, според движењата во овој момент, оценката е дека состојбата во која се наоѓа нашата економија е тешка и неизвесна, но пред сѐ за оние сектори кои беа први на удар од почетокот на пандемијата и беа оневозможени да функционираат и каде има с...
09.12.2020, ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ
РАБОТАТА ВО НЕДЕЛА ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕКИНЕ
Туризмот и угостителството се дејности кои не познаваат работни денови. Движењето на туристите и работата на угостителството не може да се поврзе со работните денови во неделата во ниту една земја. Туристи може да се видат секој ден од неделата, од п...
01.12.2020, ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ
НЕДЕЛА ДА ОСТАНЕ РАБОТЕН ДЕН ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО
Глобалниот предизвик за справување со пандемијата на корона-вирусот и приспособувањето кон новите услови за живот и работа влијаеше врз продуктивноста на трудот и врз организацијата на работните процеси, што особено се почувствува во градежништвото п...
29.10.2020, ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ
Анкета во рамки на Коморскиот Инвестициски Форум
Во рамките на Коморскиот Инвестициски Форум (КИФ), Стопанската Комора на Македонија заедно со останатите 5 комори од земјите на Западен Балкан, Германската стопанска комора (DIHK) и Виенскиот институт, работиме на студија – “Near-shoring potential in...
15.10.2020, ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ
СОЛИДАРНОСТА И ПАЗАРНАТА ЕКОНОМИЈА
Банките се институции од посебно значење. Намалувањето на ризичното однесување на банките и нивното банкротирање се врши преку три механизми: а) воведување на супервизорски стандарди и супервизија над работењето на банките; б) транспарентност и пазар...
18.09.2020, ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ
ДРЖАВАТА ТРЕБА ДА ГИ СЛУШНЕ И ДА ГИ ПОТТИКНЕ ПЛАНОВИТЕ ЗА ИДЕН РАЗВОЈ, А КОМОРИТЕ ТРЕБА ДА БИДАТ ГЛАВНИОТ МЕДИЈАТОР КОЈ ЌЕ ЈА ПОДДРЖИ ТАА МЕЃУСЕБНА РАЗМЕНА НА ПЛАНОВИ, ПРЕДЛОЗИ И РЕШЕНИЈА
ДАУТИ КОМЕРЦ НИЗ БРОЈКИ И КАРАКТЕРИСТИКИ:​​Регионална поставеност (Македонија, Косово, Албанија, Црна Гора)Над 1.000 вработени (посветеност, ангажман, професионалност)30 години искуствоНајмалку 12.000 задоволни купувачиВозен парк со преку 500 возилаП...
18.09.2020, ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ
ТУРИЗМОТ, КОНКУРЕНЦИЈАТА И ИЗВОЗОТ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈАТА И ПО НЕА
Глобалната пандемија значително влијаеше врз начинот на којшто функционираме приватно и професионално. Неизвесноста што ја донесе пандемијата предизвика значајни промени во делувањето на компаниите, особено во секторите кои најсилно се соочија со ово...
<<  <  1    >  >>