12.04.2024, Актуелно
СООДВЕТНОТО ДЕФИНИРАЊЕ НА ОПИСИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ - ПРАВИЛЕН ИЗБОР НА СООДВЕТЕН КАДАР ЗА КОМПАНИИТЕ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕТО
Во рамките на активностите дефинирани во концептот на Советот за унапредување на квалитетот на тренингот и обуките при Стопанската комора на Северна Македонија за обезбедување соодветен кадар за стопанството,  беше организира еднодневна обука на тема...
12.04.2024, Актуелно
КОМОРА НА ДЕН НА КАРИЕРЕН РАЗВОЈ
Преку Советот за унапредување на високото образование градиме врски помеѓу компаниите и студентитеВодени од потребата за афирмација на кариерниот развој на идните академски граѓани, нивно запознавање со потенцијалните работодавачи, но и со можностите кои различни сектори ги нудат на пазарот на труд, Стопанската комора на Северна Македонија, преку...
11.04.2024, Актуелно
СТУДЕНТИТЕ УЧАТ ОД БИЗНИСОТ – ЗНАЕЊЕТО СТЕКНАТО НА ФАКУЛТЕТ Е ПОВАЖНО ОД САМАТА ДИПЛОМА
- Преку „Денови на отворена врата“ градиме синергија помеѓу науката и бизнисот - Презентирано менаџерското искуство на м-р Анатол Кутревски пред студентите на УГДОд соработката помеѓу Комората и Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип произлегоа низа активности кои веќе се ефектуираат, а токму една таква активност беше и денешното предавање од циклусот „Студентите учат од бизнисот“, кои се реализираат во текот на ак...
11.04.2024, Актуелно
САЕМ НА КАРИЕРА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ
Вмрежување на студентите и работодавачите од ИКТ секторот од Пелагонискиот регионНа Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола, на 11 април по вторпат се се одржа Саем на кариера CAREER EXPO 2024. Можноста за поврзување на студентите од ФИКТ со работодавачите од секторот информациски и комуникациски технологии...
09.04.2024, Актуелно
Дознајте како осигурувањето нè заштитува денес и нè обезбедува утре
На 8-ми април, Факултетот за економски и административни науки при Меѓународниот Балкански Универзитет (МБУ) заедно со Групацијата на осигурувањето при Стопанската комора на Северна Македонија ја организираа првата интерактивна едукативна презентациј...
09.04.2024, Актуелно
ПРАКТИЧНА ОБУКА ВО КОМПАНИЈА - ВИСТИНСКИ ЛУЃЕ НА ВИСТИНСКО РАБОТНО МЕСТО
лучен сегмент во секојдневното работење на компаниите е да имаат вистински луѓе на вистинско работно место, што придонесува за продуктивноста на организацијата, но и за задоволство на вработените. Стручното образование и обука преку реализација на уч...
<<  <  1    >  >>