17.01.2022, ПРОГРАМИ И ОБУКИ
ВО ТЕК СЕ 6-МЕСЕЧНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО И ЛИДЕРСТВО И РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ
Почитувани,Заради ефикасно остварување на специфичните интереси на приватниот сектор во насока на унапредување на компетенциите и вештините на високообразовните кадри во согласност со потребите на бизнисот, во Стопанската комора на Северна Македонија...
09.11.2021, ПРОГРАМИ И ОБУКИ
ВО ТЕК СЕ ОБУКИТЕ НА 6-МЕСЕЧНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ
Почитувани,Заради ефикасно остварување на специфичните интереси на приватниот сектор во насока на унапредување на компетенциите и вештините на високообразовните кадри во согласност со потребите на бизнисот, во Стопанската комора на Северна Македонија...
09.11.2021, ПРОГРАМИ И ОБУКИ
ВО ТЕК СЕ ОБУКИТЕ НА 6-МЕСЕЧНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО И ЛИДЕРСТВО
Почитувани,Заради ефикасно остварување на специфичните интереси на приватниот сектор во насока на унапредување на компетенциите и вештините на високообразовните кадри во согласност со потребите на бизнисот, во Стопанската комора на Северна Македонија...
<<  <  1  >  >>