05.04.2021, ПРОЕКТИ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ НА КОМПАНИИТЕ
Објавен првиот повик за компаниите во рамките на новата седумгодишна европска програма за истражување и развој „Хоризонт Европа“
Европската комисија започна со објавување повици за проекти во рамките на програмата за истражување и развој „Хоризонт Европа“, програма која е дефинирана за следниот седумгодишен период (2021 – 2027 година).Стопанската комора на Северна Македонија, ...
23.12.2020, ПРОЕКТИ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ НА КОМПАНИИТЕ
III. ЕУ преговори – што добиваме со отпочнување на преговорите, а што губиме ако не отпочнеме со преговорите
Отпочнувањето на преговори за да се стане дел од Европското семејство за Македонија не значи само усогласување на европското законодавство, туку и имлементација и примена на истото. Фактот што самото отпочнување на преговорите значи дефинирање на рам...
16.12.2020, ПРОЕКТИ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ НА КОМПАНИИТЕ
ЕУ - ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕМЕ
II: Историјатот на Република Северна Македонија на патот кон ЕУ По прогласувањето на независноста во јануари 1991 година, стратешки интерес на Република Северна Македонија е членството во Европската Унија. Остварувајќи ја оваа определба, Република Македонија се легитимира како партнер од доверба и како сојузник н...
09.12.2020, ПРОЕКТИ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ НА КОМПАНИИТЕ
I. ИСТОРИЈАТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА
Европската Унија е геополитички ентитет кој покрива голем дел од европскиот континент. Основана е врз база на голем број договори, преку кои го постигнува својот просперитет, и од првичните 6 земји сега брои 27 земји членки. Претставува економска и п...
19.10.2020, ПРОЕКТИ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ НА КОМПАНИИТЕ
ПАМЕТНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА КАКО ПРЕДУСЛОВ ЗА КОНКУРЕНТНА ЕКОНОМИЈА
Еден од основните предизвици на секоја национална економија е како до поголем економски раст и како да се искористат потенцијалите и конкурентните предности на сите чинители во економијата. Европската унија веќе одамна го воведе концептот Паметна спе...
22.09.2020, ПРОЕКТИ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ НА КОМПАНИИТЕ
Еурочемберс ја поддржа одлуката на Советот за конкурентност на Европската унија за целосно функционален европски пазар
Стопанските комори-членки на Еурочемберс (Асоцијацијата на европските стопански комори), го поздравија заклучокот на Советот за конкурентност на Европската унија да се стави фокусот за поддршка на економијата на ниво на единствен европски пазар и под...
18.09.2020, ПРОЕКТИ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ НА КОМПАНИИТЕ
ДОДЕЛЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛЦИ ПРЕКУ ПРОЕКТОТ „ТРАИНЕЕ“
Како дел од Потпрограмата „Енергетска ефикасност“ - „Хоризонт 2020“, на 18.9.2020 година, во хотелот „Александар Палас“, се одржа Конференција каде беа претставени алатките развиени во рамки на Проектот, а кои треба да помогнат во натамошното градење...
04.09.2020, ПРОЕКТИ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ НА КОМПАНИИТЕ
Зелениот договор на Европската унија
Зелениот договор на Европската унија е новата стратегија за раст на Европската унија, кој ќе ѝ помогне на ЕУ да ги намали испуштањата на гас, притоа создавајќи работни местаКако дел од дефинирањето на следните приоритети, Европската комисија преку процес на консултации ја креира Стратегијата на Европската унија во рамки на која се даваат насоките до сите земји-членки и земји кои се во процес на преговори за членство кад...
12.08.2020, ПРОЕКТИ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ НА КОМПАНИИТЕ
Хоризонт Европа – Нова програма на ЕУ за конкурентност и иновации
Европската комисија е во финална фаза на подготовка и објавување на програмите кои треба да се реализираат во новиот седумгодишен период кој започнува од јануари 2021 година и ќе трае до декември 2027 година.Една од најзначајните програми  која ќе би...
05.08.2020, ПРОЕКТИ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ НА КОМПАНИИТЕ
ПОВИК ВО РАМКИ НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
Последен повик во рамки на Хоризонт 2020 во рамки на програмата за период 2014-2020 година за аплицирање на проекти во фаза1 и фаза 2 на Инструментот за мали и средни претпријатија (SME Instrument)Инструментот за мали и средни претпријатија или СМЕ инструмент како една од најповолните алатки за компаниите во форма на грант e достапен како дел од програмата Хоризонт 2020, а тоа е инструмент кој континуирано има отворен повик за компаниите да ап...
<<  <  1    >  >>